DANH SÁCH CÁC KHÓA LINH THAO NĂM 2024

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 1

Địa điểm: Tu viện Đồi Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P. 6, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 26/04/2024
Ngày kết thúc: 02/05/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,600,000 VND
Thao viên cần có mặt trước 17h00 ngày 26/04/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 1

Địa điểm: Nhà tĩnh tâm Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Tp. HCM
Ngày bắt đầu: 24/05/2024
Ngày kết thúc: 27/05/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 750,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 24/05/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HÀ NỘI

Địa điểm: Nhà Thờ Sở Kiện, Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam
Ngày bắt đầu: 07/06/2024
Ngày kết thúc: 13/06/2024
Người hướng dẫn: Lm. Phạm Quang Khanh, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 07/06/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 1

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 17/06/2024
Ngày kết thúc: 23/06/2024
Người hướng dẫn: Lm. Phạm Quang Khanh, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,500,000 VND
Thao viên cần có mặt trước 17h00 ngày 17/06/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI SÀI GÒN, KHÓA 1

Địa điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước, 18 Đường số 7, Kp. 2, P. Tam Bình, Thủ Đức, Tp. HCM
Ngày bắt đầu: 18/06/2024
Ngày kết thúc: 24/06/2024
Người hướng dẫn: Lm. Ngô Văn Sơn, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 18/06/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 2

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 26/06/2024
Ngày kết thúc: 02/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,500,000 VND
Thao viên cần có mặt trước 17h00 ngày 26/06/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI BUÔN MÊ THUỘT

Địa điểm: Dòng Nữ Vương Hòa Bình, 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ngày bắt đầu: 28/06/2024
Ngày kết thúc: 04/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Nguyễn Văn Đức, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 28/06/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 2

Địa điểm: Tu viện Đồi Mai Anh, 1 Ngô Quyền, Phường 6, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 02/07/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Trần Văn Đỉnh, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,600,000
Thao viên cần có mặt trước 17h00 ngày 02/07/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HUẾ

Địa điểm: Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu: 02/07/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Ngô Văn Sơn, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 02/07/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐỒNG NAI

Địa điểm: TGM Xuân Lộc, 210 Hùng Vương, Xuân Hoà, Long Khánh, Đồng Nai
Ngày bắt đầu: 02/07/2024
Ngày kết thúc: 08/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 02/07/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 3

Địa điểm: Tu viện Đồi Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P. 6, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 12/07/2024
Ngày kết thúc: 18/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,600,000 VND
Thao viên cần có mặt trước 17g00 ngày 12/07/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VŨNG TÀU, KHÓA 1

Địa điểm: Đan viện Xitô Phước Hải, 54 Trần Phú, P. 5, Tp. Vũng Tàu
Ngày bắt đầu: 17/07/2024
Ngày kết thúc: 24/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Lê Văn Luận, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 17/07/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 4

Địa điểm: Học viện Durando, 51 Yết Kiêu, P. 5, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 19/07/2024
Ngày kết thúc: 25/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,600,000 VND
Thao viên cần có mặt trước 17h00 ngày 19/07/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 3

Địa điểm: Tu viện Đồi Mai Anh, 1 Ngô Quyền, Phường 6, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 23/07/2024
Ngày kết thúc: 29/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Nguyễn Văn Đức, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,600,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 23/07/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 5

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 06/08/2024
Ngày kết thúc: 12/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Nguyễn Minh Triệu, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,500,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 06/08/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VŨNG TÀU, KHÓA 2

Địa điểm: Đan viện Xitô Thiên Phước, 140/10 Trần Phú, Bãi Dâu, P. 5, TP. Vũng Tàu
Ngày bắt đầu: 13/08/2024
Ngày kết thúc: 19/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 13/08/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI SÀI GÒN, KHÓA 2

Địa điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước, 18 Đường số 7, Kp. 2, P. Tam Bình, Thủ Đức, Tp. HCM
Ngày bắt đầu: 19/08/2024
Ngày kết thúc: 25/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Ngô Văn Sơn, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 19/08/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 5

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, phường 8, Tp. Đà Lạt
Ngày bắt đầu: 20/08/2024
Ngày kết thúc: 26/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,500,000
Thao viên cần có mặt trước 17g00 ngày 20/08/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI HÀ NỘI

Địa điểm: Nhà Thờ Sở Kiện, Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam
Ngày bắt đầu: 27/08/2024
Ngày kết thúc: 02/09/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1,350,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 27/08/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 2

Địa điểm: Nhà Tập Phaolô, 155 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Ngày bắt đầu: 25/10/2024
Ngày kết thúc: 28/10/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 750,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 25/10/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 3

Địa điểm: Nhà Tập Phaolô, 155 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Ngày bắt đầu: 22/11/2024
Ngày kết thúc: 25/11/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 750,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 17h00 chiều ngày 22/11/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 4

Địa điểm: Nhà Tập Phaolô, 155 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Ngày bắt đầu: 20/12/2024
Ngày kết thúc: 23/12/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 750,000 VND
Thao viên phải có mặt trước 16h00 chiều ngày 20/12/2024.
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN