Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Vinh, Khóa 1

38 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Nguyễn Thị Khánh Linh [email protected] 0328118xxx Vinh, Khóa 1
2 Antôn Đặng Minh Hiếu [email protected] 889573xxx Vinh, Khóa 1
3 Matta Hoàng Thị Lâm [email protected] 0367025xxx Vinh, Khóa 1
4 Anton Dương Văn Linh [email protected] 0392696xxx Vinh, Khóa 1
5 An tôn Hoàng Văn Trung [email protected] 0705908xxx Vinh, Khóa 1
6 Giu Se NGUYỄN VĂN TÌNH [email protected] 0968447xxx Vinh, Khóa 1
7 MARIA  Đào Thị Thuỳ Linh [email protected] 0377622xxx Vinh, Khóa 1
8 Maria Nguyễn Trang [email protected] 0336183xxx Vinh, Khóa 1
9 Phê-rô Nguyễn Bảo Chí [email protected] 0362283xxx Vinh, Khóa 1
10 Phê Rô Nguyễn Văn Phước [email protected] 0978150xxx Vinh, Khóa 1
11 Maria Trần Thị Quý [email protected] 0353343xxx Vinh, Khóa 1
12 Giuse Nguyễn Văn Yên [email protected] 0364689xxx Vinh, Khóa 1
13 Phê rô Nguyễn Hồng Tuân [email protected] 0394916xxx Vinh, Khóa 1
14 Maria Nguyễn Hồng Khuyên [email protected] 0976813xxx Vinh, Khóa 1
15 Phero Trần Văn Chinh [email protected] 0374825xxx Vinh, Khóa 1
16 ANNA Nguyễn Thị Hằng [email protected] 0353659xxx Vinh, Khóa 1
17 Terexa Nguyễn Thị Linh [email protected] 0961148xxx Vinh, Khóa 1
18 Laurenso Đặng Văn Chinh [email protected] 0326562xxx Vinh, Khóa 1
19 Maria Nguyễn Thị Linh [email protected] 0971202xxx Vinh, Khóa 1
20 Anna Nguyễn Thị Hồng Vân [email protected] 0904385xxx Vinh, Khóa 1
21 Maria Nguyễn Thị Thùy [email protected] 0865754xxx Vinh, Khóa 1
22 Phanxicô Xavie Trần Văn Thịnh [email protected] 0356500xxx Vinh, Khóa 1
23 Phêrô Nguyễn Xuân Vũ [email protected] 0969304xxx Vinh, Khóa 1
24 Anton Vũ Đình Diệu [email protected] 0365230xxx Vinh, Khóa 1
25 Têrêxa Nguyễn Thị Liên [email protected] 0336567xxx Vinh, Khóa 1
26 Maria Nguyễn Thị Thanh Trúc [email protected] 0814156xxx Vinh, Khóa 1
27 Maria Nguyễn Thị Thu Hà [email protected] 0376075xxx Vinh, Khóa 1
28 Maria Trần thị như tuyết [email protected] 0868265xxx Vinh, Khóa 1
29 Gioan Nguyễn Tuấn Anh [email protected] 0971943xxx Vinh, Khóa 1
30 Maria Trần Thị Hương Trà [email protected] 0388227xxx Vinh, Khóa 1
31 Maria Nguyễn Thị Yến Nhi [email protected] 0943158xxx Vinh, Khóa 1
32 Giuse Phạm Văn Sang [email protected] 0849056xxx Vinh, Khóa 1
33 Maria Nguyễn Mộng Huế [email protected] 0393641xxx Vinh, Khóa 1
34 Phê rô Đinh Hữu Quán [email protected] 0353272xxx Vinh, Khóa 1
35 Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chất [email protected] 0867763xxx Vinh, Khóa 1
36 Maria Nguyễn Ngọc Hoàng Ân [email protected] 0834099xxx Vinh, Khóa 1
37 Têrêsa Phạm Thị Bắc [email protected] 0337932xxx Vinh, Khóa 1
38 Phê Rô Đặng Thưởng [email protected] 0393136xxx Vinh, Khóa 1