Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vinh, Khóa 1

4 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Anna Trần Thị Minh Tiến [email protected] 0377459xxx Vinh, Khóa 1
2 Giu-se Đồng Minh Hùng [email protected] 0383516xxx Vinh, Khóa 1
3 Maria Nguyễn Hoài Thương [email protected] 0825595xxx Vinh, Khóa 1
4 Phanxico xavier  Nguyễn Hoài Bảo [email protected] 0834905xxx Vinh, Khóa 1