Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vũng Tàu, Khóa 1

7 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Phạm Thị Hà [email protected] 0978657xxx Vũng Tàu, Khóa 1
2 Martin Porres Hoàng Bảo Nguyên [email protected] 0344053xxx Vũng Tàu, Khóa 1
3 Giuse  Lê Hoàng Vĩ [email protected] 0825772xxx Vũng Tàu, Khóa 1
4 Maria Võ Thị Nhung [email protected] 0328044xxx Vũng Tàu, Khóa 1
5 Anna Trần thị Nguyệt [email protected] 0345783xxx Vũng Tàu, Khóa 1
6 Anna Lê Nguyễn Lan Anh [email protected] 0777527xxx Vũng Tàu, Khóa 1
7 Gioan Baotixita Nguyễn Minh Quang [email protected] 0395114xxx Vũng Tàu, Khóa 1