Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Biên Hòa

36 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Vicente Nguyễn Văn Hòa [email protected] 0937175xxx Biên Hòa
2 Maria Vũ Ngọc Kiều Trinh [email protected] 0333675xxx Biên Hòa
3 Phê-rô Nguyễn Huy [email protected] 0333516xxx Biên Hòa
4 Michael  Vũ Anh Duy [email protected] 0931827xxx Biên Hòa
5 Maria Trần Thị Cẩm Thạch [email protected] 0962215xxx Biên Hòa
6 Anna Trần Thị Quyên [email protected] 0325463xxx Biên Hòa
7 Maria Teresa  NGUYEN THI THẢO LY [email protected] 0329456xxx Biên Hòa
8 Giuse Antôn Huỳnh Nguyễn Minh Trí [email protected] 0822997xxx Biên Hòa
9 Phanxico xavie Nguyễn Nhật Ánh [email protected] 0961735xxx Biên Hòa
10 Martino Ngô Hồng Phúc [email protected] 0937215xxx Biên Hòa
11 Gabriel Nguyễn Nhựt Quang [email protected] 0906534xxx Biên Hòa
12 Giuse Nguyễn Khắc Bảo Hoàng [email protected] 0916960xxx Biên Hòa
13 Thomaso Lương Anh Tuấn [email protected] 0706770xxx Biên Hòa
14 Marcello Đào Thanh Tú [email protected] 0366919xxx Biên Hòa
15 Maria Nguyễn Thị Thanh Huệ [email protected] 0938060xxx Biên Hòa
16 Phêrô Martin Y Tuyl Niê [email protected] 0988 732 xxx Biên Hòa
17 Maria Nguyễn Lan Thư [email protected] 0328966xxx Biên Hòa
18 Maria Phạm Thị Bích [email protected] 0338997xxx Biên Hòa
19 Rosa Trần Thị Thiên Ngân [email protected] 0937613xxx Biên Hòa
20 Teresa Trần Nguyễn Minh Ngọc [email protected] 0968290xxx Biên Hòa
21 Maria Ngo Thi Huyen [email protected] 0933192xxx Biên Hòa
22 Maria Nguyễn Thu [email protected] 0348705xxx Biên Hòa
23 Anna  Sao Thị Như Thảo [email protected] 0888840xxx Biên Hòa
24 Teresa Lê Thị Thu Trang [email protected] 0938709xxx Biên Hòa
25 Cecilia  Nguyễn thị trâm [email protected] 0334234xxx Biên Hòa
26 Matta Nguyễn Thị Nhiên [email protected] 0964164xxx Biên Hòa
27 Teresa Lê Hoài Thương [email protected] 0985591xxx Biên Hòa
28 Teresa Trần Nữ Vy Anh [email protected] 0775036xxx Biên Hòa
29 Giuse Nguyễn Quang Minh [email protected] 0962256xxx Biên Hòa
30 Maria Cao Thị Quế Hương [email protected] 0982108xxx Biên Hòa
31 Anna  Trần Thị Hương [email protected] 0373729xxx Biên Hòa
32 Phanxicô Xaviê ĐINH TRẦN HOÀNG MỸ [email protected] 0935696xxx Biên Hòa
33 Tê rê sa Nguyễn Thị Vui [email protected] 0963849xxx Biên Hòa
34 Maria Nguyễn Thị Tú Trinh [email protected] 0978544xxx Biên Hòa
35 Maria Nguyễn Thị Tú Trinh [email protected] 0978544xxx Biên Hòa
36 Martin Vũ Hữu Nguyên Lộc [email protected] 0824921xxx Biên Hòa