CẢM NGHIỆM LINH THAO
Linh Thao Giới Trẻ tại Huế Viết cảm nghiệm

  • Joseph Hoàng 10-08-2022
  • Linh Thao Giới Trẻ tại Huế
  • Linh Thao Giới Trẻ tại Đan viện Thiên An, Huế 2022 đã trở lại sau gần 2 năm dịch covid-19 hoành hành. Trước đó năm 2021, tôi cũng có đăng kí khóa Linh Thao tại Huế, nhưng rồi dịch quay trở lại, khóa Linh Thao bị hủy. Tôi phải chờ đến hè năm nay. Thấy thông báo của BTC linh thao gửi email đến, là tôi vào đăng kí khóa Huế ngay lập tức, nếu không nhanh&...[Xem tiếp]