Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Ninh Bình

7 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Terexa Nguyễn Thị Quỳnh Phương [email protected] 0345262xxx Ninh Bình
2 Maria Đặng Thị Ánh [email protected] 0968045xxx Ninh Bình
3 Maria Đinh Thị My [email protected] 0368518xxx Ninh Bình
4 Maria Phạm Thị Kim Phụng [email protected] 0971595xxx Ninh Bình
5 Giuse  Đặng Quang Hoàng [email protected] 0388275xxx Ninh Bình
6 Maria Đặng ngọc hà [email protected] 0369244xxx Ninh Bình
7 Maria Nguyễn Phượng Vỹ [email protected] 0385092xxx Ninh Bình