Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Hà Nội, Khóa 1

45 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Nguyễn Thị Oanh [email protected] 0987921xxx Hà Nội, Khóa 1
2 Maria Phạm Thị Thanh Vui [email protected] 0387838xxx Hà Nội, Khóa 1
3 Maria  Nguyễn Thị Hồng Nhung [email protected] 0356343xxx Hà Nội, Khóa 1
4 Giuse Lê Đình Lương [email protected] 0961362xxx Hà Nội, Khóa 1
5 Gioan Hoàng Linh [email protected] 0865991xxx Hà Nội, Khóa 1
6 Maria Lê Thị Linh [email protected] 0766185xxx Hà Nội, Khóa 1
7 Giuse Nguyễn Văn Huy [email protected] 0705242xxx Hà Nội, Khóa 1
8 Giuse Nguyễn Ngọc Khánh [email protected] 0325410xxx Hà Nội, Khóa 1
9 Maria Phạm Thị Thuỳ Dung [email protected] 0965768xxx Hà Nội, Khóa 1
10 Phê rô Trần Văn Thoại [email protected] 0964145xxx Hà Nội, Khóa 1
11 Antôn Vũ Văn Tuấn [email protected] 0963924xxx Hà Nội, Khóa 1
12 Phaolô Nguyễn Hữu Thắng [email protected] 0978927xxx Hà Nội, Khóa 1
13 Anna Trần Thị Thơm [email protected] 0966184xxx Hà Nội, Khóa 1
14 Teresa Nguyễn Mai Phương [email protected] 0835032xxx Hà Nội, Khóa 1
15 Phê rô Phạm Văn Minh [email protected] 0387899xxx Hà Nội, Khóa 1
16 Maria Trần Thị Trung [email protected] 0334992xxx Hà Nội, Khóa 1
17 Maria Nguyễn Thị Duyên [email protected] 0961167xxx Hà Nội, Khóa 1
18 Maria Khổng Huyền Trang [email protected] 0348987xxx Hà Nội, Khóa 1
19 Teresa Nguyễn Thị Thùy Trang [email protected] 0369063xxx Hà Nội, Khóa 1
20 Clara Nguyễn Thị Mơ [email protected] 0385557xxx Hà Nội, Khóa 1
21 Matta Dương Thị Hằng [email protected] 0344664xxx Hà Nội, Khóa 1
22 Maria Nguyễn Thị Huyền [email protected] 0982469xxx Hà Nội, Khóa 1
23 Mary Maria Phạm Thuỳ Linh [email protected] 0983507xxx Hà Nội, Khóa 1
24 Anna Phan Thị Dung [email protected] 0779352xxx Hà Nội, Khóa 1
25 Maria Nguyễn Thị Thêm [email protected] 0332226xxx Hà Nội, Khóa 1
26 Maria Trần Thị Hồng Cẩm [email protected] 0985302xxx Hà Nội, Khóa 1
27 Joseph Nguyễn Đại Lượng [email protected] 0388348xxx Hà Nội, Khóa 1
28 Giuse Trương Xuân Cường [email protected] 0702459xxx Hà Nội, Khóa 1
29 Maria Trần Thị Thu [email protected] 0387187xxx Hà Nội, Khóa 1
30 Gioan Baotixita  Đinh Kim Thành [email protected] 0973949xxx Hà Nội, Khóa 1
31 Anna Trần Thị Thùy Linh [email protected] 0946588xxx Hà Nội, Khóa 1
32 Maria Nguyễn Thị Lan [email protected] 0385922xxx Hà Nội, Khóa 1
33 Maria Vũ Thị Nhài [email protected] 0974134xxx Hà Nội, Khóa 1
34 Monica  Vũ Thị Ngọc Quỳnh [email protected] 0338535xxx Hà Nội, Khóa 1
35 Đaminh Đoàn Xuân Hiếu [email protected] 0328238xxx Hà Nội, Khóa 1
36 Maria Nguyễn Thị Phượng [email protected] 0334743xxx Hà Nội, Khóa 1
37 Maria Trần Thị Ngát [email protected] 0983507xxx Hà Nội, Khóa 1
38 Giuse Nguyễn Đức Hải [email protected] 0345992xxx Hà Nội, Khóa 1
39 Maria Nguyễn Hà Thu [email protected] 0374746xxx Hà Nội, Khóa 1
40 Phê-rô Nguyễn Văn An [email protected] 0981620xxx Hà Nội, Khóa 1
41 Maria Đỗ Thị Quỳnh [email protected] 0867741xxx Hà Nội, Khóa 1
42 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Huế [email protected] 0376126xxx Hà Nội, Khóa 1
43 Tê- rê- sa Ngô Thị Linh Chi [email protected] 0362510xxx Hà Nội, Khóa 1
44 Maria Phạm Hiền Nương [email protected] 0382235xxx Hà Nội, Khóa 1
45 Giuse Nguyễn Hoàng Thạch [email protected] 0988416xxx Hà Nội, Khóa 1