Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Sài Gòn, Khóa 1

10 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Trương Thị Dung [email protected] 0384275xxx Sài Gòn, Khóa 1
2 Maria Phan Thị Hoa [email protected] 0345593xxx Sài Gòn, Khóa 1
3 Anna Nguyễn Thị Kim Phượng [email protected] 0345395xxx Sài Gòn, Khóa 1
4 Phê rô  Nguyễn Đan Trường [email protected] 0377130xxx Sài Gòn, Khóa 1
5 Maria Lê Ngọc Hân [email protected] 0868175xxx Sài Gòn, Khóa 1
6 Maria Trần Ngọc Thanh Xuân [email protected] 0938584xxx Sài Gòn, Khóa 1
7 Catherine Hoàng Huỳnh Kim Thảo [email protected] 0946001xxx Sài Gòn, Khóa 1
8 Maria Đỗ Thị Thanh Thương [email protected] 0963415xxx Sài Gòn, Khóa 1
9 GioaKim Nguyễn Quang Vinh [email protected] 0867385xxx Sài Gòn, Khóa 1
10 Maria Trần Thị Kim Loan [email protected] 0968532xxx Sài Gòn, Khóa 1