Danh sách thao viên

Linh Thao Giới Trẻ tại Vũng Tàu, Khóa 1

20 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Maria Lê Thị Hoà LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
2 Gioakim Lê Minh Nhật LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
3 Maria Nguyễn Thị Mỹ Trang LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
4 Đaminh Nguyễn Ngọc Duy LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
5 Antôn Nguyễn Đức Vương Thịnh Trị LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
6 Maria Phạm Thuý Vy LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
7 Bênađô Nguyễn Gia Huy LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
8 Maria Nguyễn Kim Hằng LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
9 Giuse Phạm Văn Duy LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
10 Maria Nguyễn Thị Phượng LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
11 Phanxicô Xaviê Trần Trương Dâng LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
12 Giuse Lê Trung Hậu LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
13 Anna Nguyễn Thị Hương Ly LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
14 Maria Võ Thị Nhung LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
15 Phaolô Nguyễn Quốc Dũng LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
16 Maria Đỗ Thị Chang LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
17 Phêrô Nguyễn Tuấn Phi LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
18 Maria Goretti Hoàng Thiên Thuy LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận
19 Têrêsa Phạm Thị Mỹ Hảo LTGT-Vũng Tàu, K1 Chưa xác nhận
20 Maria Lê Trần Ngọc Thảo LTGT-Vũng Tàu, K1 Đã xác nhận