Danh sách thao viên

Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Đà Lạt, Khóa 4

23 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Tereasa Trần Thị Ánh Thơ CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
2 Maria Nguyễn Thuý Quyên CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
3 Maria Nguyễn Thị Hồng Trúc CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
4 Teresa Phạm Ngọc Linh CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận
5 Maria Đoàn Minh Tính CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
6 Louis Maria Bùi Trương Công Huy CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận
7 Louis Lê Minh Những CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận
8 Maria Nguyễn Thị Huế CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
9 Antôn Nguyễn Đức Thịnh CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
10 Teresa Phạm Thị Hồng Ân CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
11 Đaminh Đàm Văn Tuấn CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
12 Đaminh Nguyễn Hoàng Long CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận
13 Maria Nguyễn Lê Yến Nhi CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
14 Phêrô Trần Minh Tảo CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
15 Maria Hoàng Dương Bảo Quyên CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
16 Anrê Trần Thị Toàn CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận
17 Maria K Rin CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
18 Têrêsa Phan Lê Uyên Anh CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
19 Giuse Nguyễn Huy Hoàng CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận
20 Phêrô Nguyễn Hữu Đắc CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
21 Anna Phạm Phương Trang CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận
22 Maria Hà Thuý Uyển CĐTT-Đà Lạt, K4 Chưa xác nhận
23 Têrêsa Trịnh Nguyễn Anh Thư CĐTT-Đà Lạt, K4 Đã xác nhận