Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Ninh Bình

47 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Anton Nguyễn Anh Tuấn [email protected] 0941563xxx Ninh Bình
2 Maria Đặng Thị Thùy Linh [email protected] 0984952xxx Ninh Bình
3 Giuse Nguyễn Văn Khải [email protected] 0392864xxx Ninh Bình
4 Giuse Đỗ Minh Ân [email protected] 0983922xxx Ninh Bình
5 Phao Lô Đỗ Văn Quý [email protected] 0911635xxx Ninh Bình
6 Maria Lê Thanh Nga [email protected] 0968915xxx Ninh Bình
7 Giuse Nguyễn Mạnh Tùng [email protected] 0396529xxx Ninh Bình
8 Maria Nguyễn Thị Trang [email protected] 0988694xxx Ninh Bình
9 Giuse Mai Văn Hưng [email protected] 0344573xxx Ninh Bình
10 M.teresa Nguyễn Thu Huyền [email protected] 0347014xxx Ninh Bình
11 Maria Trần Thị Hồng Thắm [email protected] 0343970xxx Ninh Bình
12 Giuse Phạm Quốc Huy [email protected] 0367420xxx Ninh Bình
13 Giuse Trần Ngọc Phú [email protected] 0355899xxx Ninh Bình
14 Phê rô Hoàng Hùng Anh [email protected] 0559552xxx Ninh Bình
15 Vincente Phạm Sơn Tùng [email protected] 0947896xxx Ninh Bình
16 Giuse Trần ngọc sơ [email protected] 0368999xxx Ninh Bình
17 Tê rê xa Lê Thị Thủy Tiên [email protected] 0336853xxx Ninh Bình
18 Teresa Nguyễn Quỳnh Mai [email protected] 0961862xxx Ninh Bình
19 Maria Lê Thị Hân [email protected] 0379775xxx Ninh Bình
20 Giuse Đỗ Văn Thụ [email protected] 0394968xxx Ninh Bình
21 Phaolo Nguyễn Đình Cường [email protected] 0368518xxx Ninh Bình
22 Phêrô Nguyễn Đăng Khoa [email protected] 0389231xxx Ninh Bình
23 giu-se Nguyễn Tiến Anh [email protected] 0879864xxx Ninh Bình
24 Maria Lê Thị Xim [email protected] 0961569xxx Ninh Bình
25 Anna Hoàng Thùy Trang [email protected] 0374339xxx Ninh Bình
26 Maria Phạm Thị Tươi [email protected] 0328910xxx Ninh Bình
27 Maria Bùi Thị Thu [email protected] 0985118xxx Ninh Bình
28 Anna Nguyễn Thị Ngoan [email protected] 0964063xxx Ninh Bình
29 Maria Trần Thị Ngọc Linh [email protected] 0971862xxx Ninh Bình
30 Maria Trần Thị Tuyết [email protected] 0374560xxx Ninh Bình
31 Giuse Nguyễn Văn Hòe [email protected] 0981117xxx Ninh Bình
32 Maria Vũ Thị Ánh [email protected] 0362454xxx Ninh Bình
33 Toma Nguyễn Văn Nhưỡng [email protected] 0377786xxx Ninh Bình
34 Têrêsa Nguyễn Ngọc Huyền [email protected] 0869274xxx Ninh Bình
35 Maria Mai Thị Trang [email protected] 0339873xxx Ninh Bình
36 Maria Trần Thu Hà [email protected] 0973634xxx Ninh Bình
37 Maria Trần Thị Phượng [email protected] 0367206xxx Ninh Bình
38 Maria Đoàn Thị Thoa [email protected] 0968374xxx Ninh Bình
39 Maria Phan Thị Kim Loan [email protected] 0983960xxx Ninh Bình
40 Maria Trần Thị Sen [email protected] 0941061xxx Ninh Bình
41 Maria Vũ Thị Phương [email protected] 0977354xxx Ninh Bình
42 Maria Lê Thị Bình [email protected] 0986238xxx Ninh Bình
43 Maria Nguyễn Thị Nga [email protected] 0337031xxx Ninh Bình
44 Maria Vũ Thị Diễm [email protected] 0359025xxx Ninh Bình
45 Maria Nguyễn Thị Thanh Thuỷ [email protected] 0989494xxx Ninh Bình
46 ANNA Nguyễn Thị Chiên [email protected] 0964617xxx Ninh Bình
47 MARIA DƯƠNG THỊ HÀ NHI [email protected] 0852827xxx Ninh Bình