Danh sách thao viên

Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Đà Lạt, Khóa 1

67 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Agnes Điểu Thị Bên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
2 Têrêsa Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
3 Cecilia Hà Mỹ Phượng CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
4 Phaolô Phạm Định Phú CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
5 Maria Nguyễn Thị Ngọc Tỷ CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
6 Anna Maria Nguyễn Thuỳ Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
7 Anna Nguyễn Ngọc Linh Chi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
8 Têrêsa Nguyễn Thị Thu Trâm CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
9 Đăng Khoa Nguyễn Ngọc Lam CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
10 Raphael Hoàng Lê Ngọc Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
11 Maria Huỳnh Thị Thanh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
12 Maria Goretti Nguyễn Thị Bảo Quyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
13 Maria Nguyễn Thị Loan CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
14 Maria Phạm Thị Hồng CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
15 Maria Vương Thuỳ Linh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
16 Giuse Châu Ngọc Bảo CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
17 Anna Nguyễn Hồng Hạnh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
18 Phêrô Nguyễn Trung Hiếu CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
19 Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
20 Têrêsa Phạm Thủy Tiên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
21 Têrêsa Phạm Thị Hương CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
22 Maria Nguyễn Thị Phương Thùy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
23 Maria Nguyễn Thị Viện CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
24 Giuse Vũ Nguyễn Ngọc Hải CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
25 Maria Cao Thị Minh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
26 Maria Hoàng Thanh Thủy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
27 Anna Phạm Nguyễn Thu Hoa CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
28 Maria Nguyễn Thị Bạch Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
29 Elizabeth Phạm Thị Bảo Trang CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
30 Giuse Nguyễn Quang Hiệp CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
31 Maria Chu Thanh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
32 Antôn Phan Hoàng Bảo CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
33 Isave Đặng Thị Kim Xuyến CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
34 Maria Hoàng Thị Kim Oanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
35 Maria Trần Thị Thân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
36 Têrêsa Hà Vân Quỳnh Như CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
37 Maria Nguyễn Thị Hiền Hòa CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
38 Giuse Nguyễn Văn Cung CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
39 Maria Giang Thị Thanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
40 Têrêsa Nguyễn Hoài Linh Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
41 Katherine Nguyễn Hoàng Kim Thanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
42 Maria Hoàng Thị Thu CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
43 Têrêsa Đặng Thụy Hoàng Thảo Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
44 Giuse Nguyễn Văn Hoà CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
45 Christina Nguyễn Thụy Như Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
46 Têrêsa Phương Nghi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
47 Têrêsa Trần Xuân Thảo My CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
48 Têrêsa Nguyễn Cao Hồng Lễ CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
49 Monica Phan Ngân Hà CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
50 Têrêsa Lê Thị Thanh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
51 Rosa Nguyễn Thị Kiều Duyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
52 Maria Nguyễn Thị Minh Châu CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
53 Maria Đào Thị Thắm CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
54 Maria Kiều Mỹ Ngân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
55 Maria Nguyễn Hoàng Khánh Vy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
56 Giuse Nguyễn Văn Tuấn CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
57 Têrêsa Đỗ Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
58 Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
59 Anna Nguyễn Thị Hoài CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
60 Phêrô Trần Thái An CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
61 Têrêsa Trần Phương Quyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
62 Maria Đinh Thị Thu Vân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
63 Maria Phạm Ngọc Yến Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
64 Maria Nguyễn Thị Kim Ngọc CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
65 Phaolô Lê Hồng Ân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
66 Anna Nguyễn Lê Phương Khanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
67 Phaolô Lê Hoàng Dũng CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận