Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Cần Thơ

15 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Êlisabeth Lê Thị Bích Ngọc [email protected] 0354439xxx Cần Thơ
2 Phêrô Nguyễn Lê Ngọc Thông [email protected] 0898793xxx Cần Thơ
3 Maria Trần Thị Ly [email protected] 0948826xxx Cần Thơ
4 Maria Nguyễn Thị Thu Thảo [email protected] 0963855xxx Cần Thơ
5 Maria Dương Tống Hoàng My [email protected] 0333673xxx Cần Thơ
6 Maria Lê Thị Quỳnh Như [email protected] 0966150xxx Cần Thơ
7 Maria Đặng Thị Mận [email protected] 0989826xxx Cần Thơ
8 Maria Trần Khánh Linh [email protected] 0907953xxx Cần Thơ
9 Maria Addolorata Nguyễn Thị Phương Thảo [email protected] 0335742xxx Cần Thơ
10 Maria Nguyễn Hoàng Mỹ [email protected] 0918987xxx Cần Thơ
11 Maria Nguyễn Trang Kiều Diễm [email protected] 0349017xxx Cần Thơ
12 Maria Trần Thị Ngọc Mỹ [email protected] 0963752xxx Cần Thơ
13 Maria Vũ Thị Ánh Tuyết [email protected] 0981298xxx Cần Thơ
14 Matta Đoàn Thị Thùy [email protected] 0369953xxx Cần Thơ
15 Martin Phạm Quốc Thái [email protected] 0971611xxx Cần Thơ