Danh sách thao viên

Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Sài Gòn, Khóa 1

22 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Maria Trần Lê Ngọc Anh CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
2 Maria Đoàn Thị Yến Nhi CĐTT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
3 Maria Tống Lê Tiểu Kiều CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
4 Anna Trần Thị Vui CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
5 Ceicilia Trần Xuân Như Mai CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
6 Gioan Phạm Ngoc Anh Tuấn CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
7 Têrêsa Nguyễn Thị Thu Huyền CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
8 Têrêsa Vũ Thị Hồng Quế CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
9 Têrêsa Hồ Ngân Hà CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
10 Phêrô Nguyễn Minh Đạt CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
11 Anna Nguyễn Thị Hoài Thanh CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
12 Maria Ngô Thị Nụ CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
13 Maria Trần Thị Kim Chi CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
14 Maria Trần Vũ Tường Vy CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
15 Maria Lê Thị Thanh Bình CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
16 Maria Ninh Thị Tuyết Nhung CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
17 Têrêsa Calcutta Phan Thị Nhật Linh CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
18 Maria Lê Thị Huyền Trang CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
19 Anna Nguyễn Thị Xuyến CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
20 Têrêsa Maria Ngô Trần Thanh Trúc CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
21 Têrêsa Phạm Trần Minh Trang CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
22 Monica Nguyễn Thiện Hồng Ân CĐTT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận