Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 2

68 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Anton Le huy dương [email protected] 0901849xxx Đà Lạt, Khóa 2
2 ĐAMINH Trần Văn Khánh [email protected] 0345926xxx Đà Lạt, Khóa 2
3 teresa Dương Hồ Gia Quý [email protected] 0704683xxx Đà Lạt, Khóa 2
4 Anna Võ Thị Ánh Tuyết [email protected] 0337630xxx Đà Lạt, Khóa 2
5 Anna Võ Thị Hồng Nhung [email protected] 0338264xxx Đà Lạt, Khóa 2
6 Micae Phạm quốc vương [email protected] 0972975xxx Đà Lạt, Khóa 2
7 Maria Đặng Thị Mận [email protected] 0989826xxx Đà Lạt, Khóa 2
8 Anna Nguyễn Thị Hường [email protected] 0862824xxx Đà Lạt, Khóa 2
9 Maria  Phạm Thị Hà [email protected] 0978657xxx Đà Lạt, Khóa 2
10 Terasa Nguyễn Lê Ngân Bình [email protected] 0775990xxx Đà Lạt, Khóa 2
11 Giuse Nguyễn Văn Cường [email protected] 0867677xxx Đà Lạt, Khóa 2
12 An-tôn Nguyễn Quốc Cường [email protected] 0399605xxx Đà Lạt, Khóa 2
13 Anna Lê Thị Thuý Minh [email protected] 0973219xxx Đà Lạt, Khóa 2
14 Anna Trần Thị Nhàn [email protected] 0937273xxx Đà Lạt, Khóa 2
15 Gioan Nguyễn Cường [email protected] 0975839xxx Đà Lạt, Khóa 2
16 Giuse Trần Văn Thân [email protected] 0393585xxx Đà Lạt, Khóa 2
17 Maria Phạm Thị Cao Nhân [email protected] 0908609xxx Đà Lạt, Khóa 2
18 Giacobe Vincente  Nguyễn Hữu Danh [email protected] 0766581xxx Đà Lạt, Khóa 2
19 Luca Nguyễn Ngọc Gia [email protected] 0968476xxx Đà Lạt, Khóa 2
20 JB Lê Quốc Bảo [email protected] 0327756xxx Đà Lạt, Khóa 2
21 Madalena Nguyễn Thiên Khánh [email protected] 0932748xxx Đà Lạt, Khóa 2
22 Anna Trần Thị Thiên Thanh [email protected] 0976078xxx Đà Lạt, Khóa 2
23 Maria NGUYEN THAI LINH SAN [email protected] 0929146xxx Đà Lạt, Khóa 2
24 Phero Phaolo Trương Tuấn Kiệt [email protected] 0375142xxx Đà Lạt, Khóa 2
25 Phanxico xavie Trần Văn Tài [email protected] 0382049xxx Đà Lạt, Khóa 2
26 Teresa Hà Vân Quỳnh Như [email protected] 0708299xxx Đà Lạt, Khóa 2
27 Maria Trương Phương Dung [email protected] 0985211xxx Đà Lạt, Khóa 2
28 Phêrô Nguyễn Thiện Trí [email protected] 0353640xxx Đà Lạt, Khóa 2
29 Anna Nguyễn Thị Hằng [email protected] 0389802xxx Đà Lạt, Khóa 2
30 Micae Đinh Thế Hiển [email protected] 0798299xxx Đà Lạt, Khóa 2
31 Giuse Nguyễn Văn Thịnh [email protected] 0903516xxx Đà Lạt, Khóa 2
32 Đaminh Phạm Hiếu Thuận [email protected] 0705906xxx Đà Lạt, Khóa 2
33 Luca Nguyễn Ngọc Phi [email protected] 0349667xxx Đà Lạt, Khóa 2
34 Maria Nguyễn Trần Thị Quỳnh Hương [email protected] 0353164xxx Đà Lạt, Khóa 2
35 Maria Trần Đan Khanh [email protected] 0816660xxx Đà Lạt, Khóa 2
36 Terexa  Phạm Thủy Tiên [email protected] 0342200xxx Đà Lạt, Khóa 2
37 Phê-rô Nguyễn Hoàng Vũ [email protected] 0923755xxx Đà Lạt, Khóa 2
38 Terexa Lê thị thu hoài [email protected] 0906807xxx Đà Lạt, Khóa 2
39 Têrêsa Nguyễn Thin Nga [email protected] 0337685xxx Đà Lạt, Khóa 2
40 Têrêsa  Võ Thị Xanh [email protected] 0776242xxx Đà Lạt, Khóa 2
41 Teresa Võ Thị Hiền [email protected] 0947746xxx Đà Lạt, Khóa 2
42 Phêrô Nguyễn Chí Quốc Đông [email protected] 0376080xxx Đà Lạt, Khóa 2
43 Phêrô Bùi Đức Đạt [email protected] 0921505xxx Đà Lạt, Khóa 2
44 Anna Trần Thị Hương [email protected] 0373729xxx Đà Lạt, Khóa 2
45 Gioan Trần Thanh Hưng [email protected] 0787681xxx Đà Lạt, Khóa 2
46 Maria Phạm Thúy Vân [email protected] 0932574xxx Đà Lạt, Khóa 2
47 Phê rô Lưu Tấn Thắng [email protected] 0706123xxx Đà Lạt, Khóa 2
48 Gioan Tran Huy Hoang [email protected] 0348888xxx Đà Lạt, Khóa 2
49 Giuse Đặng Ngọc Kim Long [email protected] 0941481xxx Đà Lạt, Khóa 2
50 Anna Mai thị mỹ duyen [email protected] 0375252xxx Đà Lạt, Khóa 2
51 Maria Nguyễn Trần Anh Thư [email protected] 0375135xxx Đà Lạt, Khóa 2
52 Matta  Hoàng Thị Thuỳ Vân [email protected] 0799009xxx Đà Lạt, Khóa 2
53 Anna Hoàng Đức Thục Trinh [email protected] 0949664xxx Đà Lạt, Khóa 2
54 Maria  Nguyễn Thị Mỹ Duyên [email protected] 0969679xxx Đà Lạt, Khóa 2
55 Maria   Nguyễn Thị Diễm Phúc [email protected] 0934 159 xxx Đà Lạt, Khóa 2
56 Teresa Lê Hoàng Bảo Ly [email protected] 0338930xxx Đà Lạt, Khóa 2
57 Anna Mai thị mỹ duyên [email protected] 0375252xxx Đà Lạt, Khóa 2
58 Maria Vũ Thị Kim Yến [email protected] 0352069xxx Đà Lạt, Khóa 2
59 Maria Trần Ngọc Ánh [email protected] 0335710xxx Đà Lạt, Khóa 2
60 Maria Trần Thị Ánh Thư [email protected] 0869162xxx Đà Lạt, Khóa 2
61 Giu-se Nguyễn Đức Trọng [email protected] 0569598xxx Đà Lạt, Khóa 2
62 Maria NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH [email protected] 0376518xxx Đà Lạt, Khóa 2
63 Maria Đỗ Phạm Lan Anh [email protected] 0926825xxx Đà Lạt, Khóa 2
64 Maria Đào Thị Diệu [email protected] 033 2486 xxx Đà Lạt, Khóa 2
65 Phê rô Nguyễn Ngọc Hải [email protected] 0932694xxx Đà Lạt, Khóa 2
66 Maria Huỳnh Mai [email protected] 0772966xxx Đà Lạt, Khóa 2
67 Maria Nguyễn Thị Đỗ Trí [email protected] 0789614xxx Đà Lạt, Khóa 2
68 Maria Lê Thị Bảo Quyên [email protected] 0362824xxx Đà Lạt, Khóa 2