Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 3

53 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Uông Thị Lành [email protected] 0339465xxx Đà Lạt, Khóa 3
2 Maria Nguyễn thị huyền trang [email protected] 0394254xxx Đà Lạt, Khóa 3
3 Anna Hà Thị Huyền Chi [email protected] 0961025xxx Đà Lạt, Khóa 3
4 Maria Nguyễn Thị Quỳnh Hoa [email protected] 0388477xxx Đà Lạt, Khóa 3
5 Vinh sơn Phạm Hữu Bằng [email protected] 0375965xxx Đà Lạt, Khóa 3
6 Giu-Se Trần Minh Thư [email protected] 0703985xxx Đà Lạt, Khóa 3
7 Clara Dương Thảo Vân [email protected] 0786336xxx Đà Lạt, Khóa 3
8 PhaoLo  Nguyễn Tấn Tài [email protected] 0946635xxx Đà Lạt, Khóa 3
9 Cecilia Nguyễn Thị Thanh Vỹ [email protected] 0383 473 xxx Đà Lạt, Khóa 3
10 Phaolo Huỳnh Ngọc Tuấn [email protected] 0915500xxx Đà Lạt, Khóa 3
11 Phêrô Phan Khánh [email protected] 0369327xxx Đà Lạt, Khóa 3
12 Maria Trương Thị Ngọc Trinh [email protected] 0981416xxx Đà Lạt, Khóa 3
13 Phanxico Xavie Đỗ Mạnh Tùng [email protected] 0985398xxx Đà Lạt, Khóa 3
14 Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung [email protected] 0338191xxx Đà Lạt, Khóa 3
15 Cecilia Lại Ngọc Bảo Hân [email protected] 0901498xxx Đà Lạt, Khóa 3
16 Anna Trần Thảo Uyên [email protected] 0961640xxx Đà Lạt, Khóa 3
17 Cêcilia  Nguyễn Thị Thanh Thương [email protected] 0937.780.xxx Đà Lạt, Khóa 3
18 Maria Nguyễn Ngọc Ánh Lan [email protected] 0344433xxx Đà Lạt, Khóa 3
19 Simon Lê Huỳnh Anh Phúc [email protected] 0965813xxx Đà Lạt, Khóa 3
20 Maria Trần Thị Kim Dung [email protected] 0387735xxx Đà Lạt, Khóa 3
21 Ane Nguyễn Thi Thuỳ Lan [email protected] 0988821xxx Đà Lạt, Khóa 3
22 AnnaTeresa  Trần Thị Mỹ Dung [email protected] 0858315xxx Đà Lạt, Khóa 3
23 Phero Ngô Tuấn Anh [email protected] 0569989xxx Đà Lạt, Khóa 3
24 Martino Võ Dương Anh Duy [email protected] 0904081xxx Đà Lạt, Khóa 3
25 Maria magdalena Vu tran thuy dung [email protected] 0904200xxx Đà Lạt, Khóa 3
26 Vincent Nguyễn Trung Hiếu [email protected] +358414748xxx Đà Lạt, Khóa 3
27 Têresa Ngô Thị Lan Anh [email protected] 0339147xxx Đà Lạt, Khóa 3
28 Giuse Phan Văn Căn [email protected] 0914645xxx Đà Lạt, Khóa 3
29 Joachim Nguyễn Hồng Gia Hưng [email protected] 0979909xxx Đà Lạt, Khóa 3
30 Teresa Nguyễn Phương Trinh [email protected] 0913914xxx Đà Lạt, Khóa 3
31 Giuse Nguyễn Văn Hướng [email protected] 0357555xxx Đà Lạt, Khóa 3
32 Maria Vũ Hoàng Phương Uyên [email protected] 0974206xxx Đà Lạt, Khóa 3
33 Maria Nguyễn Thị Kiều [email protected] 0387676xxx Đà Lạt, Khóa 3
34 Anna Hoàng Thị Kim Dung [email protected] 0987419xxx Đà Lạt, Khóa 3
35 Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Quang [email protected] 0778510xxx Đà Lạt, Khóa 3
36 Thomas HOÀNG MINH LUÂN [email protected] 0397701xxx Đà Lạt, Khóa 3
37 Giuse Phạm Phục Hưng [email protected] 0948971xxx Đà Lạt, Khóa 3
38 Maria Nguyễn Thị Huyền Trang [email protected] 0964122xxx Đà Lạt, Khóa 3
39 Phê rô Nguyễn Văn Tú [email protected] 0812966xxx Đà Lạt, Khóa 3
40 Maria Huỳnh Thị Hoa [email protected] 0898356xxx Đà Lạt, Khóa 3
41 Phao-Lô Lục Thanh Phú [email protected] 0922997xxx Đà Lạt, Khóa 3
42 Têrêxa Trần Thị Ánh Nguyệt [email protected] 0389548xxx Đà Lạt, Khóa 3
43 Giuse Nguyễn Văn Lâm [email protected] 0967643xxx Đà Lạt, Khóa 3
44 Têresa Lê Thị Phương Uyên [email protected] 0967509xxx Đà Lạt, Khóa 3
45 Maria Ngô Thị Nhung [email protected] 0795021xxx Đà Lạt, Khóa 3
46 phao lô Phaolô Nguyễn Thăng Long [email protected] 0399713xxx Đà Lạt, Khóa 3
47 Martin Nguyễn Thành Tâm [email protected] 0833726xxx Đà Lạt, Khóa 3
48 Maria Trần Thị Ngọc Mỹ [email protected] 02862774xxx Đà Lạt, Khóa 3
49 Matta Đoàn Thị Thùy [email protected] 0369953xxx Đà Lạt, Khóa 3
50 Anna Chu Thị Huyền [email protected] 0332535xxx Đà Lạt, Khóa 3
51 Phaolo Vũ Anh Tuấn [email protected] 0923579xxx Đà Lạt, Khóa 3
52 Maria Mai Thị Hằng [email protected] 0393396xxx Đà Lạt, Khóa 3
53 Giuse Phong Phú [email protected] 0867107xxx Đà Lạt, Khóa 3