Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Buôn Mê Thuột

2 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Đàm Ngọc Vành Khuyên [email protected] 0913500xxx Buôn Mê Thuột
2 Maria  Nguyễn Thị Mừng [email protected] 0868239xxx Buôn Mê Thuột