XEM THEO KHÓA LINH THAO

CẢM NGHIỆM LINH THAO Viết cảm nghiệm

  • Phạm Minh Tấn 04-07-2022
  • Khi đi Linh thao Chúa đã ban ơn cho tôi nhận ra tình thương Chúa dành cho tôi mặc dù tôi đã đâm thâu Trái Tim Chúa hết lần này đến lần khác.