Danh sách thao viên

Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Huế

19 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Anna Têresa Lý Thanh Hương CĐTT-Huế Đã xác nhận
2 Maria Đinh Thị Linh Chi CĐTT-Huế Đã xác nhận
3 Maria Goretti Trần Thị Ngọc Mỹ CĐTT-Huế Đã xác nhận
4 Maria Phạm Hoàng Như CĐTT-Huế Đã xác nhận
5 Maria Trần Thị Kiều Loan CĐTT-Huế Đã xác nhận
6 Maria Phan Thị Mỹ Ngân CĐTT-Huế Đã xác nhận
7 Têrêsa Trần Thanh Phương CĐTT-Huế Đã xác nhận
8 Phanxicô Xaviê Trần Hoàng Việt CĐTT-Huế Đã xác nhận
9 Maria Madalena Nguyễn Đại Hoàng Vi CĐTT-Huế Đã xác nhận
10 Giuse Nguyễn Quốc Toản CĐTT-Huế Chưa xác nhận
11 Maria Teresa Diệp Yến Anh CĐTT-Huế Đã xác nhận
12 Maria Nguyễn Thị Yến Nhi CĐTT-Huế Đã xác nhận
13 Gioan Baotixita Phan Ngọc Kiên CĐTT-Huế Đã xác nhận
14 Maria Nguyễn Thị Lan Anh CĐTT-Huế Đã xác nhận
15 Maria Bùi Trang Kim Yến CĐTT-Huế Đã xác nhận
16 Maria Trần Thị Linh CĐTT-Huế Đã xác nhận
17 Maria Nguyễn Thị Hoa CĐTT-Huế Đã xác nhận
18 Têrêsa Lại Mai Phương CĐTT-Huế Đã xác nhận
19 Maria Madalena Nguyễn Đại Hoàng Vi CĐTT-Huế Đã xác nhận