Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vinh, Khóa 1

49 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Giuse Nguyễn Quang Vinh [email protected] 0967327xxx Vinh, Khóa 1
2 Têrêxa  Nguyễn Thị Duyên [email protected] 0705455xxx Vinh, Khóa 1
3 Antôn Nguyễn Hữu Phượng [email protected] 0901710xxx Vinh, Khóa 1
4 Giuse Nguyễn Văn Hoàng [email protected] 0376094xxx Vinh, Khóa 1
5 Maria Nguyễn Thị Trang [email protected] 0332381xxx Vinh, Khóa 1
6 Maria Nguyễn Lan Anh [email protected] 0337528xxx Vinh, Khóa 1
7 Teresa Mai Khánh Linh [email protected] 0868435xxx Vinh, Khóa 1
8 Phê rô Lê văn sơn [email protected] 0966126xxx Vinh, Khóa 1
9 teresa Mai Khánh Linh [email protected] 0868435xxx Vinh, Khóa 1
10 Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích [email protected] 0393564xxx Vinh, Khóa 1
11 Maria Trần Thị Quý [email protected] 0353343xxx Vinh, Khóa 1
12 Maria Ngô thị hạnh [email protected] 038 8987xxx Vinh, Khóa 1
13 Maria Ngô thị hạnh [email protected] 038 8987xxx Vinh, Khóa 1
14 Giu-se Hoàng văn võ tòng [email protected] 0763022xxx Vinh, Khóa 1
15 MARIA Trần Thị Hà Giang [email protected] 0352466xxx Vinh, Khóa 1
16 Maria Nguyễn Thị Yến Chi [email protected] 0949435xxx Vinh, Khóa 1
17 Maria Lê Thị Xim [email protected] 0961569xxx Vinh, Khóa 1
18 Phêrô Khoa  Hoàng Việt Anh [email protected] 0843820xxx Vinh, Khóa 1
19 Maria Nguyễn Thị Yến Nhi [email protected] 0943158xxx Vinh, Khóa 1
20 Giuse  Nguyễn Đức Hùng [email protected] 0813463xxx Vinh, Khóa 1
21 Tê-rê-xa Nguyễn Thị Linh [email protected] 0385384xxx Vinh, Khóa 1
22 Maria Ngô thị hạnh [email protected] 0328857xxx Vinh, Khóa 1
23 Têresa Nguyễn Thị Huyền Trang [email protected] 0372947xxx Vinh, Khóa 1
24 Phê Rô  Nguyễn Thiên Thạch [email protected] 0394376xxx Vinh, Khóa 1
25 Phanxico Salexio Hà Danh Trung [email protected] 0862877xxx Vinh, Khóa 1
26 Têrêxa  Phan Thị Ngân [email protected] 0362840xxx Vinh, Khóa 1
27 Maria Nguyễn Thị Xuyên [email protected] 0326884xxx Vinh, Khóa 1
28 Teresa Lê thị lan [email protected] 0962420xxx Vinh, Khóa 1
29 Maria Cù Thị Linh [email protected] 0362430xxx Vinh, Khóa 1
30 Anna Nguyễn Thị Thu Uyên [email protected] 0948010xxx Vinh, Khóa 1
31 Maria Nguyễn Thị Oanh [email protected] 0325344xxx Vinh, Khóa 1
32 FX Trần Văn Thịnh [email protected] 0356500xxx Vinh, Khóa 1
33 Phê-rô  Nguyễn Thái Nhân [email protected] 0354460xxx Vinh, Khóa 1
34 Antôn  Nguyễn Công Chính [email protected] 0394318xxx Vinh, Khóa 1
35 Maria Hoàng Thị Giang [email protected] 0798938xxx Vinh, Khóa 1
36 Antôn Hoàng Triệu Băng [email protected] 0355000xxx Vinh, Khóa 1
37 Maria Nguyễn Thị Tường Vi [email protected] 0988704xxx Vinh, Khóa 1
38 Anna Lê Thu Hà [email protected] 0356113xxx Vinh, Khóa 1
39 Micae Nguyễn Đình Diện [email protected] 0974051xxx Vinh, Khóa 1
40 Maria Hoàng Thị Diệu [email protected] xxx Vinh, Khóa 1
41 Anna Võ Thị Trang [email protected] 0969436xxx Vinh, Khóa 1
42 AnTon Đinh Hữu Minh [email protected] 0339956xxx Vinh, Khóa 1
43 Maria Nguyễn Thị Hiền [email protected] 0364464xxx Vinh, Khóa 1
44 Augustino Đặng Viết Phụng [email protected] 0978671xxx Vinh, Khóa 1
45 Giu-se Lê Đình Lương [email protected] 0961362xxx Vinh, Khóa 1
46 Phanxico Hoàng Anh [email protected] 0966674xxx Vinh, Khóa 1
47 Rosa Đào thuỳ trang [email protected] 0877354xxx Vinh, Khóa 1
48 Maria Trần Thị Hương Trà [email protected] 0388227xxx Vinh, Khóa 1
49 Maria Nguyễn Hoài Thương [email protected] 0825595xxx Vinh, Khóa 1