CẢM NGHIỆM LINH THAO
Linh Thao Giới Trẻ tại Cần Thơ Viết cảm nghiệm

 • Nguyễn Ngọc Giám 08-08-2023
 • Linh Thao Giới Trẻ tại Cần Thơ
 • Hè này, mình đi linh thao

  Mình đã có 4 ngày sầu khổ?

  Mình đòi điều khiển Thần Khí?

  Mình đã tìm thấy Đức Mẹ như nguồn trợ lực?

  Mình được Chúa Thánh Thần dạy dỗ theo cách không ngờ?

   

  Như một truyền thống tốt đẹp trong đời sống thiêng liêng, mỗi năm mình đều cố gắng sắp xếp đi linh thao một ...[Xem tiếp]

 • Sol 11-08-2022
 • Linh Thao Giới Trẻ tại Cần Thơ
 • Buổi sớm mai trong ân sủng của Ngài

  Buổi sớm mai...
  Dâng câu kinh xen lẫn tâm tình
  Dâng niềm vui, đau khổ lẫn băn khoăn
  Dâng tin yêu, trông cậy lẫn lòng mến
  Lòng bình an...nhẹ nhõm...thấy yêu người.

  Buổi sớm mai...
  Chúa đợi con...con còn say ngủ
  Chuông vang...vội vàng...bước bình an.

  <...[Xem tiếp]
 • Phan Phước Lịnh 11-08-2022
 • Linh Thao Giới Trẻ tại Cần Thơ
 • Cảm nhận sau khoá Linh Thao Giới Trẻ tại Đại Chủng viện Thánh Quí, Cần Thơ (1/8 - 7/8/2022)

  Con cảm nhận được bầu không khi tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói nhiều hơn qua tâm hồn và học được cách giữ bầu không khí ấy để nghe được tiếng lương tâm của mình. Qua đó, con cảm nghiệm được sự bình an thanh thoát trong cõi lòng. Điều đánh độ...[Xem tiếp]