Danh sách thao viên

Tất cả các khóa

388 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Maria Nguyễn Tống Khánh Giang LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
2 Giuse Đinh Đức Mạnh LTGT-Huế Chưa xác nhận
3 Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Phương LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
4 Maria Đinh Thị My LTGT-Huế Chưa xác nhận
5 Maria Bùi Trang Kim Yến CĐTT-Huế Chưa xác nhận
6 Maria Trần Thị Linh CĐTT-Huế Chưa xác nhận
7 Giuse Cao Văn Hiếu CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
8 Anê Lê Thị Thu Trường CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
9 Micae Nguyễn Bá Trường Dinh CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
10 Paul Nguyễn Hữu Thắng LTGT-Huế Chưa xác nhận
11 Antôn Vũ Đình Thủy LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
12 Maria Lê Thị Hồng Thương LTGT-Huế Chưa xác nhận
13 Giuse Lê Ngọc Do CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
14 Gioan Baotixita Trần Thái Sơn CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
15 Antôn Nguyễn Văn Quang LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
16 Maria Hoàng Thị Diệu LTGT-Vinh, K1 Chưa xác nhận
17 Gioan Baotixita Nguyễn Văn Minh LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
18 Matta Maria Nguyễn Thị Kim Mừng CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
19 Giuse Nguyễn Khắc Bảo Hoàng CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
20 Têrêsa Đào Thị Huyền Trân CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
21 Anna Nguyễn Thị Thuật CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
22 Maria Phạm Thị Tuyến CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
23 Maria Goretti Trần Thị Ngọc Mỹ CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
24 Antôn Trần Hoài Đức LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
25 Anê Phan Lê Thảo Uyên LTGT-Huế Chưa xác nhận
26 Anna Nguyễn Trần Trúc Anh CĐTT-Huế Chưa xác nhận
27 Ana Khúc Thị Minh Anh CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
28 Maria Nguyễn Thị Thu Thảo CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
29 Teresa Vũ Thị Kim Tuyến CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
30 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Yến CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
31 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Yến CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
32 Maria Đỗ Thị Chang LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
33 Chưa Có Ngô Thị Thanh Huyền CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
34 Giuse Nguyễn Văn Lâm LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
35 Maria Nguyễn Thị Thảo Ly CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
36 Tôma Phùng Hoàng Hiệp CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
37 Rosa Nguyễn Bảo Hiền CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
38 Martin Phạm Quốc Thái LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
39 Maria Phùng Thị Nhung CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
40 Giuse Nguyễn Bảo Tín LTGT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
41 Giuse-khang Nguyễn Thiên Sinh LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
42 Giuse Nguyễn Nhật Long CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
43 Isave Nguyễn Thị Yến LTGT-Huế Chưa xác nhận
44 Terexa Vũ Thị Tuyền LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
45 Maria Pham Thien Ly CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
46 Maria Trần Thị Kim Ngân LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
47 Maria Phạm Thị Hiền LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
48 Maria Nguyễn Thị Hoa CĐTT-Huế Đã xác nhận
49 Maria Nguyễn Thị Kim Phụng LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
50 Maria Đỗ Thị Thanh Thùy LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
51 Gia An Baotixita Nguyễn Vạn Ka LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
52 Gioan Baotixita Hoàng Gia Kiệt CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
53 Giuse Chu Gia Huy CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
54 Dorothea Nguyễn Thị Thùy Anh CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
55 Antôn Bùi Thái Sơn LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
56 Anê Đoàn Phan Trinh Nguyên LTGT-Huế Chưa xác nhận
57 Inê Liêu Diễm Thuý CĐTT-Đà Lạt, K3 Đã xác nhận
58 Giuse Đặng Văn Lộc LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
59 Têrêsa Đào Thị Yến Nhi LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
60 Maria Trần Phương Thảo LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
61 Têrêsa Hoàng Thị Như Quỳnh LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
62 Maria Bùi Khánh Linh LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
63 Maria Bùi Khánh Linh LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
64 Maria Nguyễn Thị Thuý Hằng LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
65 Giuse Nguyễn Duy Quang CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
66 Đaminh Bui Vinh Quang LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
67 Maria Nguyễn Thị Mỹ Thảo CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
68 Têrêsa Trần Ngọc Châu Giang LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
69 Maria Trần Thị Hồng Cẩm CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
70 Cecilia Lê Thị Bích Như LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
71 Têrêsa Trần Thị My Tâm LTGT-Huế Chưa xác nhận
72 Anna Sao Thị Như Thảo LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
73 Têrêsa Trần Nữ Vy Anh LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
74 Rosalia Nguyễn Thu LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
75 Phaolô Cao Thành Minh LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
76 Maria Phạm Thị Tuyết LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
77 Maria Phạm Thị Lợi LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
78 Cecilia Nguyễn Thị Trâm LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
79 Matta Nguyễn Thị Nhiên LTGT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
80 Maria Vũ Thị Ngọc Ánh LTGT-Đà Lạt, K3 Đã xác nhận
81 Giuse Lê Đức Hoàng LTGT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
82 Anna Trần Thị Khuyên LTGT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
83 Phaolô Võ Nguyên Bảo Khánh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
84 Anna Nguyễn Thị Thanh CĐTT-Sài Gòn, K5 Đã xác nhận
85 Anna Phạm Thị Thuý Kiều LTGT-Huế Chưa xác nhận
86 Gioan Baotixita Đoàn Hải Đăng CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
87 Maria Nguyễn Hoàng Linh LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
88 Phanxicô Xaviê Chu Thành Đạt CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
89 Giuse Phạm Bá Sơn CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
90 Maria Nguyễn Thị Nguyệt LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
91 Phêrô Martino Nguyễn Đình Ý LTGT-Buôn Ma Thuột Đã xác nhận
92 Antôn Nguyễn Văn Phương CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
93 Anna Trần Lê Minh Hằng CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
94 Antôn Nguyễn Minh Quân LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
95 Anna Bùi Vũ Thiên Ân CĐTT-Đà Lạt, K3 Đã xác nhận
96 Vincentê Đinh Thanh Minh CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
97 Têrêsa Lại Mai Phương CĐTT-Huế Đã xác nhận
98 Giuse Cao Thanh Trí LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
99 Giuse Maria Đặng Văn Ly CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
100 Maria Võ Ngọc Lam Linh CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
101 Antôn Trần Văn Khải LTGT-Huế Chưa xác nhận
102 Têrêsa Hoàng Diễm Phương LTGT-Huế Chưa xác nhận
103 Têrêsa Nguyễn Trần Phúc Ân CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
104 Maria Nguyễn Linh Thao CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
105 Maria Madalena Nguyễn Thiên Khánh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
106 Giuse Nguyễn Tấn Kiệt LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
107 Antôn Đinh Anh Thao LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
108 Isave Lê Thị Bích Thi LTGT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
109 Maria Mai Thị Thu Trúc CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
110 Giuse Maria Nguyễn Đức Thịnh LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
111 Giuse Trần Khâm Minh LTGT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
112 Phêrô Nguyễn Tuấn Phi LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
113 Giuse Nguyễn Nhật Long LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
114 Augustinô Đặng Phụng LTGT-Huế Chưa xác nhận
115 Phêrô Nguyễn Phạm Bảo Trọng LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
116 Maria Đỗ Thanh Lan CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
117 Phanxicô Xaviê Hoàng Vĩnh Phát LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
118 Luca Trần Bá Tòng LTGT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
119 Maria Nguyễn Diễm Như Quỳnh LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
120 Maria Goretti Hoàng Thiên Thuy LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
121 Maria Trương Thị Dung LTGT-Vinh, K1 Chưa xác nhận
122 Têrêsa Phạm Thị Mỹ Hảo LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
123 Maria Nguyễn Hồng Ân LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
124 Maria Le Tran Phuong Nhi LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
125 Phaolô Phạm Thành Tín LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
126 Phanxicô Xaviê Trần Quốc Huy LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
127 Maria Trần Thị Diễm Quỳnh LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
128 Maria Fiat Trương Thị Lý LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
129 Maria Ngô Thị Linh LTGT-Huế Đã xác nhận
130 Maria Nguyễn Thị Minh Trinh LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
131 Giuse Nguyễn Văn Thoả CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
132 Maria Lê Trần Ngọc Thảo LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
133 Gioanbaotixita Nguyễn Văn Huệ LTGT-Vinh, K1 Chưa xác nhận
134 Anna Nguyễn Thị Mai Hương CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
135 Têrêsa Lê Thị Thu Trang LTGT-Vinh, K1 Chưa xác nhận
136 Monica Nguyễn Thị Thanh Nguyên LTGT-Huế Chưa xác nhận
137 Anna Hồ Ngọc Thanh Trâm CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
138 Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Ngân LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
139 Phêrô Trần Quang Thông LTGT-Huế Chưa xác nhận
140 Giuse Nguyễn Tiến Lực LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
141 Elizabeth Hoàng Thị Như Ý LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
142 Anna Nguyễn Thị Ngọc Bích LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
143 Anna Trịnh Thị Nhung LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
144 Maria Lê Thị Bảo Quyên CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
145 Phaolô Đào Văn Dương LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
146 Maria Lê Bảo Hà Vân LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
147 Vincentê Phạm Duẩn LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
148 Gioan Baotixita Võ Trần Minh Nguyện LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
149 Têrêsa Trương Thị Nhất LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
150 Philipphê Nguyễn Trường Toàn LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
151 Rosa Trần Thị Thiên Ngân CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
152 Anna Nguyễn Thu Uyên LTGT-Huế Chưa xác nhận
153 Maria Đậu Thị Mùi CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
154 Barnabe Vu Chi Binh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
155 Maria Phạm Thu Uyên LTGT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
156 Phan Xi Ca Nguyễn Vũ Tường Vi CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
157 Giuse Hoàng Nguyễn Đức Anh LTGT-Buôn Ma Thuột Đã xác nhận
158 Monica Nguyễn Ngọc Lụa CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
159 Maria Võ Ngọc Phương Anh CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
160 Anna Nguyễn Thị Hà CĐTT-Đà Lạt, K3 Đã xác nhận
161 Anto Lê Huy Dương CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
162 Phêrô Nguyễn Quốc Thịnh LTGT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
163 Maria Nguyễn Thị Kim Oanh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
164 Têrêsa Ro Da Ngọc Quỳnh LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
165 Phêrô Phan Thanh Ân LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
166 Phêrô Trần Anh Khoa LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
167 Maria Phạm Thị Thảo Vân CĐTT-Đà Lạt, K3 Chưa xác nhận
168 Maria Hoàng Thị Quỳnh Nga LTGT-Huế Đã xác nhận
169 Maria Lê Thị Thanh Huyền CĐTT-Đà Lạt, K3 Đã xác nhận
170 Maria Lê Thị Thanh Bình CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
171 Têrêsa Nguyen Thi Cam Trang CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
172 Giuse Văn Phi Hùng LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
173 Giuse Thái Thành Tấn LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
174 Giuse Phạm Nguyễn Nam Phương CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
175 Giuse Trần Trọng Bình CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
176 Elizabeth Ngô Đình Huyền Trân CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
177 Maria Trịnh Thị Xuân Thảo CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
178 Têrêsa Nguyễn Thị Bảo Ngọc LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
179 Giuse Lưu Văn Nhật LTGT-Huế Chưa xác nhận
180 Đaminh Đặng Ngọc Duy LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
181 Têrêsa Trịnh Nguyễn Anh Thư CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận
182 Maria Bùi Minh Sương LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
183 Anê Thành Nguyễn Thị Huệ CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
184 Giuse Nguyễn Hoàng Nam LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
185 Têrêsa Hoàng Anh Phương CĐTT-Huế Chưa xác nhận
186 Anna Trần Thị Kim Loan CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
187 Giuse Bùi Xanh Bổn LTGT-Huế Chưa xác nhận
188 Maria Phan Võ Kim Dung CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
189 Anna Đặng Thị Nhung LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
190 Maria Nguyễn Phương Tâm LTGT-Huế Chưa xác nhận
191 Maria Bùi Thanh Phương LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
192 Maria Vũ Thị Xuân Thuỷ LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
193 Phaolô Nguyễn Nguyễn Thành Trung LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
194 Benedicto Nguyễn Thanh Phương LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
195 Giuse Danh Thàl LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
196 Maria Phạm Thị Thanh Lam CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
197 Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chất CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
198 Mácta Hoàng Tố Quyên CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
199 Gioakim Ngô Đức Hậu LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
200 Phêrô Trần Bá Quý LTGT-Huế Đã xác nhận
201 Maria Phần Thị Thuỷ CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
202 Anna Nguyễn Thị Thảo LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
203 Maria Bùi Như Quỳnh LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
204 Bênado Trần Thanh Thuyền LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
205 Phanxicô Xaviê Lương Di Công CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
206 Maria Lương Thị Mỹ Ly CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
207 Giuse Nguyễn Như Ngọc CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
208 Maria Ngô Thị Quỳnh Phương CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
209 Maria Hoàng Ngọc Thanh Hương LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
210 Têrêsa Phạm Thị Thảo Linh CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
211 Maria Nguyễn Thụy Âu Cơ CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
212 Anna Lê Thị Phương LTGT-Huế Chưa xác nhận
213 Đaminh Bùi Việt Hoàng LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
214 Giuse Hoàng Phong Phú LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
215 Maria Nguyễn Thị Thanh Trúc LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
216 Antôn Trần Đình Thể LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
217 Cecilia Hà Nhật Thanh CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
218 Maria Phạm Hoàng Kim Anh CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
219 Têrêsa Nguyễn Thị Linh Thao LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
220 Maria Đinh Lê Mỹ Ý LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
221 Đaminh Nguyễn Ngọc Huynh LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
222 Maria Nguyễn Thị Duyên LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
223 Maria Hồ Nguyễn Yến Nhi LTGT-Huế Chưa xác nhận
224 Maria Dương Thị Thu Hiền CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
225 Maria Nguyễn Thị Đức Hạnh LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
226 Giuse Gioan Phaolo Ii Huỳnh Quan Thành LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
227 Maria Đinh Thị Hồng Đào LTGT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
228 Têrêsa Nguyễn Huỳnh Nguyên Hương LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
229 Anna Phạm Kiều Mỹ Huyền LTGT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
230 Maria Emmanuel Lê Ngọc Hân CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
231 Phêrô Cao Xuân Hạp CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
232 Micae Vũ Anh Duy CĐTT-Sài Gòn, K2 Chưa xác nhận
233 Giuse Nguyễn Văn Sỹ CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
234 Maria Lê Thị Khánh Linh LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
235 Giuse Nguyễn Tuấn Anh CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
236 Maria Hồ Thị Ngọc Thu LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
237 Maria Hà Triệu Phương Anh LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
238 Phêrô Nguyễn Anh Tuấn LTGT-Buôn Ma Thuột Chưa xác nhận
239 Maria Trần Ngọc Bảo Trâm LTGT-Buôn Ma Thuột Đã xác nhận
240 Maria Nguyễn Thị Tâm CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
241 Phanxicô Xaviê Lê Lương Trường Kỳ LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
242 Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Bình LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
243 Maria Phan Thị Hoa LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
244 Maria Trần Lê Ngọc Anh CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
245 Maria Đoàn Thị Yến Nhi CĐTT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
246 Maria Dương Nhật Ánh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
247 Giuse Nguyễn Đức Hải LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
248 Anna Nguyễn Thị Hương Giang LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
249 Maria Tống Lê Tiểu Kiều CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
250 Têrêsa Đinh Thị Mỹ Hạnh CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
251 Anna Trần Thị Vui CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
252 Mácta Nguyễn Thị Thùy Trang CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
253 Ceicilia Trần Xuân Như Mai CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
254 Têrêsa Nguyễn Thiên An CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
255 Maria Hoàng Thị Thuỷ Tiên CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
256 Maria Phạm Thuý Vân CĐTT-Đà Lạt, K3 Đã xác nhận
257 Gioan Phạm Ngoc Anh Tuấn CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
258 Anna Hoàng Thị Kim Dung CĐTT-Đà Lạt, K2 Chưa xác nhận
259 Maria Nguyễn Thị Thơm LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
260 Maria Trần Thị Thảo LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
261 Maria Nguyễn Thị Huyền CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
262 Têrêsa Nguyễn Thị Thu Huyền CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
263 Têrêsa Vũ Thị Hồng Quế CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
264 Têrêsa Hồ Ngân Hà CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
265 Maria Trần Thị Nhật Lệ LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
266 Maria Vũ Đình Ngọc Diệp LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
267 Maria Trần Thị Diễm Hương LTGT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
268 Têrêsa Phan Thị Hoài LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
269 Anna Nguyễn Thị Tuyết LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
270 Alphongsô Nguyễn Khãi Định LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
271 Phaolô Nguyễn Ngọc Quốc Phát LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
272 Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Vũ LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
273 Maria Nguyễn Hồng Khuyên LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
274 Tôma Nguyễn Văn Toàn LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
275 Maria Phạm Thị Hồng Ngọc LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
276 Maria Đỗ Thị Diễm Sương CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
277 Maria Hồ Thị Ngọc LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
278 Giuse Lê Trần Thanh Lam LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
279 Maria Ngô Thùy Phương Thảo LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
280 Têrêsa Cao Hoàng Thiên Kim LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
281 Anna Viên Minh Thư CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
282 Maria Kiều Mỹ Nga CĐTT-Đà Lạt, K2 Đã xác nhận
283 Maria Nguyễn Thị Tú Trinh LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
284 Maria Lê Vũ Tuyết Hân LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
285 Phêrô Nguyễn Minh Đạt CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
286 Maria Lê Đỗ Uyên LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
287 Têrêsa Nguyễn Vũ Ngân Sa LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
288 Micae Bùi Minh Nhật LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
289 Anna Phạm Lê Anh Ngọc LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
290 Martinô Nguyễn Nhật Khôi LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
291 Anna Nguyễn Thị Hoài Thanh CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
292 Phêrô Lê Tiến Hướng LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
293 Antôn Nguyễn Trung Hiếu LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
294 Alphongsô Nguyễn Quốc Tuấn LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
295 Đaminh Đỗ Văn Hải LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
296 Maria Nguyễn Thị Quỳnh Hoa LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
297 Phaolô Dương Hồng Phương LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
298 Matthêu Nguyễn Phúc Thanh Hải LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
299 Phêrô Lại Tiến Sỹ LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
300 Maria Trần Phương Trinh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
301 Maria Vũ Thị Nụ Hoa LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
302 Maria Ngô Thị Nụ CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
303 Anna Võ Thị Loan CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
304 Maria Trần Thị Kim Chi CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
305 Đaminh Phan Nhật Trường LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
306 Maria Trần Vũ Tường Vy CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
307 Maria Lê Thị Thanh Bình CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
308 Giuse Phạm Minh Tấn LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
309 Vincentê Hoàng Văn Tứ LTGT-Hà Nội Đã xác nhận
310 Maria Ninh Thị Tuyết Nhung CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
311 Anna Nguyen Tran Dan CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
312 Têrêsa Calcutta Phan Thị Nhật Linh CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
313 Maria Y Tuanh CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
314 Catarina Phạm Thị Quỳnh CĐTT-Sài Gòn, K2 Đã xác nhận
315 Agnes Điểu Thị Bên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
316 Maria Lê Thị Huyền Trang CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
317 Têrêsa Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
318 Cecilia Hà Mỹ Phượng CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
319 Phaolô Phạm Định Phú CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
320 Anna Nguyễn Thị Xuyến CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
321 Maria Nguyễn Thị Ngọc Tỷ CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
322 Anna Maria Nguyễn Thuỳ Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
323 Anna Nguyễn Ngọc Linh Chi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
324 Têrêsa Nguyễn Thị Thu Trâm CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
325 Đăng Khoa Nguyễn Ngọc Lam CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
326 Raphael Hoàng Lê Ngọc Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
327 Têrêsa Maria Ngô Trần Thanh Trúc CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
328 Maria Huỳnh Thị Thanh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
329 Maria Goretti Nguyễn Thị Bảo Quyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
330 Maria Nguyễn Thị Loan CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
331 Maria Phạm Thị Hồng CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
332 Têrêsa Phạm Trần Minh Trang CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
333 Monica Nguyễn Thiện Hồng Ân CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
334 Maria Vương Thuỳ Linh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
335 Giuse Châu Ngọc Bảo CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
336 Anna Nguyễn Hồng Hạnh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
337 Phêrô Nguyễn Trung Hiếu CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
338 Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
339 Têrêsa Phạm Thủy Tiên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
340 Têrêsa Phạm Thị Hương CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
341 Maria Nguyễn Thị Phương Thùy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
342 Maria Nguyễn Thị Viện CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
343 Giuse Vũ Nguyễn Ngọc Hải CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
344 Maria Cao Thị Minh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
345 Maria Hoàng Thanh Thủy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
346 Anna Phạm Nguyễn Thu Hoa CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
347 Maria Nguyễn Thị Bạch Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
348 Elizabeth Phạm Thị Bảo Trang CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
349 Phêrô Bùi Văn Tin CĐTT-Sài Gòn, K5 Đã xác nhận
350 Giuse Nguyễn Quang Hiệp CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
351 Maria Chu Thanh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
352 Antôn Phan Hoàng Bảo CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
353 Isave Đặng Thị Kim Xuyến CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
354 Maria Hoàng Thị Kim Oanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
355 Maria Trần Thị Thân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
356 Têrêsa Hà Vân Quỳnh Như CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
357 Maria Nguyễn Thị Hiền Hòa CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
358 Giuse Nguyễn Văn Cung CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
359 Maria Giang Thị Thanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
360 Têrêsa Nguyễn Hoài Linh Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
361 Katherine Nguyễn Hoàng Kim Thanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
362 Maria Hoàng Thị Thu CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
363 Maria Madalena Nguyễn Đại Hoàng Vi CĐTT-Sài Gòn, K5 Đã xác nhận
364 Têrêsa Đặng Thụy Hoàng Thảo Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
365 Giuse Nguyễn Văn Hoà CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
366 Christina Nguyễn Thụy Như Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
367 Têrêsa Phương Nghi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
368 Têrêsa Trần Xuân Thảo My CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
369 Têrêsa Nguyễn Cao Hồng Lễ CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
370 Monica Phan Ngân Hà CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
371 Têrêsa Lê Thị Thanh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
372 Rosa Nguyễn Thị Kiều Duyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
373 Maria Nguyễn Thị Minh Châu CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
374 Maria Đào Thị Thắm CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
375 Maria Kiều Mỹ Ngân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
376 Maria Nguyễn Hoàng Khánh Vy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
377 Giuse Nguyễn Văn Tuấn CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
378 Têrêsa Đỗ Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
379 Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
380 Anna Nguyễn Thị Hoài CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
381 Phêrô Trần Thái An CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
382 Têrêsa Trần Phương Quyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
383 Maria Đinh Thị Thu Vân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
384 Maria Phạm Ngọc Yến Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
385 Maria Nguyễn Thị Kim Ngọc CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
386 Phaolô Lê Hồng Ân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
387 Anna Nguyễn Lê Phương Khanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
388 Phaolô Lê Hoàng Dũng CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận