XEM THEO KHÓA LINH THAO

CẢM NGHIỆM LINH THAO Viết cảm nghiệm

  • Huỳnh Thi Hạnh 18-07-2022
  • Được tham dự  khóa học Linh Thao lần đầu tiên ở Vũng Tàu là món quà Chúa trao cho tôi. Đó là một khoảng thời gian quý giá đối với tôi. Tôi đã khám phá ra được nhiều điều : 
    -  Hành trình đức tin của tôi là hồng ân Chúa ban. 
    -  Đời sống cầu nguyện giúp tôi sống và lớn lên trong đức tin.
    - Tôi tin rằng mình được Chúa yêu. Tôi tin mình không bước đi một mình nhưng sánh bước cùng với Chúa trong giằng co chọn lựa giữa gia đình và Đạo, giữa những khó khăn trong đời sống.