Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Huế

38 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Phaolo Lê Văn Hạnh Phước [email protected] 0899231xxx Huế
2 An-tôn  Trần Đình Thể [email protected] 0355153xxx Huế
3 Teresa Lê Thị Phương [email protected] 0977509xxx Huế
4 Anna Hoàng Thị Hường [email protected] 0388156xxx Huế
5 Cecilia Phạm Thị Thuỳ Vy [email protected] 0769616xxx Huế
6 Anna Nguyễn Thị Thanh Hoài [email protected] 0388085xxx Huế
7 Anton Tran Dinh Dong [email protected] 0987487xxx Huế
8 Maria Võ Thị Nhung [email protected] 0328044xxx Huế
9 Terexa Trần Thị Trà My [email protected] 0395290xxx Huế
10 Giuse Nguyễn Văn Tùy [email protected] 0374194xxx Huế
11 Phêrô Trần Văn Cho [email protected] 0347 345 xxx Huế
12 Maria Nguyễn Thị Oanh [email protected] 0325180xxx Huế
13 Giuse Nguyễn Đình Long [email protected] 0346956xxx Huế
14 Maria Nguyễn Thị Oanh [email protected] 0332294xxx Huế
15 Anna Trần Thị Thùy Dương [email protected] 0799194xxx Huế
16 Maria Đinh Thị Mai [email protected] 0326891xxx Huế
17 Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền [email protected] 0966307xxx Huế
18 Theresa Ngô Thị Minh Chi [email protected] 0964051xxx Huế
19 Phê- rô Lê Văn Dũng [email protected] 0799011xxx Huế
20 Giuse  Đặng Quang Hoàng [email protected] 0388275xxx Huế
21 Anna Nguyễn Vũ Chiêu Đan [email protected] 0988756xxx Huế
22 Maria Trần Thị Ánh Thư [email protected] 0869162xxx Huế
23 Inhaxio Nguyễn Đức Thành [email protected] 0362087xxx Huế
24 Teresa Phạm Thị Hồng Yến [email protected] 0909044xxx Huế
25 Maria Trần Thị Phương Thảo [email protected] 0832001xxx Huế
26 Maria Phan Thị Hà [email protected] 0376424xxx Huế
27 Maria Nguyễn Thị Lệ Thúy [email protected] 0328205xxx Huế
28 Maria Nguyễn Thị Hiền [email protected] 0364464xxx Huế
29 Maria Nguyễn Thị Bích Hương [email protected] 0869690xxx Huế
30 Giuse Nguyễn Xuân Trưởng [email protected] 0364444xxx Huế
31 Antôn Lê Văn Khâm [email protected] 0868258xxx Huế
32 Giuse Phạm Văn Phái [email protected] 037 9614xxx Huế
33 Giuse Trần Đức Hoàng [email protected] 0363158xxx Huế
34 Giuse Nguyễn Thanh Tâm [email protected] 0352046xxx Huế
35 Phê rô  Phạm Văn Thành [email protected] 098532xxx Huế
36 Giu Se Phan Văn Thông [email protected] 0852372xxx Huế
37 Anna Nguyễn Thị Hà [email protected] 0332912xxx Huế
38 Anna Nguyễn Quỳnh Trang [email protected] 0332789xxx Huế