Danh sách thao viên

Linh Thao Giới Trẻ tại Sài Gòn, Khóa 1

6 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Bình LTGT-Sài Gòn, K1 Đã xác nhận
2 Maria Phan Thị Hoa LTGT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
3 Maria Trần Thị Diễm Hương LTGT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
4 Têrêsa Phan Thị Hoài LTGT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
5 Anna Nguyễn Thị Tuyết LTGT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận
6 Maria Hoàng Thị Quỳnh LTGT-Sài Gòn, K1 Chưa xác nhận