Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Buôn Mê Thuột

49 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Giuse Hồ Sỹ Tùng [email protected] 0986084xxx Buôn Mê Thuột
2 Maria Nguyễn Thị Kim Ngọc [email protected] 0376967xxx Buôn Mê Thuột
3 Maria Nguyễn Thị Thu Trang [email protected] 0976360xxx Buôn Mê Thuột
4 Teresa Trần Thị Ngọc Phượng [email protected] 0772779xxx Buôn Mê Thuột
5 Anna Trần Phương Hòa [email protected] 0329841xxx Buôn Mê Thuột
6 Gioan Baotixita Lã Xuân Định [email protected] 0706110xxx Buôn Mê Thuột
7 Tê-rê-sa Trần Thị Mỹ Duyên [email protected] 0364517xxx Buôn Mê Thuột
8 phêrô lê công trần điệp [email protected] 0389185xxx Buôn Mê Thuột
9 Maria Đỗ Thanh Lan [email protected] 0366376xxx Buôn Mê Thuột
10 Vincent Nguyễn Vũ Tuấn Hoan [email protected] 0775622xxx Buôn Mê Thuột
11 GB Đào Phi Long [email protected] 0336061xxx Buôn Mê Thuột
12 MARIA Phan Thị Xuan [email protected] 0966391xxx Buôn Mê Thuột
13 Maria Nguyễn Thị Trang [email protected] 0971090xxx Buôn Mê Thuột
14 Giuse Cao thanh trí [email protected] 0866724xxx Buôn Mê Thuột
15 Maria Lâm Thị Sao [email protected] 0365861xxx Buôn Mê Thuột
16 Giuse Cao thanh trí [email protected] 0866724xxx Buôn Mê Thuột
17 TERESA TRẦN THỊ Ý NHI [email protected] 0914092xxx Buôn Mê Thuột
18 MARIA Trương Nữ Tuyết Trinh [email protected] 0905227xxx Buôn Mê Thuột
19 Inhaxiô Nguyễn Hữu Thái [email protected] 0938717xxx Buôn Mê Thuột
20 Monica Trần Thị Ngọc Hân [email protected] 0908771xxx Buôn Mê Thuột
21 Anna Mạnh Thị Phương Thảo [email protected] 0352543xxx Buôn Mê Thuột
22 Maria Bùi Minh Sương [email protected] 0941326xxx Buôn Mê Thuột
23 Maria Phan Thị Hạ Vi [email protected] 0976533xxx Buôn Mê Thuột
24 Maria Nguyễn Thị Thu Hiền [email protected] 0978790xxx Buôn Mê Thuột
25 Phê rô  Trần Văn Sang [email protected] 0393793xxx Buôn Mê Thuột
26 Monica Nguyễn Thị Thanh Nguyên [email protected] 0367074xxx Buôn Mê Thuột
27 Maria Lê Thị Thảo Vi [email protected] 0398266xxx Buôn Mê Thuột
28 Maria Đặng Ngọc Yến Nhi [email protected] 0906026xxx Buôn Mê Thuột
29 Madalena Nguyễn Thị Diễm My [email protected] 036 7993xxx Buôn Mê Thuột
30 Giuse  Phạm Vũ Đăng Duy [email protected] 0981104xxx Buôn Mê Thuột
31 Giuse Đoàn Đức Hoan [email protected] 0385590xxx Buôn Mê Thuột
32 Phaolo Huỳnh Nguyễn Thanh Hùng [email protected] 0339635xxx Buôn Mê Thuột
33 Maria  Phan Ngọc Lan Anh [email protected] 0356073xxx Buôn Mê Thuột
34 Phê-rô Huỳnh Hồng Lào [email protected] 0397706xxx Buôn Mê Thuột
35 Phanxico Vũ Minh Thông [email protected] 0964836xxx Buôn Mê Thuột
36 Maria Nguyễn Siêu Ý [email protected] 0869750xxx Buôn Mê Thuột
37 Dominico Nguyễn Lê Phú Quí [email protected] 0967623xxx Buôn Mê Thuột
38 An tôn PHẠM TOÀN TÀI [email protected] 0933885xxx Buôn Mê Thuột
39 An Tôn Phạm Mạnh Cường [email protected] 0981153xxx Buôn Mê Thuột
40 Anna Nguyễn Đặng Hồng Ân [email protected] 0914075xxx Buôn Mê Thuột
41 Terexa Châu Nữ Thi Thơ [email protected] 0984899xxx Buôn Mê Thuột
42 Maria Phạm Tường An [email protected] 0978224xxx Buôn Mê Thuột
43 Giuse Nguyễn Nhật Tuấn [email protected] 0383445xxx Buôn Mê Thuột
44 Phêrô Nguyễn Hữu Đắc [email protected] 0374525xxx Buôn Mê Thuột
45 Maria Trần Ngọc Bảo Trâm [email protected] 0947536xxx Buôn Mê Thuột
46 An Tôn Phạm Văn Hồ [email protected] 0382973xxx Buôn Mê Thuột
47 Maria Đàm Ngọc Vành Khuyên [email protected] 0913500xxx Buôn Mê Thuột
48 Maria  Nguyễn Thị Mừng [email protected] 0868239xxx Buôn Mê Thuột
49 Gioan Phạm Văn Thế [email protected] 0946796xxx Buôn Mê Thuột