Danh sách thao viên

Linh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 1

59 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Đaminh Bui Vinh Quang LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
2 Cecilia Lê Thị Bích Như LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
3 Phaolô Võ Nguyên Bảo Khánh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
4 Antôn Nguyễn Minh Quân LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
5 Maria Madalena Nguyễn Thiên Khánh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
6 Giuse Nguyễn Tấn Kiệt LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
7 Maria Nguyễn Thị Minh Trinh LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
8 Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Ngân LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
9 Giuse Nguyễn Tiến Lực LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
10 Anna Nguyễn Thị Ngọc Bích LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
11 Vincentê Phạm Duẩn LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
12 Têrêsa Trương Thị Nhất LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
13 Barnabe Vu Chi Binh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
14 Maria Nguyễn Thị Kim Oanh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
15 Têrêsa Nguyễn Thị Bảo Ngọc LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
16 Đaminh Đặng Ngọc Duy LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
17 Maria Bùi Minh Sương LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
18 Anna Đặng Thị Nhung LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
19 Benedicto Nguyễn Thanh Phương LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
20 Đaminh Bùi Việt Hoàng LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
21 Giuse Hoàng Phong Phú LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
22 Têrêsa Nguyễn Thị Linh Thao LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
23 Maria Đinh Lê Mỹ Ý LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
24 Maria Hồ Thị Ngọc Thu LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
25 Phanxicô Xaviê Lê Lương Trường Kỳ LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
26 Maria Dương Nhật Ánh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
27 Giuse Nguyễn Đức Hải LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
28 Anna Nguyễn Thị Hương Giang LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
29 Maria Nguyễn Thị Thơm LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
30 Maria Trần Thị Nhật Lệ LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
31 Maria Vũ Đình Ngọc Diệp LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
32 Alphongsô Nguyễn Khãi Định LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
33 Phaolô Nguyễn Ngọc Quốc Phát LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
34 Gioan Baotixita Nguyễn Hoàng Vũ LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
35 Maria Nguyễn Hồng Khuyên LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
36 Tôma Nguyễn Văn Toàn LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
37 Maria Phạm Thị Hồng Ngọc LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
38 Maria Hồ Thị Ngọc LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
39 Giuse Lê Trần Thanh Lam LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
40 Maria Ngô Thùy Phương Thảo LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
41 Têrêsa Cao Hoàng Thiên Kim LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
42 Maria Nguyễn Thị Tú Trinh LTGT-Đà Lạt, K1 Chưa xác nhận
43 Maria Lê Vũ Tuyết Hân LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
44 Maria Lê Đỗ Uyên LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
45 Têrêsa Nguyễn Vũ Ngân Sa LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
46 Micae Bùi Minh Nhật LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
47 Anna Phạm Lê Anh Ngọc LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
48 Martinô Nguyễn Nhật Khôi LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
49 Phêrô Lê Tiến Hướng LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
50 Antôn Nguyễn Trung Hiếu LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
51 Alphongsô Nguyễn Quốc Tuấn LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
52 Đaminh Đỗ Văn Hải LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
53 Maria Nguyễn Thị Quỳnh Hoa LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
54 Phaolô Dương Hồng Phương LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
55 Matthêu Nguyễn Phúc Thanh Hải LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
56 Phêrô Lại Tiến Sỹ LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
57 Maria Trần Phương Trinh LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
58 Maria Vũ Thị Nụ Hoa LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận
59 Đaminh Phan Nhật Trường LTGT-Đà Lạt, K1 Đã xác nhận