Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vinh, khóa 2

39 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Matta Trần Thị Liên [email protected] 0965398xxx Vinh, khóa 2
2 augustino Nguyễn Nhật [email protected] 0944110xxx Vinh, khóa 2
3 Phê-rô Nguyễn Duy Khánh [email protected] 0977209xxx Vinh, khóa 2
4 Phanxico Salesio Hà Danh Lợi [email protected] 0866510xxx Vinh, khóa 2
5 Gioan baotixita  Đậu Công Điệp [email protected] 0968420xxx Vinh, khóa 2
6 Tê-rê-xa  Hoàng Thị Nga [email protected] 0918859xxx Vinh, khóa 2
7 Maria Trần Thị Hải Yến [email protected] 0965293xxx Vinh, khóa 2
8 Matta Nguyễn Thị Trang [email protected] 0358449xxx Vinh, khóa 2
9 Anna Bùi Thu Giang [email protected] 0368840xxx Vinh, khóa 2
10 Giuse Nguyễn Văn Lưu [email protected] 0857484xxx Vinh, khóa 2
11 Teresa Trần Thị Mỹ Duyên [email protected] 0946315xxx Vinh, khóa 2
12 Maria Nguyễn Thị Huyền [email protected] 0813057xxx Vinh, khóa 2
13 Giuse Hoàng sỹ Hữu [email protected] 0359039xxx Vinh, khóa 2
14 Paul Nguyễn Văn Trinh [email protected] 0859700xxx Vinh, khóa 2
15 Anton Nguyễn Nhật Anh [email protected] 0919957xxx Vinh, khóa 2
16 Maria Nguyễn Thị Hoài Phương [email protected] 0982489xxx Vinh, khóa 2
17 An Tôn Nguyễn Đình Vinh Quy [email protected] 0975245xxx Vinh, khóa 2
18 Maria Nguyễn Thị Thanh Trúc [email protected] 089 8309xxx Vinh, khóa 2
19 Terexa Hoàng Anh Phương [email protected] 0375823xxx Vinh, khóa 2
20 GIUSE NGUYỄN VĂN QUYẾT [email protected] 0966601xxx Vinh, khóa 2
21 Maria  Nguyễn thị điệp [email protected] 0878804xxx Vinh, khóa 2
22 Giu-Se PHẠM TRỌNG ANH [email protected] 0397809xxx Vinh, khóa 2
23 Maria Nguyễn Thị Hạnh [email protected] 0961406xxx Vinh, khóa 2
24 Anna Lê Thị Cúc [email protected] 0377494xxx Vinh, khóa 2
25 Anna Nguyễn Thị Quy [email protected] 0973226xxx Vinh, khóa 2
26 Maria Nguyễn Thanh Thảo [email protected] 0974537xxx Vinh, khóa 2
27 Maria Đỗ Thị Thảo Uyên [email protected] 0975838xxx Vinh, khóa 2
28 John Lê Văn Nam [email protected] 0376550xxx Vinh, khóa 2
29 Têrêxa  Phan Thị Ngân [email protected] 0362840xxx Vinh, khóa 2
30 Maria Nguyễn Thị Hương Giang [email protected] 0395641xxx Vinh, khóa 2
31 Giu-se  Hồ Sỹ Anh [email protected] 0329560xxx Vinh, khóa 2
32 Anna Vũ Thị Ánh Thủy [email protected] 0942841xxx Vinh, khóa 2
33 Giu - se Nuyễn Thái Nghĩa [email protected] 0987608xxx Vinh, khóa 2
34 Teresa  Nguyễn Bích [email protected] 0393835xxx Vinh, khóa 2
35 Martin Nguyễn Thành Tâm [email protected] 0833726xxx Vinh, khóa 2
36 Anna Nguyễn Thị Như [email protected] 0338034xxx Vinh, khóa 2
37 Anton Nguyễn Công Hà [email protected] 0827383xxx Vinh, khóa 2
38 Anna Maria Hoàng Thị Hồng Hạnh [email protected] 0582858xxx Vinh, khóa 2
39 Tê rê sa Nguyễn Thị Vui [email protected] 0963849xxx Vinh, khóa 2