Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 2

27 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Phaolô Hồ Nguyễn Quốc Lâm [email protected] 0965309xxx Đà Lạt, Khóa 2
2 Maria Nguyễn Thị Kim Ngân [email protected] 0906396xxx Đà Lạt, Khóa 2
3 Maria  VŨ THỊ THẢO NHI [email protected] 0961980xxx Đà Lạt, Khóa 2
4 Phanxico Xavie Đỗ Mạnh Tùng [email protected] 0985398xxx Đà Lạt, Khóa 2
5 Teresa Lê Thị Hồng Vi [email protected] 0938522xxx Đà Lạt, Khóa 2
6 Tôma Lê Tấn Nguyễn [email protected] 0935876xxx Đà Lạt, Khóa 2
7 Tê-rê-sa Đỗ Bùi Mai Trúc [email protected] 0933491xxx Đà Lạt, Khóa 2
8 Maria Nguyễn Phương Anh [email protected] 0393410xxx Đà Lạt, Khóa 2
9 Maria Anna Trần Nguyễn Vân Nhi [email protected] 0982819xxx Đà Lạt, Khóa 2
10 Anna Phạm Thị Thanh Tuyền [email protected] 0389850xxx Đà Lạt, Khóa 2
11 Đa-minh Lê Thanh Phong [email protected] 0963579xxx Đà Lạt, Khóa 2
12 Rosalima Võ Thụy Cát Vi [email protected] 0797978xxx Đà Lạt, Khóa 2
13 Phanxico Nguyễn Trịnh Hoàng Ân [email protected] 0365144xxx Đà Lạt, Khóa 2
14 Maria Nguyễn Thị Thùy Dung [email protected] 0326967xxx Đà Lạt, Khóa 2
15 Maria  Nguyễn Thị Hồng Thương [email protected] 0363685xxx Đà Lạt, Khóa 2
16 Anna Trần Thị Thuỷ [email protected] 0394878xxx Đà Lạt, Khóa 2
17 Teresa Nguyễn Thị Kim Khánh Vi [email protected] 0335365xxx Đà Lạt, Khóa 2
18 Giuse Phạm Văn Sơn [email protected] 0987754xxx Đà Lạt, Khóa 2
19 Maria Augustino Nguyễn Thị Mỹ Thuỳ [email protected] 0332241xxx Đà Lạt, Khóa 2
20 Maria Đoàn Minh Hiếu [email protected] 0905821xxx Đà Lạt, Khóa 2
21 Francis xavie  Nguyên Thân Hữu Tín [email protected] 0918543xxx Đà Lạt, Khóa 2
22 Maria Nguyễn Phương Thảo [email protected] 0933244xxx Đà Lạt, Khóa 2
23 Teresa Nguyễn Thanh Hân [email protected] 0704839xxx Đà Lạt, Khóa 2
24 Maria Đàm Ngọc Vành Khuyên [email protected] 0913500xxx Đà Lạt, Khóa 2
25 Giuse Hoàng văn trìu [email protected] 0342861xxx Đà Lạt, Khóa 2
26 Maria Lê Thị Quỳnh Nga [email protected] 0335365xxx Đà Lạt, Khóa 2
27 Dominico ĐẶNG NGỌC DUY [email protected] 0933647xxx Đà Lạt, Khóa 2