Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Cần Thơ

48 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Lê Ngọc Trâm [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
2 Antôn Ngô Văn Phương [email protected] 0902326xxx Cần Thơ
3 Teresa Lê Thị Xuân Mai [email protected] 0339289xxx Cần Thơ
4 Maria Nguyễn Ngọc Thùy Dương [email protected] 0829985xxx Cần Thơ
5 MARIA PHẠM NGUYỄN VÂN ANH [email protected] 0772851xxx Cần Thơ
6 Têresa Nguyễn Thị Hiền [email protected] 0819130xxx Cần Thơ
7 Anna Nguyễn Thị Thu Hằng [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
8 Giuse Dương Minh Triết [email protected] 0963210xxx Cần Thơ
9 Maria Vũ Ngọc Kiều Trinh [email protected] 0333675xxx Cần Thơ
10 Phêrô Trần Quốc Bảo [email protected] 0913165xxx Cần Thơ
11 Giuse  Lê đỗ thái hoàng [email protected] 0392656xxx Cần Thơ
12 Anna Trịnh Thị Kiều Oanh [email protected] 0384241xxx Cần Thơ
13 Phêrô Nguyễn Đức Mạnh [email protected] 0901429xxx Cần Thơ
14 Micae Phan Văn Lợi [email protected] 0978355xxx Cần Thơ
15 Maria Nguyễn Thị Thùy Linh [email protected] 0349622xxx Cần Thơ
16 Maria Dương Tống Hoàng My ...ngt[email protected] 0333673xxx Cần Thơ
17 Maria Hồ Thị Ngọc Thu [email protected] 0937594xxx Cần Thơ
18 Anna Trần Thị Ngọc [email protected] 0973576xxx Cần Thơ
19 Maria Hà Thuý Uyển [email protected] 0396814xxx Cần Thơ
20 Maria Võ Thị Thạch Thảo [email protected] 0967798xxx Cần Thơ
21 Đaminh Trịnh Công Sơn [email protected] 0799830xxx Cần Thơ
22 Phê rô Trần Văn Thưởng [email protected] 0367615xxx Cần Thơ
23 Anna Đinh Thị Thái [email protected] 0355151xxx Cần Thơ
24 Maria Nguyễn Thị Thu Thảo [email protected] 0963855xxx Cần Thơ
25 Phê rô Đỗ Tiến Thành [email protected] 0387766xxx Cần Thơ
26 Teresa Phạm Thị Kim Quyên [email protected] 0978744xxx Cần Thơ
27 Martino Nguyễn Ngọc Phúc [email protected] 0336500xxx Cần Thơ
28 Maria Nguyễn Thị Lý [email protected] 0915554xxx Cần Thơ
29 Maria Nguyễn Thị Huyền [email protected] 0389050xxx Cần Thơ
30 Maria Nguyễn Hoàng Mỹ [email protected] 0911704xxx Cần Thơ
31 Teresa Lê Thị Thu Nguyệt [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
32 Anna Phạm Thị Ngọc [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
33 Maria Trần Thị Thanh Thuý [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
34 Maria Hoàng Thị Phượng Uyên [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
35 Maria Phan Thị Hoa [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
36 Teresa Phan Thị Hoài [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
37 Anna Nguyễn Thị Tuyết [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
38 Rosa Trần Lệ Phương [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
39 Teresa Nguyễn Hoàng Thuý Vy [email protected] 0917689xxx Cần Thơ
40 Anna Nguyễn Ngọc Bảo Quyên [email protected] 0373298xxx Cần Thơ
41 Philipphe Phan Đình Thưởng [email protected] 0339690xxx Cần Thơ
42 Phêrô Nguyễn Việt Hưng [email protected] 0363434xxx Cần Thơ
43 Maria Đỗ Thị Hồng Hạnh [email protected] 0945875xxx Cần Thơ
44 Tê-rê-xa Dương Thị Thu Phương [email protected] 0965617xxx Cần Thơ
45 Maria Đỗ Thị Bích Chi [email protected] 0398733xxx Cần Thơ
46 Maria Nguyễn Thị Ngọc Huyền [email protected] 0365139xxx Cần Thơ
47 Anna  Lê Thị Hoài [email protected] 0389211xxx Cần Thơ
48 Maria Phạm Thị Kiều Phương [email protected] 0966878xxx Cần Thơ