DANH SÁCH CÁC KHÓA LINH THAO NĂM 2024

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 1

Địa điểm: Nhà tĩnh tâm Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức, Tp. HCM
Bắt đầu: 24/05/2024  |  Kết thúc: 27/05/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 800.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 24/05/2024
Đang cho phép đăng ký bổ sung
ĐĂNG KÝ NGAY    |   DANH SÁCH THAO VIÊN   

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 2

Địa điểm: Nhà tĩnh tâm Cao Thái, 39/7 Đường 16, Kp .Vĩnh Thuận, P.Long Bình, Thủ Đức, Tp. HCM
Bắt đầu: 03/06/2024  |  Kết thúc: 08/06/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 03/06/2024
Ngày đóng đăng ký: 25-05-2024
ĐĂNG KÝ NGAY    |   DANH SÁCH THAO VIÊN   

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HÀ NỘI

Địa điểm: Nhà Thờ Sở Kiện, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam
Bắt đầu: 07/06/2024  |  Kết thúc: 13/06/2024
Người hướng dẫn: Lm. Phạm Quang Khanh, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 07/06/2024
Ngày đóng đăng ký: 29-05-2024
ĐĂNG KÝ NGAY    |   DANH SÁCH THAO VIÊN   

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 1

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt
Bắt đầu: 17/06/2024  |  Kết thúc: 23/06/2024
Người hướng dẫn: Lm. Phạm Quang Khanh, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 17/06/2024
Ngày đóng đăng ký: 08-06-2024
ĐĂNG KÝ NGAY    |   DANH SÁCH THAO VIÊN   

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI SÀI GÒN, KHÓA 1

Địa điểm: Đan viện Biển Đức Thiên Phước, 18 Đường số 7, Kp. 2, P. Tam Bình, Thủ Đức, Tp. HCM
Bắt đầu: 18/06/2024  |  Kết thúc: 24/06/2024
Người hướng dẫn: Lm. Ngô Văn Sơn, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.200.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 18/06/2024
Ngày đóng đăng ký: 09-06-2024
ĐĂNG KÝ NGAY    |   DANH SÁCH THAO VIÊN   

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 2

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt
Bắt đầu: 25/06/2024  |  Kết thúc: 01/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 25/06/2024
Ngày đóng đăng ký: 16-06-2024
ĐĂNG KÝ NGAY    |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI BUÔN MA THUỘT

Địa điểm: Dòng Nữ Vương Hòa Bình, 254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Bắt đầu: 28/06/2024  |  Kết thúc: 04/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Nguyễn Văn Đức, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 28/06/2024
Ngày đóng đăng ký: 19-06-2024
ĐĂNG KÝ NGAY    |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 2

Địa điểm: Tu viện Đồi Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P. 6, Đà Lạt
Bắt đầu: 02/07/2024  |  Kết thúc: 08/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Trần Văn Đỉnh, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.700.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 02/07/2024
Ngày mở đăng ký: 24-05-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI HUẾ

Địa điểm: Đan viện Thiên An, Thủy Bằng, Hương Thủy, Huế
Bắt đầu: 02/07/2024  |  Kết thúc: 08/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Ngô Văn Sơn, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.000.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 02/07/2024
Ngày mở đăng ký: 24-05-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐỒNG NAI

Địa điểm: TGM Xuân Lộc, 210 Hùng Vương, Xuân Hoà, Long Khánh, Đồng Nai
Bắt đầu: 02/07/2024  |  Kết thúc: 08/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 02/07/2024
Ngày mở đăng ký: 24-05-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 3

Địa điểm: Tu viện Đồi Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P. 6, Đà Lạt
Bắt đầu: 12/07/2024  |  Kết thúc: 18/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.700.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 12/07/2024
Ngày mở đăng ký: 03-06-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VINH, KHÓA 1

Địa điểm: Giáo xứ Phúc Lộc, Yên Thành, Nghệ An
Bắt đầu: 15/07/2024  |  Kết thúc: 20/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Hoàng Trọng An, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.200.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 15/07/2024
Ngày mở đăng ký: 06-06-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VŨNG TÀU, KHÓA 1

Địa điểm: Đan viện Xitô Phước Hải, 54 Trần Phú, P. 5, Vũng Tàu
Bắt đầu: 16/07/2024  |  Kết thúc: 22/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Lê Văn Luận, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.400.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 16/07/2024
Ngày mở đăng ký: 07-06-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI HUẾ

Địa điểm: Đan viện Thiên An, Thủy Bằng, Hương Thủy, Huế
Bắt đầu: 20/07/2024  |  Kết thúc: 26/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.000.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 20/07/2024
Ngày mở đăng ký: 11-06-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 3

Địa điểm: Tu viện Đồi Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P. 6, Đà Lạt
Bắt đầu: 23/07/2024  |  Kết thúc: 29/07/2024
Người hướng dẫn: Lm. Nguyễn Văn Đức, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.700.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 23/07/2024
Ngày mở đăng ký: 14-06-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VŨNG TÀU, KHÓA 2

Địa điểm: Đan viện Xitô Phước Hải, 54 Trần Phú, P. 5, Vũng Tàu
Bắt đầu: 02/08/2024  |  Kết thúc: 08/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 02/08/2024
Ngày mở đăng ký: 24-06-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 4

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt
Bắt đầu: 06/08/2024  |  Kết thúc: 12/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Nguyễn Minh Triệu, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 06/08/2024
Ngày mở đăng ký: 28-06-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI SÀI GÒN, KHÓA 2

Địa điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Phước, 18 Đường số 7, Kp. 2, P. Tam Bình, Thủ Đức, Tp. HCM
Bắt đầu: 19/08/2024  |  Kết thúc: 25/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Ngô Văn Sơn, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.200.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 19/08/2024
Ngày mở đăng ký: 11-07-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO GIỚI TRẺ TẠI VINH, KHÓA 2

Địa điểm: Giáo xứ Phúc Lộc, Yên Thành, Nghệ An
Bắt đầu: 19/08/2024  |  Kết thúc: 24/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Nguyễn Quang Huy, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.200.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 19/08/2024
Ngày mở đăng ký: 11-07-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 5

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ, 51 Vạn Kiếp, P. 8, Đà Lạt
Bắt đầu: 20/08/2024  |  Kết thúc: 26/08/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 20/08/2024
Ngày mở đăng ký: 12-07-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI HÀ NỘI

Địa điểm: Nhà Thờ Sở Kiện, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam
Bắt đầu: 27/08/2024  |  Kết thúc: 02/09/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.300.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 27/08/2024
Ngày mở đăng ký: 19-07-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 3

Địa điểm: Nhà Tập Phaolô, 155 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Bắt đầu: 25/10/2024  |  Kết thúc: 28/10/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 800.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 25/10/2024
Ngày mở đăng ký: 16-09-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 4

Địa điểm: Nhà Tập Phaolô, 155 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Bắt đầu: 22/11/2024  |  Kết thúc: 25/11/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 800.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 22/11/2024
Ngày mở đăng ký: 14-10-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI SÀI GÒN, KHÓA 5

Địa điểm: Nhà Tập Phaolô, 155 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Bắt đầu: 20/12/2024  |  Kết thúc: 23/12/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 800.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 20/12/2024
Ngày mở đăng ký: 11-11-2024
TẠM KHÓA ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN

CÁC KHÓA LINH THAO ĐÃ KẾT THÚC ĐĂNG KÝ

LINH THAO CON ĐƯỜNG TRÁI TIM TẠI ĐÀ LẠT, KHÓA 1

Địa điểm: Tu viện Đồi Mai Anh, 1 Ngô Quyền, P. 6, Đà Lạt
Bắt đầu: 26/04/2024  |  Kết thúc: 02/05/2024
Người hướng dẫn: Lm. Vũ Ngọc Tín, SJ
Mức phí tiêu chuẩn: 1.700.000 ₫
Thời gian check-in từ 14:00 đến 17:00 ngày 26/04/2024
Đã khóa đăng ký
HẾT HẠN ĐĂNG KÝ   |   DANH SÁCH THAO VIÊN