Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Hà Nội, Khóa 2

35 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Trần Thị Thanh Thuỷ [email protected] 0384536xxx Hà Nội, Khóa 2
2 Maria Nguyễn Thị Kiều Oanh [email protected] 0395596xxx Hà Nội, Khóa 2
3 Maria Nguyễn Phan Thục Nhi [email protected] 0916632xxx Hà Nội, Khóa 2
4 Teresa Phạm Thị Bích Ngân [email protected] 0947311xxx Hà Nội, Khóa 2
5 Laurenso Đặng Văn Chinh [email protected] 0326562xxx Hà Nội, Khóa 2
6 Gioan Baotixita Nguyễn Đình Tuyển [email protected] 0978445xxx Hà Nội, Khóa 2
7 Maria Thiều Thị Mỹ Linh [email protected] 0902636xxx Hà Nội, Khóa 2
8 Đaminh Đàm Văn Tuấn [email protected] 0964108xxx Hà Nội, Khóa 2
9 Phê-rô Nguyễn Văn Giám [email protected] 0963795xxx Hà Nội, Khóa 2
10 Maria Nguyễn Thị Mỹ Thảo [email protected] 0389144xxx Hà Nội, Khóa 2
11 Đa Minh Nguyễn Quang Trường [email protected] 0352031xxx Hà Nội, Khóa 2
12 Maria Lương Thị Nhị [email protected] 0918839xxx Hà Nội, Khóa 2
13 Anna Trần Thị Huyền [email protected] 0981065xxx Hà Nội, Khóa 2
14 Maria Nguyễn Thị Linh [email protected] 0327981xxx Hà Nội, Khóa 2
15 Giuse Nguyễn Phi Hùng [email protected] 0334235xxx Hà Nội, Khóa 2
16 Matthew  Đinh Kiều Phong [email protected] 0869857xxx Hà Nội, Khóa 2
17 Maria Nguyễn Thị Tình [email protected] 0369695xxx Hà Nội, Khóa 2
18 Giuse Nguyễn Minh Học [email protected] 0962807xxx Hà Nội, Khóa 2
19 Maria Đặng Thị Trà [email protected] 0869173xxx Hà Nội, Khóa 2
20 Maria  Nguyễn Thị Thu Duyên [email protected] 0392373xxx Hà Nội, Khóa 2
21 Anna Phạm Thị Thu [email protected] 0967271xxx Hà Nội, Khóa 2
22 Têresa Đỗ Thị Sức [email protected] 0328587xxx Hà Nội, Khóa 2
23 Teresa Nguyễn Thu Chuyền [email protected] 0358470xxx Hà Nội, Khóa 2
24 Terexa Nguyễn Thị Quỳnh Phương [email protected] 0345262xxx Hà Nội, Khóa 2
25 Maria Nguyễn Thị Sinh [email protected] 0398203xxx Hà Nội, Khóa 2
26 Anna Nguyễn Thị Ly [email protected] 0349224xxx Hà Nội, Khóa 2
27 Phêrô Nguyễn Thanh Phú [email protected] 0366062xxx Hà Nội, Khóa 2
28 Maria Nguyễn Thị Kim Ngọc [email protected] 0376967xxx Hà Nội, Khóa 2
29 MARIA NGÔ THỊ QUỲNH [email protected] 0338517xxx Hà Nội, Khóa 2
30 Anphong Nguyễn Quốc Tuấn [email protected] 0385730xxx Hà Nội, Khóa 2
31 Maria Phan Thị Hoa [email protected] 0382090xxx Hà Nội, Khóa 2
32 Maria Tong Thi Vui [email protected] 0349129xxx Hà Nội, Khóa 2
33 Marie Nguyễn Thị Quý [email protected] 0896423xxx Hà Nội, Khóa 2
34 Giuse Phạm Hồng Ngọc [email protected] 0356798xxx Hà Nội, Khóa 2
35 Maria Trần Thị Phương Thảo [email protected] 0832001xxx Hà Nội, Khóa 2