Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Cần Thơ

10 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Đặng Thị Mận [email protected] 0989826xxx Cần Thơ
2 Maria Trần Khánh Linh [email protected] 0907953xxx Cần Thơ
3 Maria Addolorata Nguyễn Thị Phương Thảo [email protected] 0335742xxx Cần Thơ
4 Agata Nguyễn Thị Kim Ngân [email protected] 0366534xxx Cần Thơ
5 Maria Nguyễn Hoàng Mỹ [email protected] 0918987xxx Cần Thơ
6 Maria Nguyễn Trang Kiều Diễm [email protected] 0349017xxx Cần Thơ
7 Maria Trần Thị Ngọc Mỹ [email protected] 0963752xxx Cần Thơ
8 Maria Vũ Thị Ánh Tuyết [email protected] 0981298xxx Cần Thơ
9 Matta Đoàn Thị Thùy [email protected] 0369953xxx Cần Thơ
10 Martin Phạm Quốc Thái [email protected] 0971611xxx Cần Thơ