Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Ninh Bình

23 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Giuse Nguyễn Huy Hoàng [email protected] 0388604xxx Ninh Bình
2 Teresa Lại Trúc Mai Lan [email protected] 0367477xxx Ninh Bình
3 Maria Trần Đặng Thiên Kim [email protected] 0775809xxx Ninh Bình
4 Josheph Trần Huy Anh [email protected] 0372372xxx Ninh Bình
5 Teresa Nguyễn Như Quỳnh [email protected] 0778590xxx Ninh Bình
6 Maria Nguyễn Thị Thanh Hương [email protected] 0332448xxx Ninh Bình
7 Maria Phạm Thị Huế [email protected] 0373781xxx Ninh Bình
8 Maria Lê Thị Hồng Nhung [email protected] 0988761xxx Ninh Bình
9 Rosa Đào thuỳ trang [email protected] 0877354xxx Ninh Bình
10 Maria Nguyễn Thị Kim Ngọc [email protected] 0376967xxx Ninh Bình
11 Maria Nguyễn Thị Thương [email protected] 0971323xxx Ninh Bình
12 Vinh Sơn Nguyễn Minh Đức [email protected] 0798806xxx Ninh Bình
13 Giuse Nguyễn Văn Tiệp [email protected] 0373098xxx Ninh Bình
14 Anton Nguyễn Công Hà [email protected] 0827383xxx Ninh Bình
15 Anna Trần Thị Huyền [email protected] 0981065xxx Ninh Bình
16 Maria Nguyễn Thị Thanh Trúc [email protected] 0814156xxx Ninh Bình
17 Terexa Nguyễn Thị Quỳnh Phương [email protected] 0345262xxx Ninh Bình
18 Maria Đặng Thị Ánh [email protected] 0968045xxx Ninh Bình
19 Maria Đinh Thị My [email protected] 0368518xxx Ninh Bình
20 Maria Phạm Thị Kim Phụng [email protected] 0971595xxx Ninh Bình
21 Giuse  Đặng Quang Hoàng [email protected] 0388275xxx Ninh Bình
22 Terexa Nguyễn Thùy Lan Anh [email protected] 0355380xxx Ninh Bình
23 Maria Đặng ngọc hà [email protected] 0369244xxx Ninh Bình