ĐĂNG KÝ LINH THAO GIỚI TRẺ

 • Bạn phải điền đủ các thông tin có dấu sao (*)
 • Mỗi địa chỉ email chỉ được đăng ký 1 khóa linh thao
 • Hãy đọc các chỉ dẫn dành cho Linh Thao Giới Trẻ
 • Bạn có thể chỉnh sửa thông tin sau khi đã đăng ký

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP

 • BAN ĐIỀU PHỐI LINH THAO GIỚI TRẺ
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: 0706-780-312

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 • - Email sẽ dùng để đăng nhập
 • - Mật khẩu sẽ dùng để đăng nhập
 • Nam    Nữ
 • - Nhập số Zalo nếu có

 • Số lần tham dự không bao gồm linh thao online

 • Số lần tham dự không bao gồm linh thao online

 • Không có    Đang điều trị    Đã điều trị xong

 • Đây là giáo phận gốc nơi gia đình bạn thường trú

 • Đây là giáo phận nơi bạn đang làm việc, học tập
 • Có    Không

 • Đúng hạn    Sẽ đến sớm    Sẽ đến trễ

 • Đúng hạn    Sẽ về sớm

 • Tìm hiểu về 3 mức thanh toán
  • Hỗ trợ:
  • Tiêu chuẩn:
  • Chia sẻ:

 • Sẽ đóng phí đúng hạn    Cần hỗ trợ gia hạn
 •   Tôi đồng ý và cam kết
 •   Tôi đã đọc các chỉ dẫn
 • HAI cộng HAI bằng mấy?