Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 1

91 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Gioan Baotixita Võ Văn Đức [email protected] 0326572xxx Đà Lạt, Khóa 1
2 Đaminh Phạm Hiếu Thuận [email protected] 0705906xxx Đà Lạt, Khóa 1
3 Anton Lê Huy Dương [email protected] 0901849xxx Đà Lạt, Khóa 1
4 Đaminh Đặng Ngọc Duy [email protected] 0765251xxx Đà Lạt, Khóa 1
5 Teresa  Trần Nguyễn Nhật Linh [email protected] 0906883xxx Đà Lạt, Khóa 1
6 Maria Nguyễn Thị Cẩm Tú [email protected] 0784964xxx Đà Lạt, Khóa 1
7 Phê rô Trần tấn thành [email protected] 0943062xxx Đà Lạt, Khóa 1
8 Maria Nguyễn Lan Thư [email protected] 0328966xxx Đà Lạt, Khóa 1
9 Anna Nguyễn Thảo Nguyên [email protected] 0941688xxx Đà Lạt, Khóa 1
10 Philipphe Nguyễn Trường Toàn [email protected] 0921440xxx Đà Lạt, Khóa 1
11 Giuse Phạm Hồng Ngọc [email protected] 0356798xxx Đà Lạt, Khóa 1
12 Paul Nguyễn Gia Kiệt [email protected] 0828134xxx Đà Lạt, Khóa 1
13 Giu Se Khương Văn Hải [email protected] 0972459xxx Đà Lạt, Khóa 1
14 Giuse Nguyen Quang Huy [email protected] 0364922xxx Đà Lạt, Khóa 1
15 Maria Đoàn Thị Bích Ngọc [email protected] 0939564xxx Đà Lạt, Khóa 1
16 Teresa  Hoàng Kim Ly [email protected] 0975745xxx Đà Lạt, Khóa 1
17 Teresa Võ Thị Bích Ngọc [email protected] 0984563xxx Đà Lạt, Khóa 1
18 Anna Nguyễn Thị Ngọc Bích [email protected] 0345165xxx Đà Lạt, Khóa 1
19 Toma TRẦN PHẠM THÔNG HIỆP [email protected] 0938584xxx Đà Lạt, Khóa 1
20 Maria Phạm Thị Hoa [email protected] 0981247xxx Đà Lạt, Khóa 1
21 Maria NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG LINH [email protected] 0789725xxx Đà Lạt, Khóa 1
22 Giuse Nguyễn Thanh Tâm [email protected] 0352046xxx Đà Lạt, Khóa 1
23 Maria Dương Vũ Ngọc Mai [email protected] 0764329xxx Đà Lạt, Khóa 1
24 Maria Lê Thị Phương Vy [email protected] 0986420xxx Đà Lạt, Khóa 1
25 Giuse Nguyễn Hoàng Vũ [email protected] 0961599xxx Đà Lạt, Khóa 1
26 An Tôn Quốc Mạnh [email protected] 0961154xxx Đà Lạt, Khóa 1
27 Gioankim Lê Minh Nhật [email protected] 0898207xxx Đà Lạt, Khóa 1
28 Têresa Võ Thị Mình Ánh [email protected] 0337359xxx Đà Lạt, Khóa 1
29 Giuse Nguyễn Ngọc Duy [email protected] 0792166xxx Đà Lạt, Khóa 1
30 giuse nguyễn ngọc duy [email protected] 0792166xxx Đà Lạt, Khóa 1
31 Maria Đào Nguyễn Phương Hằng [email protected] 0916882xxx Đà Lạt, Khóa 1
32 Maria Ngô Bạch Thủy Tiên [email protected] 0982968xxx Đà Lạt, Khóa 1
33 Maria Trần Thị Nguyệt [email protected] 0329691xxx Đà Lạt, Khóa 1
34 Không có Trần Đan Quỳnh [email protected] 0898179xxx Đà Lạt, Khóa 1
35 Maria Nguyễn Ngọc Anh Thư [email protected] 0866588xxx Đà Lạt, Khóa 1
36 Teresa Đặng Thụy Hoàng Thảo Nhi [email protected] 0344124xxx Đà Lạt, Khóa 1
37 Teresa Trần Xuân Thảo My [email protected] 0915246xxx Đà Lạt, Khóa 1
38 Phê rô Nguyễn Thanh Vinh [email protected] 0905960xxx Đà Lạt, Khóa 1
39 Maria  Quan Hoàng Thiên Hưng [email protected] 0948647xxx Đà Lạt, Khóa 1
40 Maria PHẠM THỊ KIỀU MY [email protected] 0339665xxx Đà Lạt, Khóa 1
41 Anna Nguyễn Thị Liên Nhi [email protected] 0348778xxx Đà Lạt, Khóa 1
42 Gioan Baotixita Vũ Anh Quốc [email protected] 0392918xxx Đà Lạt, Khóa 1
43 Anna Vũ Thị Trinh Tuyền [email protected] 0387596xxx Đà Lạt, Khóa 1
44 Giuse Phạm Đình Thế Vượng [email protected] 0772839xxx Đà Lạt, Khóa 1
45 Vinh Sơn Lê Đức Quý [email protected] 0778012xxx Đà Lạt, Khóa 1
46 Maria Phạm Thị Kim Xuyến [email protected] 0334531xxx Đà Lạt, Khóa 1
47 Maria Nguyễn phương thảo [email protected] 0933244xxx Đà Lạt, Khóa 1
48 teresa Đặng Thị Vân [email protected] 0392070xxx Đà Lạt, Khóa 1
49 Anna Dương Thị Ngọc Thanh [email protected] 0965525xxx Đà Lạt, Khóa 1
50 Teresa Trần Ngọc Phan Hoàng Lan [email protected] 0908387xxx Đà Lạt, Khóa 1
51 Maria Bạch Thuý Vy [email protected] 0971221xxx Đà Lạt, Khóa 1
52 Maria Phạm thị phương thảo [email protected] 0907848xxx Đà Lạt, Khóa 1
53 Catarina Alexandria Đinh Thị Tấn Hồng [email protected] 0988608xxx Đà Lạt, Khóa 1
54 Maria Nguyễn Ngọc Linh [email protected] 0357532xxx Đà Lạt, Khóa 1
55 Đaminh Phạm Anh Tuấn [email protected] 0901438xxx Đà Lạt, Khóa 1
56 Maria Phạm Thị Thanh Hiền [email protected] 0901179xxx Đà Lạt, Khóa 1
57 Martin Phạm Quốc Thái [email protected] 0971611xxx Đà Lạt, Khóa 1
58 Maria  Trần Thị Thanh [email protected] 0798256xxx Đà Lạt, Khóa 1
59 Mình chưa rửa tội Phạm Thị Liên [email protected] 0372020xxx Đà Lạt, Khóa 1
60 Gioan Maria Bùi Ngọc Thạch [email protected] 0962059xxx Đà Lạt, Khóa 1
61 Maria Trần Uyên Nhi [email protected] 0934048xxx Đà Lạt, Khóa 1
62 Micae Phạm Trung Thành [email protected] 0974770xxx Đà Lạt, Khóa 1
63 Maria Nguyễn Thị Ngọc Tỷ [email protected] 0969657xxx Đà Lạt, Khóa 1
64 Gioan Phạm Đình Khôi [email protected] 0933010xxx Đà Lạt, Khóa 1
65 Maria Đỗ Nguyễn Phương An [email protected] 0823705xxx Đà Lạt, Khóa 1
66 VINCENTE PHẠM VÕ NHẬT HƯNG [email protected] 0707890xxx Đà Lạt, Khóa 1
67 Giu Se Phan Văn Thông [email protected] 0852372xxx Đà Lạt, Khóa 1
68 Phero Trần Đình Sơn Lâm [email protected] 0906810xxx Đà Lạt, Khóa 1
69 Maria Hoàng Thị Ngọc Mai [email protected] 0971567xxx Đà Lạt, Khóa 1
70 Teresa  Trần Mai Phương [email protected] 0908256xxx Đà Lạt, Khóa 1
71 Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung [email protected] 0338191xxx Đà Lạt, Khóa 1
72 Giuse Hoàng Phong Phú [email protected] 0867107xxx Đà Lạt, Khóa 1
73 MARIA Ka Lan [email protected] 0392876xxx Đà Lạt, Khóa 1
74 Teresa Hồ Lê Bảo Thoa [email protected] 0963766xxx Đà Lạt, Khóa 1
75 Maria Trần Minh Thảo [email protected] 0944830xxx Đà Lạt, Khóa 1
76 Maria Kiều Mỹ Ngân [email protected] 0933468xxx Đà Lạt, Khóa 1
77 Phêrô Lê Viết Lâm Anh [email protected] 0987594xxx Đà Lạt, Khóa 1
78 Maria Nguyễn Thu Thuỳ [email protected] 0336908xxx Đà Lạt, Khóa 1
79 Phê rô Nguyễn Hồng Tuân [email protected] 0394916xxx Đà Lạt, Khóa 1
80 Anna Đào Thị Lệ Hiền [email protected] 0762382xxx Đà Lạt, Khóa 1
81 Giuse Hoàng Sỹ Hùng [email protected] 0868446xxx Đà Lạt, Khóa 1
82 Maria NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG [email protected] 0908674xxx Đà Lạt, Khóa 1
83 Maria Trần Thị Phương Anh [email protected] 0359620xxx Đà Lạt, Khóa 1
84 Teresa Calcutta NGUYỄN LÊ THÁI VI [email protected] 0918343xxx Đà Lạt, Khóa 1
85 Maria Nguyễn Thị Hằng [email protected] 0774711xxx Đà Lạt, Khóa 1
86 Maria Trần Vũ Ngọc Thảo [email protected] 0909882xxx Đà Lạt, Khóa 1
87 Maria Teresa Dương Gia Bảo [email protected] 0769757xxx Đà Lạt, Khóa 1
88 Teresa Hồ Kim Uyên [email protected] 0981867xxx Đà Lạt, Khóa 1
89 Anna Đặng Thị Nga [email protected] 0988538xxx Đà Lạt, Khóa 1
90 Đaminh Nguyễn Nhật Nam [email protected] 0395031xxx Đà Lạt, Khóa 1
91 Teresa Đậu Thị Sinh [email protected] 0379.989.xxx Đà Lạt, Khóa 1