ĐĂNG KÝ LINH THAO GIỚI TRẺ

 • Bạn phải điền đủ các thông tin có dấu sao (*).
 • Mỗi địa chỉ email chỉ được đăng ký 1 khóa linh thao.
 • Hãy đọc dành cho Linh thao giới trẻ.
 • Sau khi đăng ký thành công,
  bạn có thể kiểm tra thông tin đã đăng ký tại đây.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP

 • BAN ĐIỀU PHỐI LINH THAO GIỚI TRẺ
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: 0973 264 305 (Cha Sơn)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 • Địa điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước - 18 Đường số 7, Kp. 2, P. Tam Bình, Thủ Đức
  Ngày bắt đầu: 13/08/2023
  Ngày kết thúc: 18/08/2023
 • - Email và mật khẩu được dùng để đăng nhập.
 • Nam        Nữ
 •   Tôi đã đọc các chỉ dẫn