Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Sài Gòn, Khóa 2

47 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Đàm Hoài An [email protected] 0939196xxx Sài Gòn, Khóa 2
2 têrexa Nguyễn Thị Điệp [email protected] 0363274xxx Sài Gòn, Khóa 2
3 Maria Lê Thị Quỳnh Nga [email protected] 0335365xxx Sài Gòn, Khóa 2
4 Maria Võ Thiện Chân Mỹ [email protected] 0767253xxx Sài Gòn, Khóa 2
5 Anna Võ Hồng Phương [email protected] 0932080xxx Sài Gòn, Khóa 2
6 Anna Nguyễn Thị Tuyên Ngân [email protected] 0387686xxx Sài Gòn, Khóa 2
7 Giuse  Nguyễn Trọng Nam [email protected] 0392524xxx Sài Gòn, Khóa 2
8 Maria Trần Hiền [email protected] 0974227xxx Sài Gòn, Khóa 2
9 Maria Trần Hiền [email protected] 0974227xxx Sài Gòn, Khóa 2
10 Cecilia Phan trần vi Đan [email protected] 0839721xxx Sài Gòn, Khóa 2
11 Maria Nguyễn Thị Tuyết Anh [email protected] 0348101xxx Sài Gòn, Khóa 2
12 Phêrô Nguyễn Chí Bảo [email protected] 0918576xxx Sài Gòn, Khóa 2
13 Maria Trần Vũ Ngọc Thảo [email protected] 0909882xxx Sài Gòn, Khóa 2
14 Agnes Đoàn Trần Ngọc Hà [email protected] 0398348xxx Sài Gòn, Khóa 2
15 Giuse Nguyễn Khánh Duy [email protected] 0325860xxx Sài Gòn, Khóa 2
16 Maria Lương Kim Nữ Quyên [email protected] 0785285xxx Sài Gòn, Khóa 2
17 Tê-rê-sa Nguyễn Quỳnh Mai [email protected] 0961862xxx Sài Gòn, Khóa 2
18 Giuse Lâm Văn Sơn [email protected] 0965115xxx Sài Gòn, Khóa 2
19 Giuse Nguyễn Quốc Việt [email protected] 0865433xxx Sài Gòn, Khóa 2
20 Đaminh Lương Hoàng Quốc Huy [email protected] 0865526xxx Sài Gòn, Khóa 2
21 Maria Phạm Thu Uyên [email protected] 0849854xxx Sài Gòn, Khóa 2
22 Maria Magdalena Hoàng Thanh Vân [email protected] 0898907xxx Sài Gòn, Khóa 2
23 Maria Đỗ Thị Hồng Hạnh [email protected] 0945875xxx Sài Gòn, Khóa 2
24 Maria Lê Thị Huyền An [email protected] 0948818xxx Sài Gòn, Khóa 2
25 Micae Nguyễn Du Linh [email protected] 0396566xxx Sài Gòn, Khóa 2
26 Maria Trần Nguyễn Khánh Vy [email protected] 0906706xxx Sài Gòn, Khóa 2
27 Giuse Hoàng Nguyễn Đức Anh [email protected] 0339894xxx Sài Gòn, Khóa 2
28 Maria Goretti Nguyễn Dương Thùy Trang [email protected] 0386730889 - 0901881xxx Sài Gòn, Khóa 2
29 Catherine Võ Anh Thư [email protected] 0902983xxx Sài Gòn, Khóa 2
30 Joachim Cao Xuân Hải [email protected] 0908427xxx Sài Gòn, Khóa 2
31 Maria Nguyễn Thị Lan Huyên [email protected] 0907204xxx Sài Gòn, Khóa 2
32 Maria Đỗ Thị Hồng Hạnh [email protected] 0945875xxx Sài Gòn, Khóa 2
33 Maria Trần Thị Vân [email protected] 0365045xxx Sài Gòn, Khóa 2
34 Maria Phạm Thị Quỳnh Như [email protected] 0364235xxx Sài Gòn, Khóa 2
35 Giuse Lưu trần trấn vũ [email protected] 0968365xxx Sài Gòn, Khóa 2
36 Maria Vũ Đình Ngọc Diệp [email protected] 0986664xxx Sài Gòn, Khóa 2
37 Lucia Nguyễn Thị Thuỷ Ngân [email protected] 0943470xxx Sài Gòn, Khóa 2
38 Maria Phạm Thị Lợi [email protected] 0965163xxx Sài Gòn, Khóa 2
39 Maria Trương Thị Thùy Trang [email protected] 0981951xxx Sài Gòn, Khóa 2
40 Micae Nguyễn Công Lý [email protected] 0342756xxx Sài Gòn, Khóa 2
41 Maria Nguyễn Thị Ngọc Linh [email protected] 0977422xxx Sài Gòn, Khóa 2
42 Micae Trần Quang Huy [email protected] +33685449964 (whatsapp/vibxxx Sài Gòn, Khóa 2
43 Maria Phạm Thị Tường Vy [email protected] 0357.641.xxx Sài Gòn, Khóa 2
44 Maria  Nguyễn Thị Mừng [email protected] 0868239xxx Sài Gòn, Khóa 2
45 Phê-rô  Nguyễn Khai Tâm [email protected] 0909893xxx Sài Gòn, Khóa 2
46 Anna Bùi Vũ Thiên Ân [email protected] 0792130xxx Sài Gòn, Khóa 2
47 Maria Trần Thị Kim Loan [email protected] 0968532xxx Sài Gòn, Khóa 2