Danh sách thao viên

Linh Thao Giới Trẻ tại Vinh, Khóa 1

4 người đã đăng ký

Nếu có tên trong danh sách dưới đây tức là đăng ký của bạn đã được ghi nhận trong hệ thống. Bạn cần thực hiện thanh toán trước toàn bộ hoặc 30% chi phí linh thao để hoàn tất việc xác nhận tham dự linh thao.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Khóa linh thao Tình trạng
1 Maria Hoàng Thị Diệu LTGT-Vinh, K1 Chưa xác nhận
2 Maria Trương Thị Dung LTGT-Vinh, K1 Chưa xác nhận
3 Gioanbaotixita Nguyễn Văn Huệ LTGT-Vinh, K1 Chưa xác nhận
4 Têrêsa Lê Thị Thu Trang LTGT-Vinh, K1 Chưa xác nhận