Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Hà Nội, Khóa 1

32 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Vinh Sơn Trần Viết Quân [email protected] 0968578xxx Hà Nội, Khóa 1
2 Maria Đào Thị Nga [email protected] 0362875xxx Hà Nội, Khóa 1
3 Maria  Lê Thị Hồng Thương [email protected] 0865891xxx Hà Nội, Khóa 1
4 Maria Vũ Thị Ngọc Ánh [email protected] 0948080xxx Hà Nội, Khóa 1
5 Anna Nguyễn Thị Thu [email protected] 0974285xxx Hà Nội, Khóa 1
6 Maria  Đặng Thị Nhung [email protected] 0961056xxx Hà Nội, Khóa 1
7 Maria Phan Thị Mỹ Ngân [email protected] 0934975xxx Hà Nội, Khóa 1
8 Anna Nguyễn Thị Chiên [email protected] 0964617xxx Hà Nội, Khóa 1
9 Maria Phùng Thị Hiền [email protected] 0763032xxx Hà Nội, Khóa 1
10 Maria Nguyễn Thị Tình [email protected] 0369695xxx Hà Nội, Khóa 1
11 Maria Nguyễn Thị Thu Duyên [email protected] 0392373xxx Hà Nội, Khóa 1
12 Giuse Nguyễn Tuấn Giang [email protected] 0962185xxx Hà Nội, Khóa 1
13 Fanxico Xavie Phạm Quốc Tuấn [email protected] 0845507xxx Hà Nội, Khóa 1
14 Giuse Đinh Quốc Hiệp [email protected] 0776433xxx Hà Nội, Khóa 1
15 Giuse  Lưu Văn Nhật [email protected] 0888452xxx Hà Nội, Khóa 1
16 Maria Vũ Thị Thuỳ Linh [email protected] 0924375xxx Hà Nội, Khóa 1
17 Maria Trần Thị Ngát [email protected] 0983507xxx Hà Nội, Khóa 1
18 Cecilia Phạm Huyền Trang [email protected] 0822973xxx Hà Nội, Khóa 1
19 Anna Đặng Thị Hồng Nhung [email protected] 0982631xxx Hà Nội, Khóa 1
20 Maria Lê Thị Ánh Sương [email protected] 0396902xxx Hà Nội, Khóa 1
21 Terexa Trần Thị Thanh Lam [email protected] 0966108xxx Hà Nội, Khóa 1
22 Giuse Bùi Công Hiếu [email protected] 0969043xxx Hà Nội, Khóa 1
23 Maria Vũ Thị Ánh [email protected] 036.245.4xxx Hà Nội, Khóa 1
24 Toma Nguyễn Văn Nhưỡng [email protected] 0377786xxx Hà Nội, Khóa 1
25 Maria Trần Thị Hải Yến [email protected] 0965293xxx Hà Nội, Khóa 1
26 Teresa Nguyễn Thị Thanh Thuý [email protected] 0915908xxx Hà Nội, Khóa 1
27 Maria Trần Thu Hà [email protected] 0973634xxx Hà Nội, Khóa 1
28 Maria Phạm Thị Trang [email protected] 0869831xxx Hà Nội, Khóa 1
29 Giuse Nguyễn Văn Hùng [email protected] 0396529xxx Hà Nội, Khóa 1
30 ANNA NGUYỄN VŨ BẢO HÂN [email protected] 0834077xxx Hà Nội, Khóa 1
31 Anna Nguyễn Ngọc Anh [email protected] 0946583xxx Hà Nội, Khóa 1
32 Teresa Bùi Thanh Ngân [email protected] 0367712xxx Hà Nội, Khóa 1