DANH SÁCH CÁC KHÓA LINH THAO GIỚI TRẺ 2022

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 1

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 16/06/2022
Ngày kết thúc: 22/06/2022
Người hướng dẫn: Cha Danh, SJ và Nhóm Đồng Hành
Khóa này đã đủ người tham dự, không nhận thêm đăng kí. Bạn vui lòng chọn khóa linh thao khác.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI NINH BÌNH

Địa điểm: Đan viện Thánh Mẫu Xitô Châu Sơn, Phú Sơn, Nho Quan, Ninh Bình
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 26/06/2022
Người hướng dẫn: Thầy phó tế Chí Thành, SJ và nhóm Đồng Hành
Khóa này đang nhận thêm đăng kí. Các bạn tham dự khóa này sẽ phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 20/06/2022.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VŨNG TÀU

Địa điểm: Dòng Xi-tô Nữ Vũng Tàu, 54 Trần Phú, Vũng Tàu
Ngày bắt đầu: 20/06/2022
Ngày kết thúc: 26/06/2022
Người hướng dẫn: Cha Khải, SJ và Nhóm Đồng Hành
Thao viên cần có mặt tại nơi linh thao trước 16g00 ngày 20/06/2022. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 2

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 25/06/2022
Ngày kết thúc: 02/07/2022
Người hướng dẫn: Thầy Phong, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn tham dự khóa này cần có mặt tại TTMV Đà Lạt trước 16g00 ngày 25/06/2022. Trong những ngày linh thao Đà Lạt có mưa lạnh, xin các bạn mang theo đủ áo ấm.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 3

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 03/07/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Người hướng dẫn: Thầy Phong, SJ và Nhóm Đồng Hành
Thao viên khóa này cần có mặt tại TTMV Đà Lạt trước 16g00 ngày 03/07/2022. Trong những ngày linh thao Đà Lạt có mưa lạnh, xin các bạn mang theo đủ áo ấm.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VINH, KHÓA 1

Địa điểm: TT Tĩnh Tâm Antôn Pađôva, Xóm 2, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 10/07/2022
Người hướng dẫn: Cha Suýt, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn tham dự khóa này sẽ phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 04/07/2022. Mọi thông tin thay đổi sẽ cập nhật qua website hoặc gửi tới email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI PLEIKU

Địa điểm: CĐ Dòng Phaolô, Pleichuet, Trương Định, Chư Á, Pleiku
Ngày bắt đầu: 11/07/2022
Ngày kết thúc: 16/07/2022
Người hướng dẫn: Cha Quang Minh, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn cần có mặt trước 16h00 chiều ngày 11/07/2022, tại nhà thờ Hoa Lư, 175 CMT8, Tp. Pleiku, tại đây sẽ có xe đưa các bạn vào địa điểm linh thao.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HÀ NỘI, KHÓA 1

Địa điểm: Nhà Thờ Sở Kiện, Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam
Ngày bắt đầu: 16/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Người hướng dẫn: Cha Quyết, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn tham dự khóa này sẽ phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 16/07/2022. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc gửi qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HUẾ

Địa điểm: Đan viện Thiên An, Thủy Bằng, Hương Thủy, Huế
Ngày bắt đầu: 17/07/2022
Ngày kết thúc: 23/07/2022
Người hướng dẫn: Thầy phó tế Khải, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn tham dự khóa này sẽ phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 17/07/2022. Mọi thay đổi sẽ được cập nhận trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI CẦN THƠ

Địa điểm: ĐCV Thánh Quý, 87/1 Võ Tánh, Cái Răng, Cần Thơ
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 07/08/2022
Người hướng dẫn: Cha Khải, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn tham dự khóa này sẽ phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 01/08/2022. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc thông báo qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VINH, KHÓA 2

Địa điểm: TT Tĩnh Tâm Antôn Pađôva, Xóm 2, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 07/08/2022
Người hướng dẫn: Cha Quyết, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn tham dự khóa này sẽ phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 01/08/2022. Mọi thay đổi được cập nhật trên website và qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 4

Địa điểm: TTMV Đà Lạt, 51 Vạn Kiếp, F.8, Tp.Đà-lạt
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 07/08/2022
Người hướng dẫn: Thầy phó tế Quang Tuấn, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn tham dự khóa này cần có mặt tại TTMV Đà Lạt trước 16g00 ngày 01/08/2022. Trong những ngày linh thao Đà Lạt có mưa lạnh, xin các bạn mang theo đủ áo ấm.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HÀ NỘI, KHÓA 2

Địa điểm: Nhà Thờ Sở Kiện, Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam
Ngày bắt đầu: 14/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Người hướng dẫn: Cha Khang, SJ và Nhóm Đồng Hành
Các bạn tham dự khóa này sẽ phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 14/08/2022. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website hoặc gửi qua email.
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN