Danh sách thao viên

Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Đồng Nai

28 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Giuse Lê Trần Gia Bảo CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
2 Maria Phạm Thị Nhã Phương CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
3 Catarina Phạm Thị Phương Thảo CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
4 Maria Phạm Thị Duyên CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
5 Maria Trịnh Thị Hằng CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
6 Phanxicô Đỗ Huy Hoàng CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
7 Antôn Huỳnh Ngọc Việt CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
8 Anna Trần Thị Chung CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
9 Phaolô Nguyễn Đức Thắng CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
10 Vinh Sơn Nguyễn Đình Chương CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
11 Têrêsa Hoàng Thị Nguyệt CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
12 Maria Phạm Thị Thanh CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
13 Maria Phạm Thị Cẩm Tiên CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
14 Matta Maria Nguyễn Thị Kim Mừng CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
15 Giuse Nguyễn Khắc Bảo Hoàng CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
16 Ana Khúc Thị Minh Anh CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
17 Maria Nguyễn Thị Thu Thảo CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
18 Maria Nguyễn Ngọc Bảo Yến CĐTT-Đồng Nai Chưa xác nhận
19 Maria Nguyễn Thị Thảo Ly CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
20 Giuse Nguyễn Nhật Long CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
21 Maria Nguyễn Thị Mỹ Thảo CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
22 Phanxicô Xaviê Chu Thành Đạt CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
23 Rosa Trần Thị Thiên Ngân CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
24 Maria Võ Ngọc Phương Anh CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
25 Giuse Nguyễn Như Ngọc CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
26 Maria Ngô Thị Quỳnh Phương CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
27 Maria Dương Thị Thu Hiền CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận
28 Maria Emmanuel Lê Ngọc Hân CĐTT-Đồng Nai Đã xác nhận