Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Ninh Bình

61 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Phê rô Trần Văn Thoại [email protected] 0964145xxx Ninh Bình
2 Anna Trần Thị Kim Loan [email protected] 0355121xxx Ninh Bình
3 Maria Trần Thị Thu Huyền [email protected] 0376817xxx Ninh Bình
4 Phaolô Nguyễn Ngọc Hoàng Hà [email protected] 0779279xxx Ninh Bình
5 GiuSe  Nguyễn Văn Hùng [email protected] 0913004xxx Ninh Bình
6 Anton Hoàng Văn Tài [email protected] 0989159xxx Ninh Bình
7 Giuse Phan Chính Hướng [email protected] 0383680xxx Ninh Bình
8 Anna Nguyễn Thị Phương Anh [email protected] 0329505xxx Ninh Bình
9 Phê rô Nguyễn Văn Quân [email protected] 0987405xxx Ninh Bình
10 Giuse Trần Hoàn [email protected] 0964941xxx Ninh Bình
11 Gioan Baotixita  Đinh Kim Thành [email protected] 0973949xxx Ninh Bình
12 Giuse Nguyễn Công Phúc [email protected] 0947006xxx Ninh Bình
13 PhaoLo Nguyễn Hữu Thắng [email protected] 0978927xxx Ninh Bình
14 An tôn  Trần Văn Cứ [email protected] 0985266xxx Ninh Bình
15 Maria Hoàng Thị Điệp [email protected] 0328057xxx Ninh Bình
16 Cecilia Phan Thủy Bích [email protected] 0339771xxx Ninh Bình
17 Phero Nguyễn Văn Nghĩa [email protected] 0399790xxx Ninh Bình
18 ANNA Nguyễn Thị Hiền [email protected] 0378319xxx Ninh Bình
19 Anna Nguyễn Thị Ly [email protected] 0349224xxx Ninh Bình
20 Vinh Sơn Đinh Việt Hoà [email protected] 0936026xxx Ninh Bình
21 Anna Phạm Thị Dinh [email protected] 0964311xxx Ninh Bình
22 Gioan Đặng Thanh Thiên [email protected] 0369975xxx Ninh Bình
23 Giuse Nguyễn Văn Khải [email protected] 0392864xxx Ninh Bình
24 Giuse Nguyễn Đình Long [email protected] 0346956xxx Ninh Bình
25 Anton Đỗ Văn Tín [email protected] 0971587xxx Ninh Bình
26 Maria  Nguyễn Thị Huyền [email protected] 0982469xxx Ninh Bình
27 Giuse Trần Hoàn [email protected] 0964941xxx Ninh Bình
28 Giuse Nguyễn xuân trưởng [email protected] 0364444xxx Ninh Bình
29 Marria  Nguyễn Thị Thảo Ly [email protected] 0329456xxx Ninh Bình
30 Phao Lô Phan Xuân Biên [email protected] 0902698xxx Ninh Bình
31 Đaminh Nguyễn Văn Toản [email protected] 0965035xxx Ninh Bình
32 Gioan Nguyễn Tuấn Anh [email protected] 0971943xxx Ninh Bình
33 Phêrô Vũ Văn Kiều ( Vũ ) [email protected] 0978851xxx Ninh Bình
34 Giuse Trần Văn Hạnh [email protected] 0384717xxx Ninh Bình
35 Maria Vũ Trần Hồng Ân [email protected] 0973575xxx Ninh Bình
36 Phê-rô Hoàng Thanh Nguyên [email protected] 097 1706xxx Ninh Bình
37 Anna Vũ Thị Duyên [email protected] 0392862xxx Ninh Bình
38 Maria Đào Phương An [email protected] 0919725xxx Ninh Bình
39 Giuse Đặng Quang Linh [email protected] 0867829xxx Ninh Bình
40 Maria Hoang Thi Huyen [email protected] 0356825xxx Ninh Bình
41 Maria Ngô Thị Duyên [email protected] 0919561xxx Ninh Bình
42 Maria Nguyễn Mai Anh [email protected] 0388851xxx Ninh Bình
43 Maria  Hà Thị Hoài Thương [email protected] 0827303xxx Ninh Bình
44 Anê Thành Nguyễn Thị Huệ [email protected] 0935022xxx Ninh Bình
45 Giuse Hoàng Bảo Tố [email protected] 0972265xxx Ninh Bình
46 Maria Nguyễn Thu Trang [email protected] 03226182xxx Ninh Bình
47 Anna Nguyễn Thị Hải Nhi [email protected] 0973029xxx Ninh Bình
48 Maria Tạ Thanh Huyền [email protected] 0964235xxx Ninh Bình
49 Giu se Nguyễn Văn Long [email protected] 0865541xxx Ninh Bình
50 Maria Khổng Huyền Trang [email protected] 0348987xxx Ninh Bình
51 Teresa  Hoàng Diệu Linh [email protected] 0984487xxx Ninh Bình
52 Josheph Trần Huy Anh [email protected] 0372372xxx Ninh Bình
53 Teresa Nguyễn Như Quỳnh [email protected] 0778590xxx Ninh Bình
54 Maria Nguyễn Thị Thanh Hương [email protected] 0332448xxx Ninh Bình
55 Maria Phạm Thị Huế [email protected] 0373781xxx Ninh Bình
56 Rosa Đào thuỳ trang [email protected] 0877354xxx Ninh Bình
57 Maria Nguyễn Thị Thương [email protected] 0971323xxx Ninh Bình
58 Anna Trần Thị Huyền [email protected] 0981065xxx Ninh Bình
59 Maria Nguyễn Thị Thanh Trúc [email protected] 0814156xxx Ninh Bình
60 Maria Đinh Thị My [email protected] 0368518xxx Ninh Bình
61 Maria Đặng ngọc hà [email protected] 0369244xxx Ninh Bình