XEM THEO KHÓA LINH THAO

CẢM NGHIỆM LINH THAO
Linh Thao Giới Trẻ tại Vinh, Khóa 1 Viết cảm nghiệm

  • Hồng Khuyên 11-07-2022
  • Linh Thao Giới Trẻ tại Vinh, Khóa 1
  • Lúc có dự định đi linh thao thì con thầm nghĩ sẽ đăng ký 1 khóa ở Đà Lạt, để có trải nghiệm đi xa. Nhưng với ý Chúa thì con đã đăng ký khóa Linh Thao tại Vinh. Trước ngày chuẩn bị lên đường con lại nhận được lịch thi cuối kỳ còn sót, lại trùng với tuần Linh Thao, con cũng ngạc nhiên lắm, cứ tưởng rằng mình sẽ ko đi khóa này. Chứ ai đâu ...[Xem tiếp]

  • Trần Văn Thịnh 11-07-2022
  • Linh Thao Giới Trẻ tại Vinh, Khóa 1
  • Kết thúc một khóa linh thao sau hơn hai năm chờ đợi. thì những cảm nghiệm chờ đợi nay cũng đến:

    cảm nghiệm được một mỗi tương quan gắn kết mật thết với Chúa và nhận ra Chúa hiện hữu ở mọi nơi thật là tốt đẹp dường bao với tình yêu của Chúa tạo dựng, quan phòng và cứu độ.

    cảm nhận được thân phận tội lỗi ...[Xem tiếp]