CAM KẾT & CHIA SẺ      

Bạn thân mến,
Linh Thao là di sản của Thánh I-nha-xi-ô, Đấng sáng lập Dòng Tên, để lại cho Dòng và cho Giáo hội. Đến với Linh Thao, bạn được mời gọi giữ thinh lặng: thinh lặng bên trong (hay thinh lặng nội tâm) và thinh lặng bên ngoài. Việc giữ thinh lặng bên ngoài (không nói chuyện với người khác, không sử dụng điện thoại hay những thiết bị kết nối internet, v.v..) giúp bạn dễ dàng đi vào thinh lặng nội tâm - vốn là điều kiện cần để bạn có thể sống tinh thần cầu nguyện đích thật, cảm nghiệm sâu hơn cuộc gặp gỡ cá vị giữa bạn và Chúa.