CẢM NGHIỆM LINH THAO
Linh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 2 Viết cảm nghiệm

 • Phạm Thủy Tiên 07-07-2023
 • Linh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 2
 • Trong khóa linh thao mình học được rất nhiều điều, củng cố niềm tin của mình và nhận ra tầm quan trọng của sách Tân Ước. Mình còn làm quen được rất nhiều anh chị em trong khóa, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng dễ thương hết.

  Trở về sau khóa linh thao, mình cảm thấy bản thân mình đã khác trước một chút, phát triển theo ...[Xem tiếp]

 • Phạm Thủy Tiên 07-07-2023
 • Linh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 2
 • Trong khóa linh thao mình học được rất nhiều điều, củng cố niềm tin của mình và nhận ra tầm quan trọng của sách Tân Ước. Mình còn làm quen được rất nhiều anh chị em trong khóa, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng dễ thương hết.

  Trở về sau khóa linh thao, mình cảm thấy bản thân mình đã khác trước một chút, phát triển theo ...[Xem tiếp]

 • Anna Lê Thị Thuý Minh 01-07-2023
 • Linh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 2
 • Mặc dù con đến muộn so với ngày khai mạc nhưng con cảm nhận được , con đã có những hoa quả để mang vào đời, trước đây con sống vô tâm, vô cảm và không biết gọi tên cảm xúc của chính bản thân mình, nhưng qua khoá LT  này con cảm nhận được tình yêu của Chúa, con cảm và biết được con không đang độc hành 1 m&...[Xem tiếp]