Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vinh, khóa 2

38 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Vũ Thị Thu Huyền [email protected] 0397194xxx Vinh, khóa 2
2 Phê-rô  Nguyễn Ngọc Sơn [email protected] 0363698xxx Vinh, khóa 2
3 Teresa  Nguyễn Thị Mỹ Linh [email protected] 0972956xxx Vinh, khóa 2
4 Giu se Hoàng Văn Nhật [email protected] 0941990xxx Vinh, khóa 2
5 Giu-se Nguyễn Văn Hòa [email protected] 0357256xxx Vinh, khóa 2
6 Giuse Nguyễn Văn Long [email protected] 0359719xxx Vinh, khóa 2
7 Giu-se Doãn Tiến Sơn [email protected] 0977628xxx Vinh, khóa 2
8 Giuse Nguyễn Văn Tuấn [email protected] 0779229xxx Vinh, khóa 2
9 An-tôn Nguyễn Thanh Trạch [email protected] 0965995xxx Vinh, khóa 2
10 Terexa Nguyễn Thị Duyên [email protected] 0705455xxx Vinh, khóa 2
11 Isave Le Thi Tuyet Sa [email protected] 0949852xxx Vinh, khóa 2
12 Maria Nguyễn Lan Anh [email protected] 0934570xxx Vinh, khóa 2
13 Anna Nguyễn Thị Hường [email protected] 0705402xxx Vinh, khóa 2
14 Maria Nguyễn Thị Nguyệt [email protected] 0377887xxx Vinh, khóa 2
15 F.X Chu Đình Hướng [email protected] 0862494xxx Vinh, khóa 2
16 Phê rô Nguyễn văn anh tuấn [email protected] 0819297xxx Vinh, khóa 2
17 Maria Nguyễn Thị Sao [email protected] 0916757xxx Vinh, khóa 2
18 Anton Hoang Ha [email protected] 0904779xxx Vinh, khóa 2
19 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thảo [email protected] 0971366xxx Vinh, khóa 2
20 Micae Nguyễn Du Linh [email protected] 0396566xxx Vinh, khóa 2
21 Anthony Nguyễn Kinh Bảo Quốc [email protected] 0984277xxx Vinh, khóa 2
22 Maria  Đinh Thị Phượng [email protected] 0363580xxx Vinh, khóa 2
23 Phêrô Vũ Đăng Khoa Nguyễn Văn Thạch Bảo [email protected] 0335568xxx Vinh, khóa 2
24 Têrêxa Đậu Thị Xinh [email protected] 0384626xxx Vinh, khóa 2
25 Maria Phạm Hoàng Như [email protected] 0946333xxx Vinh, khóa 2
26 JB Trần Ngọc Long [email protected] 0326508xxx Vinh, khóa 2
27 An tôn Đặng Minh Hiếu [email protected] 0889573xxx Vinh, khóa 2
28 Maria Nguyễn Thị thảo [email protected] 0397010xxx Vinh, khóa 2
29 Maria Nguyễn Thị Xuyên [email protected] 0384437xxx Vinh, khóa 2
30 Têrêxa Lê Thị Điều [email protected] 0978459xxx Vinh, khóa 2
31 Maria Đậu Thị Như Ý [email protected] 0374079xxx Vinh, khóa 2
32 Anna Nguyễn Thị Ánh [email protected] 0358847xxx Vinh, khóa 2
33 Maria Nguyễn Thị Khánh Huyền [email protected] 0968390xxx Vinh, khóa 2
34 Maria Trần Như Quỳnh [email protected] 0987368xxx Vinh, khóa 2
35 Cecilia Nguyễn Thị Kim Chi [email protected] 0973638xxx Vinh, khóa 2
36 Anna Đậu Thị Thu Hương [email protected] 0984653xxx Vinh, khóa 2
37 Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh [email protected] 0964483xxx Vinh, khóa 2
38 Phê rô Nguyễn hữu khương [email protected] 0344949xxx Vinh, khóa 2