Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Cần Thơ

32 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Anna Phần thị bảo trang [email protected] 0975178xxx Cần Thơ
2 Đa Minh Nguyễn Ngọc Giám [email protected] 0915980xxx Cần Thơ
3 Anna Phan thị bảo trang [email protected] 0975178xxx Cần Thơ
4 Đaminh Đặng Ngọc Duy [email protected] 0765251xxx Cần Thơ
5 Maria Phạm Thị Lan Chi [email protected] 0985167xxx Cần Thơ
6 Anna Nguyễn Thị Hường [email protected] 0705402xxx Cần Thơ
7 Rosa Maria Diệp Ngọc Hà [email protected] 0918033xxx Cần Thơ
8 Anna Trần Thảo Uyên [email protected] 0961640xxx Cần Thơ
9 Maria Nguyen mai khanh [email protected] 0856525xxx Cần Thơ
10 Anton  Vũ Hoàng Linh Bảo [email protected] 0896868xxx Cần Thơ
11 Phê-rô Nguyễn Văn Xô [email protected] 0914950xxx Cần Thơ
12 Anthony Nguyễn Phước Thiện [email protected] 0372095xxx Cần Thơ
13 Tôma  Nguyễn Duy Nhất [email protected] 0916021xxx Cần Thơ
14 Phê rô Trần Thanh Bình [email protected] 0398244xxx Cần Thơ
15 Phê rô Trần Thế An [email protected] 0968084xxx Cần Thơ
16 Vincente Nguyễn Hùng Anh [email protected] 0919088xxx Cần Thơ
17 Phanxico Xavier Nguyễn Hoài Bảo [email protected] 0834905xxx Cần Thơ
18 GIUSE Nguyễn Duy Khang [email protected] 0833044xxx Cần Thơ
19 Maria Lê Vũ Thu Uyên [email protected] 0767623xxx Cần Thơ
20 Teresa Vũ Ngọc Khánh Ngân [email protected] 0382484xxx Cần Thơ
21 Êlisabeth Lê Thị Bích Ngọc [email protected] 0354439xxx Cần Thơ
22 Phêrô Nguyễn Lê Ngọc Thông [email protected] 0898793xxx Cần Thơ
23 Maria Trần Thị Ly [email protected] 0948826xxx Cần Thơ
24 Maria Nguyễn Thị Thu Thảo [email protected] 0963855xxx Cần Thơ
25 Maria Đặng Thị Mận [email protected] 0989826xxx Cần Thơ
26 Maria Trần Khánh Linh [email protected] 0907953xxx Cần Thơ
27 Maria Addolorata Nguyễn Thị Phương Thảo [email protected] 0335742xxx Cần Thơ
28 Maria Nguyễn Hoàng Mỹ [email protected] 0918987xxx Cần Thơ
29 Maria Nguyễn Trang Kiều Diễm [email protected] 0349017xxx Cần Thơ
30 Maria Trần Thị Ngọc Mỹ [email protected] 0963752xxx Cần Thơ
31 Maria Vũ Thị Ánh Tuyết [email protected] 0981298xxx Cần Thơ
32 Matta Đoàn Thị Thùy [email protected] 0369953xxx Cần Thơ