ĐĂNG KÝ LINH THAO GIỚI TRẺ

 • Bạn phải điền đủ các thông tin có dấu sao (*).
 • Mỗi địa chỉ email chỉ được đăng ký 1 khóa linh thao.
 • Hãy đọc dành cho Linh thao giới trẻ.
 • Sau khi đăng ký thành công,
  bạn có thể kiểm tra thông tin đã đăng ký tại đây.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP

 • BAN ĐIỀU PHỐI LINH THAO GIỚI TRẺ
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: 0706-780-312

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 • - Email và mật khẩu được dùng để đăng nhập.
 • Nam        Nữ
 •   Tôi đã đọc các chỉ dẫn
 • HAI cộng HAI bằng mấy? (ghi số) (*)