Danh sách thao viên

Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Sài Gòn, Khóa 5

3 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Teresa Đinh Thị Nhài CĐTT-Sài Gòn, K5 Chưa xác nhận
2 Anna Nguyễn Thị Thanh CĐTT-Sài Gòn, K5 Đã xác nhận
3 Phêrô Bùi Văn Tin CĐTT-Sài Gòn, K5 Đã xác nhận