Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Sài Gòn, Khóa 2

6 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Đào Thị Kim Thu [email protected] 0355417xxx Sài Gòn, Khóa 2
2 Maria  Nguyễn Thị Mừng [email protected] 0868239xxx Sài Gòn, Khóa 2
3 Phê-rô  Nguyễn Khai Tâm [email protected] 0909893xxx Sài Gòn, Khóa 2
4 Anna Bùi Vũ Thiên Ân [email protected] 0792130xxx Sài Gòn, Khóa 2
5 Maria Phan Thị Bích Liên [email protected] 0939557xxx Sài Gòn, Khóa 2
6 Maria Trần Thị Kim Loan [email protected] 0968532xxx Sài Gòn, Khóa 2