Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vinh, khóa 2

6 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Giu - se Nuyễn Thái Nghĩa [email protected] 0987608xxx Vinh, khóa 2
2 Teresa  Nguyễn Bích [email protected] 0393835xxx Vinh, khóa 2
3 Martin Nguyễn Thành Tâm [email protected] 0833726xxx Vinh, khóa 2
4 Anna Nguyễn Thị Như [email protected] 0338034xxx Vinh, khóa 2
5 Anna Maria Hoàng Thị Hồng Hạnh [email protected] 0582858xxx Vinh, khóa 2
6 Tê rê sa Nguyễn Thị Vui [email protected] 0963849xxx Vinh, khóa 2