Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Hà Nội, Khóa 2

16 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria Trần Thị Hải Yến [email protected] 0965293xxx Hà Nội, Khóa 2
2 Anna Trần Thị Kim Tiến [email protected] 0337145xxx Hà Nội, Khóa 2
3 Anna Trần Thị Kim Tién [email protected] 0337145xxx Hà Nội, Khóa 2
4 Maria Nguyễn Thị Kim Oanh [email protected] 0583435xxx Hà Nội, Khóa 2
5 Phanxicosavie Nguyễn Trí Anh [email protected] 0824413xxx Hà Nội, Khóa 2
6 Maria  Phạm Ngọc Linh [email protected] 0368085xxx Hà Nội, Khóa 2
7 Phaolo Vũ Khắc Tưởng [email protected] 0328271xxx Hà Nội, Khóa 2
8 Maria PHẠM THỊ TUYẾT [email protected] 0962335xxx Hà Nội, Khóa 2
9 Giuse Nguyễn Trung Thắng [email protected] 0898822xxx Hà Nội, Khóa 2
10 Maria Nguyễn Thị Vân [email protected] 0868405xxx Hà Nội, Khóa 2
11 Maria Lê Huyền Trang [email protected] 0904961xxx Hà Nội, Khóa 2
12 Phaolo Trần Văn An [email protected] 0988476xxx Hà Nội, Khóa 2
13 Maria Nguyễn Thị Nguyệt [email protected] 0377887xxx Hà Nội, Khóa 2
14 Anna  Trần Thị Thuỳ Linh [email protected] 0946588xxx Hà Nội, Khóa 2
15 Giuse  Phạm Minh Tấn [email protected] 0963276xxx Hà Nội, Khóa 2
16 Maria Ngô Thị Hạnh [email protected] 0328857xxx Hà Nội, Khóa 2