Danh sách thao viên

Linh Thao Con Đường Trái Tim tại Hà Nội

4 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Maria Trần Thị Trà My CĐTT-Hà Nội Chưa xác nhận
2 Maria Nguyễn Thị Xuân CĐTT-Hà Nội Đã xác nhận
3 Maria Vũ Thị Trà My CĐTT-Hà Nội Chưa xác nhận
4 Maria Đỗ Thị Ngọc Mai CĐTT-Hà Nội Đã xác nhận