DANH SÁCH CÁC KHÓA LINH THAO GIỚI TRẺ 2023

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 1

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 16/06/2023
Ngày kết thúc: 22/06/2023
Thao viên cần có mặt tại TTMV Đà Lạt trước 17g00 ngày 16/06/2023. Đà Lạt sẽ có mưa lạnh trong những ngày linh thao, vậy nên thao viên cần mang theo áo ấm.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 2

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 25/06/2023
Ngày kết thúc: 01/07/2023
Người hướng dẫn: Cha Ngọc Tín, SJ và Nhóm Đồng Hành
Thao viên cần có mặt tại TTMV Đà Lạt trước 17g00 ngày 25/06/2023. Đà Lạt sẽ có mưa lạnh trong những ngày linh thao, vậy nên thao viên cần mang theo áo ấm.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 3

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 03/07/2023
Ngày kết thúc: 09/07/2023
Người hướng dẫn: Cha Luận, SJ và Nhóm Đồng Hành
Thao viên cần có mặt tại TTMV Đà Lạt trước 17g00 ngày 03/07/2023. Đà Lạt sẽ có mưa lạnh trong những ngày linh thao, vậy nên thao viên cần mang theo áo ấm.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI BUÔN MÊ THUỘT

Địa điểm: Dòng Nữ Vương Hòa Bình, 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày bắt đầu: 06/07/2023
Ngày kết thúc: 12/07/2023
Người hướng dẫn: Thầy Phó tế Quốc Huy, SJ và Nhóm Đồng Hành
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 06/07/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HÀ NỘI, KHÓA 1

Địa điểm: Nhà Thờ Sở Kiện, Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam
Ngày bắt đầu: 08/07/2023
Ngày kết thúc: 14/07/2023
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 08/07/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI PLEIKU, KHÓA 1

Địa điểm: CĐ Dòng Phaolô, Pleichuet, Trương Định, Chư Á, Pleiku
Ngày bắt đầu: 10/07/2023
Ngày kết thúc: 14/07/2023
Người hướng dẫn: Cha Quang Minh, SJ và Nhóm Đồng Hành
Khóa này chỉ dành riêng cho giới trẻ Hoa Lư và các giáo xứ lân cận.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI CẦN THƠ

Địa điểm: ĐCV Thánh Quý, 87/1 Võ Tánh, Cái Răng, Cần Thơ
Ngày bắt đầu: 12/07/2023
Ngày kết thúc: 18/07/2023
Người hướng dẫn: Thầy phó tế Anh Linh, SJ và Nhóm Đồng Hành
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 12/07/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI PLEIKU, KHÓA 2

Địa điểm: CĐ Dòng Phaolô, Pleichuet, Trương Định, Chư Á, Pleiku
Ngày bắt đầu: 14/07/2023
Ngày kết thúc: 18/07/2023
Thao viên phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 14/07/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VINH, KHÓA 1

Địa điểm: TT Tĩnh Tâm Antôn Pađôva, Xóm 2, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 23/07/2023
Người hướng dẫn: Cha Khuê, SJ và Nhóm Đồng Hành
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 17/07/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VŨNG TÀU, KHÓA 1

Địa điểm: Dòng Xi-tô Nữ Vũng Tàu, 54 Trần Phú, Vũng Tàu
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 23/07/2023
Người hướng dẫn: Thầy Phong, SJ và Nhóm Đồng Hành
Khóa này dành riêng cho sinh viên Thủ Đức và các bạn trẻ quan tâm. Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 17/07/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 4

Địa điểm: TTMV Đà Lạt, 51 Vạn Kiếp, F.8, Tp.Đà-lạt
Ngày bắt đầu: 01/08/2023
Ngày kết thúc: 07/08/2023
Người hướng dẫn: Cha Cao Siêu, SJ và Nhóm Đồng Hành
Thao viên cần có mặt tại TTMV Đà Lạt trước 17g00 ngày 01/08/2023. Đà Lạt sẽ có mưa lạnh trong những ngày linh thao, vậy nên thao viên cần mang theo áo ấm.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI SÀI GÒN, KHÓA 1

Địa điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước - 18 Đường số 7, Kp. 2, P. Tam Bình, Thủ Đức
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 07/08/2023
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 02/08/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI NINH BÌNH

Địa điểm: Đan viện Thánh Mẫu Xitô Châu Sơn, Phú Sơn, Nho Quan, Ninh Bình
Ngày bắt đầu: 11/08/2023
Ngày kết thúc: 16/08/2023
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 11/08/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI SÀI GÒN, KHÓA 2

Địa điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước - 18 Đường số 7, Kp. 2, P. Tam Bình, Thủ Đức
Ngày bắt đầu: 13/08/2023
Ngày kết thúc: 18/08/2023
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 13/08/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HÀ NỘI, KHÓA 2

Địa điểm: Nhà Thờ Sở Kiện, Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam
Ngày bắt đầu: 14/08/2023
Ngày kết thúc: 20/08/2023
Người hướng dẫn: Cha Vũ Chí Thành, SJ và nhóm Đồng Hành
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 14/08/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI BIÊN HÒA

Địa điểm: Đan Viện XiTô Vĩnh Phước - 105/10, Kp. 9, Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
Ngày bắt đầu: 21/08/2023
Ngày kết thúc: 27/08/2023
Thao viên phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 21/08/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VŨNG TÀU, KHÓA 2

Địa điểm: Dòng Xi-tô Nữ Vũng Tàu, 54 Trần Phú, Vũng Tàu
Ngày bắt đầu: 23/08/2023
Ngày kết thúc: 29/08/2023
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 23/08/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VINH, KHÓA 2

Địa điểm: TT Tĩnh Tâm Antôn Pađôva, Xóm 2, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An
Ngày bắt đầu: 26/08/2023
Ngày kết thúc: 01/09/2023
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 26/08/2023. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN