Danh sách thao viên

Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Đà Lạt, Khóa 1

65 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Giuse Châu Ngọc Bảo CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
2 Anna Nguyễn Hồng Hạnh CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
3 Phêrô Nguyễn Trung Hiếu CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
4 Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
5 Têrêsa Phạm Thủy Tiên CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
6 Têrêsa Phạm Thị Hương CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
7 Maria Nguyễn Thị Phương Thùy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
8 Anna Trần Lê Minh Hằng CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
9 Maria Nguyễn Thị Viện CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
10 Maria Mai Thị Thuỷ CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
11 Giuse Vũ Nguyễn Ngọc Hải CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
12 Maria Cao Thị Minh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
13 Maria Hoang Thanh Thuy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
14 Anna Phạm Nguyễn Thu Hoa CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
15 Đaminh Nguyễn Nhật Nam CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
16 Maria Nguyễn Thị Bạch Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
17 Elizabeth Phạm Thị Bảo Trang CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
18 Phêrô Bùi Văn Tin CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
19 Giuse Nguyễn Quang Hiệp CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
20 Maria Chu Thanh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
21 Antôn Phan Hoàng Bảo CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
22 Isave Đặng Thị Kim Xuyến CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
23 Phanxico Xavier Trần Văn Hùng CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
24 Maria Hoàng Thị Kim Oanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
25 Maria Trần Thị Thân CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
26 Têrêsa Hà Vân Quỳnh Như CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
27 Maria Nguyễn Thị Hiền Hòa CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
28 Giuse Nguyễn Văn Cung CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
29 Maria Giang Thị Thanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
30 Têrêsa Nguyễn Hoài Linh Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
31 Katherine Nguyễn Hoàng Kim Thanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
32 Maria Hoàng Thị Thu CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
33 Maria Madalena Nguyễn Đại Hoàng Vi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
34 Maria Nguyễn Thị Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
35 Têrêsa Đặng Thụy Hoàng Thảo Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
36 Giuse Nguyễn Văn Hoà CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
37 Christina Nguyễn Thụy Như Mai CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
38 Têrêsa Phương Nghi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
39 Maria Phạm Thị Hồng Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
40 Giuse Nguyễn Thành An CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
41 Têrêsa Trần Xuân Thảo My CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
42 Têrêsa Nguyễn Cao Hồng Lễ CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
43 Monica Phan Ngân Hà CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
44 Têrêsa Lê Thị Thanh Tuyền CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
45 Têrêsa Võ Thuỵ Phương Thảo CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
46 Maria Nguyễn Thị Nhàn CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
47 Rosa Nguyễn Thị Kiều Duyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
48 Maria Nguyễn Thị Minh Châu CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
49 Maria Đào Thị Thắm CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
50 Maria Kiều Mỹ Ngân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
51 Maria Nguyễn Hoàng Khánh Vy CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
52 Giuse Nguyễn Văn Tuấn CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
53 Maria Madalena Nguyễn Thị Vĩnh Tâm CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
54 Têrêsa Đỗ Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
55 Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
56 Anna Nguyễn Thị Hoài CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
57 Phêrô Trần Thái An CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
58 Têrêsa Trần Phương Quyên CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
59 Maria Đinh Thị Thu Vân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
60 Maria Phạm Ngọc Yến Nhi CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
61 Maria Nguyễn Thị Kim Ngọc CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
62 Phaolô Lê Hồng Ân CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
63 Anna Nguyễn Lê Phương Khanh CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
64 Phaolô Lê Hoàng Dũng CĐTT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
65 Maria Lâm Hồng Anh CĐTT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận