Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vũng Tàu

57 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Giuse Trương Văn Sơn [email protected] 0908045xxx Vũng Tàu
2 Maria Kiều Thị Mai Duyên [email protected] 0356565xxx Vũng Tàu
3 Phê rô Vũ Hữu Đức [email protected] 0376731xxx Vũng Tàu
4 maria Trần Thị Hằng [email protected] 0904414xxx Vũng Tàu
5 Maria Hoàng Thùy Giang [email protected] 0985085xxx Vũng Tàu
6 Tephano Trần Thái Minh [email protected] 0929490xxx Vũng Tàu
7 Maria Phan Thị Bích Vân [email protected] 0329740xxx Vũng Tàu
8 Phê rô Nguyễn Đức Ngân [email protected] 0392472xxx Vũng Tàu
9 Maria Mai Thị Linh [email protected] 0963649xxx Vũng Tàu
10 Madalena Huỳnh Thị Hạnh [email protected] 0898548xxx Vũng Tàu
11 Phêrô Thân Xuân Thượng [email protected] 0399167xxx Vũng Tàu
12 Phêrô Đinh Hữu Quyền [email protected] 0972256xxx Vũng Tàu
13 Anna Trương Thị Liễu [email protected] 0329757xxx Vũng Tàu
14 Đaminh Nguyễn Ngọc Giám [email protected] 0915980xxx Vũng Tàu
15 Giuse Lê Trần Thanh Lam [email protected] 0353515xxx Vũng Tàu
16 Anphongso Trần Lê Duy [email protected] 0347190xxx Vũng Tàu
17 Đôminicô Võ Văn Phong [email protected] 0932108xxx Vũng Tàu
18 Anna Trần Thị Thiên Thanh [email protected] 0975078xxx Vũng Tàu
19 Teresa Đỗ Hoàng Phương Linh [email protected] 0799807xxx Vũng Tàu
20 Anna Phan Nữ Minh Châu [email protected] 0335263xxx Vũng Tàu
21 Maria Nguyễn Thị Lệ Trang [email protected] 0375771xxx Vũng Tàu
22 Mathia Nguyễn Văn Hoa [email protected] 0971472xxx Vũng Tàu
23 Anna Nguyen thi Thuong [email protected] 0334228xxx Vũng Tàu
24 Agata Nguyễn Thị Huyền [email protected] 0974680xxx Vũng Tàu
25 Giuse  Lê Đức Vinh [email protected] 0938350xxx Vũng Tàu
26 Cecilia Nguyễn Thị Trâm [email protected] 0964164xxx Vũng Tàu
27 Anna Sao Thị Như Thảo [email protected] 0964164xxx Vũng Tàu
28 Matta Nguyễn Thị Nhiên [email protected] 0964164xxx Vũng Tàu
29 Giuse Phạm Minh Tấn [email protected] 0963276xxx Vũng Tàu
30 Tôma Nguyễn Duy Nhất [email protected] 0916021xxx Vũng Tàu
31 Maria Nguyễn Ngọc Tố Trân [email protected] 0965492xxx Vũng Tàu
32 Maria Nguyễn Trần Anh Thư [email protected] 0375135xxx Vũng Tàu
33 Anna Nguyễn Hồ An Nhơn [email protected] 0357837xxx Vũng Tàu
34 Cecilia Quăn [email protected] 0333278xxx Vũng Tàu
35 Terexa  Trương Nhật Đan Thy [email protected] 0563927xxx Vũng Tàu
36 Giuse Nguyễn Duy Khiêm [email protected] 0933973xxx Vũng Tàu
37 Anna Y Ri [email protected] 0367812xxx Vũng Tàu
38 Maria Y Tuănh [email protected] 0386351xxx Vũng Tàu
39 An Ton Trần Quốc Mạnh [email protected] 0961154xxx Vũng Tàu
40 Đaminh Nguyễn Minh Nhật [email protected] 0388207xxx Vũng Tàu
41 Maria Đỗ Thị Tuyến [email protected] 0357590xxx Vũng Tàu
42 Anna Phạm Thị Phương [email protected] 0933408xxx Vũng Tàu
43 Maria Phạm Thị Kim Sương [email protected] 0336652xxx Vũng Tàu
44 Teresa  Nguyễn Hồng Quế Trân [email protected] 0966143xxx Vũng Tàu
45 Maria Vũ Đình Ngọc Diệp [email protected] 0986664xxx Vũng Tàu
46 Teresa Hoàng Thị Kim Yến [email protected] 0397428xxx Vũng Tàu
47 Anna Phạm Ức My [email protected] 0942319xxx Vũng Tàu
48 Maria Lê Thị Huyền Trang [email protected] 0909381xxx Vũng Tàu
49 Maria  Lê Nguyễn Hoài Băng [email protected] 0784333xxx Vũng Tàu
50 Phaolo Trần Hải Triều [email protected] 0352113xxx Vũng Tàu
51 Anna Đinh Trần Bích Chi [email protected] 0967178xxx Vũng Tàu
52 Teresa Phạm Quốc Bảo Minh [email protected] 0937599xxx Vũng Tàu
53 Teresa Lê Thị Hồng Trâm [email protected] 0975921xxx Vũng Tàu
54 Đaminh Nguyễn Lê Khoa [email protected] 0336449xxx Vũng Tàu
55 Đaminh Phạm Văn Trường [email protected] 0789145xxx Vũng Tàu
56 Maria Chu Thị Mai Phương [email protected] 0365180xxx Vũng Tàu
57 Maria PHAN THỊ BÍCH LIÊN [email protected] 0939557xxx Vũng Tàu