Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vũng Tàu, Khóa 1

38 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Phan Thị Linh [email protected] 0911630xxx Vũng Tàu, Khóa 1
2 Maria Vũ Thị Ngọc [email protected] 0976524xxx Vũng Tàu, Khóa 1
3 Maria Nguyễn Phúc Bình An [email protected] 0911277xxx Vũng Tàu, Khóa 1
4 Maria Trương Thị Tuyết Nhi [email protected] 0523383xxx Vũng Tàu, Khóa 1
5 Giu se Nguyễn Anh Khoa [email protected] 0929317xxx Vũng Tàu, Khóa 1
6 Giuse Nguyễn Văn Sỹ [email protected] 0337805xxx Vũng Tàu, Khóa 1
7 Teresa Phạm Thị Mỹ Hảo [email protected] 0345933xxx Vũng Tàu, Khóa 1
8 phêro nguyen van thanh [email protected] 086657xxx Vũng Tàu, Khóa 1
9 Joseph Nguyễn Như Thuần [email protected] 0325459xxx Vũng Tàu, Khóa 1
10 Gioan - Bao - Ti - Xi -Ta Nguyễn Văn Tuấn [email protected] 0384065xxx Vũng Tàu, Khóa 1
11 Maria Hà Thuý Uyển [email protected] 0396814xxx Vũng Tàu, Khóa 1
12 An tôn Nguyễn Đức Vương Thịnh Trị [email protected] 0367091xxx Vũng Tàu, Khóa 1
13 Teresa Nguyễn Ngọc Thảo Vân [email protected] 0937043xxx Vũng Tàu, Khóa 1
14 Maria Lê Thị Thuỳ Trang [email protected] 0344512xxx Vũng Tàu, Khóa 1
15 Maria Trần Đỗ Lan Hương [email protected] 0981630xxx Vũng Tàu, Khóa 1
16 Gioan Baotixita Mai Minh Trí [email protected] 0374107xxx Vũng Tàu, Khóa 1
17 Terexa Lê thị thu hoài [email protected] 0906807xxx Vũng Tàu, Khóa 1
18 Giuse Hồ Hoài Phúc [email protected] 0379751xxx Vũng Tàu, Khóa 1
19 Maria Nguyễn Lê Thanh Phương [email protected] 0398294xxx Vũng Tàu, Khóa 1
20 Lucia Phan Vy [email protected] 0374045xxx Vũng Tàu, Khóa 1
21 Anna Trần Thị Nhung [email protected] 0358196xxx Vũng Tàu, Khóa 1
22 Giu-se Nguyễn Đức Lương [email protected] 0886632xxx Vũng Tàu, Khóa 1
23 Giu-se Nguyễn Đức Lương ...omuyenngonz1234@gmail 0886632xxx Vũng Tàu, Khóa 1
24 Maria Madalena Nguyễn Thị Phượng [email protected] 076 283 7xxx Vũng Tàu, Khóa 1
25 Maria Nguyen Thi Thuy Hang [email protected] 0839169xxx Vũng Tàu, Khóa 1
26 Teresa Nguyễn Thị Phương [email protected] 0985223xxx Vũng Tàu, Khóa 1
27 Anna Dương Thị Như Quỳnh [email protected] 0943239xxx Vũng Tàu, Khóa 1
28 Maria Đặng thị Mận [email protected] 0989826xxx Vũng Tàu, Khóa 1
29 Lucia Nguyễn Nữ Kiều My [email protected] 0329728xxx Vũng Tàu, Khóa 1
30 Maria Nguyễn Ngọc Như Quỳnh [email protected] 0933392xxx Vũng Tàu, Khóa 1
31 Phao-lô  Võ Duy Đôn [email protected] 0938302xxx Vũng Tàu, Khóa 1
32 Maria Tiêu Ngọc Bích Phượng [email protected] 0333679xxx Vũng Tàu, Khóa 1
33 Martin Porres Hoàng Bảo Nguyên [email protected] 0344053xxx Vũng Tàu, Khóa 1
34 Maria Lã Thị Bích Ngọc [email protected] 0979427xxx Vũng Tàu, Khóa 1
35 Giuse  Lê Hoàng Vĩ [email protected] 0825772xxx Vũng Tàu, Khóa 1
36 Anna Trần thị Nguyệt [email protected] 0345783xxx Vũng Tàu, Khóa 1
37 Anna Lê Nguyễn Lan Anh [email protected] 0777527xxx Vũng Tàu, Khóa 1
38 Gioan Baotixita Nguyễn Minh Quang [email protected] 0395114xxx Vũng Tàu, Khóa 1