Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Đà Lạt, Khóa 4

115 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Anna Hồ Lê Bảo Duyên [email protected] 0858544xxx Đà Lạt, Khóa 4
2 Anton Nguyễn Văn Minh [email protected] 0372769xxx Đà Lạt, Khóa 4
3 Maria Rơ Lứk H Lai [email protected] 0398654xxx Đà Lạt, Khóa 4
4 Teresa Nghiem Thi Anh [email protected] 0962454xxx Đà Lạt, Khóa 4
5 Giu-se Nguyễn Hữu Ngữ [email protected] 0366389xxx Đà Lạt, Khóa 4
6 Phêrô Hoàng Tùng [email protected] 0867711xxx Đà Lạt, Khóa 4
7 Maria Ngô Thị Linh [email protected] 0355146xxx Đà Lạt, Khóa 4
8 Maria Vũ Mai Hồng Nhiên [email protected] 0944874xxx Đà Lạt, Khóa 4
9 TERESA Phạm Thanh Thủy [email protected] 0328391xxx Đà Lạt, Khóa 4
10 Maria Nguyễn Thị Thuý Hồng [email protected] 0355654xxx Đà Lạt, Khóa 4
11 Maria Ka Xứ [email protected] 0933717xxx Đà Lạt, Khóa 4
12 Lucia Đỗ Thị Hồng Vân [email protected] 0333211xxx Đà Lạt, Khóa 4
13 An-tôn  Nguyễn Đình Tùng [email protected] 0356067xxx Đà Lạt, Khóa 4
14 Giuse Trương Văn Sơn [email protected] 0908045xxx Đà Lạt, Khóa 4
15 Maria Trần Thị Hằng [email protected] 0904414xxx Đà Lạt, Khóa 4
16 Maria  Vũ Thị Hồng Cúc [email protected] 0365971xxx Đà Lạt, Khóa 4
17 Phêrô Nguyễn Trung Hiếu [email protected] 0918788xxx Đà Lạt, Khóa 4
18 Teresa  Nguyễn Thị Ánh Ngân [email protected] 0845514xxx Đà Lạt, Khóa 4
19 Augustino Nguyễn Nhật Minh [email protected] 0948669xxx Đà Lạt, Khóa 4
20 Maria Đoàn Hương Thảo [email protected] 0937025xxx Đà Lạt, Khóa 4
21 Maria Huỳnh Thị Thanh Tuyền [email protected] 0942390xxx Đà Lạt, Khóa 4
22 Anna Nguyễn Thị Hải Yến [email protected] 0914995xxx Đà Lạt, Khóa 4
23 Anton Vũ Hoàng Linh Bảo [email protected] 0896868xxx Đà Lạt, Khóa 4
24 Maria Trần Thị Ký Linh [email protected] 0337707xxx Đà Lạt, Khóa 4
25 Monica Phan Tâm Ngọc [email protected] 0944602xxx Đà Lạt, Khóa 4
26 Teresa Calcuta Phan Tâm An [email protected] 0358180xxx Đà Lạt, Khóa 4
27 Anna Vũ Huỳnh Đam San [email protected] 0333405xxx Đà Lạt, Khóa 4
28 Anna Trần Thị Minh Thư [email protected] 0382387xxx Đà Lạt, Khóa 4
29 ANNA ĐOÀN THỊ THU HÀ [email protected] 0847330xxx Đà Lạt, Khóa 4
30 Matta Hoàng Nhật Phương [email protected] 0799057xxx Đà Lạt, Khóa 4
31 Maria Nguyễn Thị Lâm Thao [email protected] 0904874xxx Đà Lạt, Khóa 4
32 Têrêsa Phạm Thị Hoài [email protected] 094 992 4xxx Đà Lạt, Khóa 4
33 PHÊ RÔ NGUYỄN ĐỨC THỊNH [email protected] 0977893xxx Đà Lạt, Khóa 4
34 Isave Lê Thị Bích Thi [email protected] 0705470xxx Đà Lạt, Khóa 4
35 Maria Trần Thị Hồng Ngọc [email protected] 0385649xxx Đà Lạt, Khóa 4
36 - Lê Ngọc Minh Tú [email protected] 0902997xxx Đà Lạt, Khóa 4
37 Giu-se Nguyễn Văn Lâm [email protected] 0967643xxx Đà Lạt, Khóa 4
38 Maria Phạm Trần Hoàng Trâm [email protected] 0374703xxx Đà Lạt, Khóa 4
39 Maria Nguyễn Thị Mai Ly [email protected] 0971566xxx Đà Lạt, Khóa 4
40 Phaolo Nguyễn Tấn Tài [email protected] 0946635xxx Đà Lạt, Khóa 4
41 Maria Nguyễn Thị Hồng Phượng [email protected] 0356105xxx Đà Lạt, Khóa 4
42 Catarina Phạm Thảo Uyên [email protected] 0836998xxx Đà Lạt, Khóa 4
43 Anna Đặng Thị Ánh Nguyệt [email protected] 0943494xxx Đà Lạt, Khóa 4
44 Giuse Nguyễn Công Phúc [email protected] 0338323xxx Đà Lạt, Khóa 4
45 Tê rê xa Trần Nữ Quỳnh Anh [email protected] 0383628xxx Đà Lạt, Khóa 4
46 Anna Phạm Thị Thuý Kiều [email protected] 0898988xxx Đà Lạt, Khóa 4
47 Maria Nguyễn Thị Lan Anh [email protected] 0349488xxx Đà Lạt, Khóa 4
48 Ane Võ Thị Thùy Dung [email protected] 0337546xxx Đà Lạt, Khóa 4
49 Maria Magdalena Vu tran thuy dung [email protected] 0904200xxx Đà Lạt, Khóa 4
50 Matta Đào Thị Thùy Trang [email protected] 0377019xxx Đà Lạt, Khóa 4
51 Paul Nguyễn Xuân Tuyên [email protected] 0974556xxx Đà Lạt, Khóa 4
52 Maria Ngô Thị Nhung [email protected] 0795021xxx Đà Lạt, Khóa 4
53 Giuse Phan Quang Hùng [email protected] 0856045xxx Đà Lạt, Khóa 4
54 Maria  K Rin [email protected] 0345099xxx Đà Lạt, Khóa 4
55 Têrexa VŨ TRÚC LINH [email protected] 0394930xxx Đà Lạt, Khóa 4
56 Rosa Nguyễn Thị Yên [email protected] 0343435xxx Đà Lạt, Khóa 4
57 Anna Vũ Thùy Trang [email protected] 0395113xxx Đà Lạt, Khóa 4
58 Maria Nguyễn Thị Oanh [email protected] 0332294xxx Đà Lạt, Khóa 4
59 Maria  Đinh Thị Xuân Vui [email protected] 0835618xxx Đà Lạt, Khóa 4
60 Anna Nguyễn Thị Huyền Linh [email protected] 0347227xxx Đà Lạt, Khóa 4
61 Anna Nguyễn Thị Huyền Linh [email protected] 0347227xxx Đà Lạt, Khóa 4
62 Antôn Nguyễn Lê Thiên Ơn [email protected] 0352964xxx Đà Lạt, Khóa 4
63 Maria Nguyễn Trần Anh Thư [email protected] 0799831xxx Đà Lạt, Khóa 4
64 Maria Phạm Thanh Trang [email protected] 0865904xxx Đà Lạt, Khóa 4
65 Maria Nguyễn Thuỳ Ngân [email protected] 0388076xxx Đà Lạt, Khóa 4
66 Teresa Phạm Thị Thanh Vân [email protected] 0908689xxx Đà Lạt, Khóa 4
67 Giuse Hà Thanh Tuấn [email protected] 0357992xxx Đà Lạt, Khóa 4
68 Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hoan [email protected] 0865514xxx Đà Lạt, Khóa 4
69 Anton Nguyễn Đăng Quang [email protected] 0379234xxx Đà Lạt, Khóa 4
70 Anna Nguyễn Kiều Mỹ Duyên [email protected] 0352057xxx Đà Lạt, Khóa 4
71 Teresa Vũ Đình Phương Nghi [email protected] 0708710xxx Đà Lạt, Khóa 4
72 Gioan Baotixita Nguyễn Đức Quân [email protected] 0965444xxx Đà Lạt, Khóa 4
73 Giuse Đậu Ngọc An [email protected] 0398525xxx Đà Lạt, Khóa 4
74 Maria Nguyễn Mỹ Mỹ [email protected] 0782572xxx Đà Lạt, Khóa 4
75 Maria - Theresa Nguyễn Thị Kiều Hạnh [email protected] 0392592xxx Đà Lạt, Khóa 4
76 Teresa Mai Thị Phương Thanh [email protected] 0981919xxx Đà Lạt, Khóa 4
77 Teresa Nguyễn Ngọc Bảo Uyên [email protected] 0976397xxx Đà Lạt, Khóa 4
78 Maria Trần Thị Phương Thảo [email protected] 0832001xxx Đà Lạt, Khóa 4
79 Đa Minh Vương Thế Thiện [email protected] 0961428xxx Đà Lạt, Khóa 4
80 Matta Nguyễn Thị Thu Thảo [email protected] 0967574xxx Đà Lạt, Khóa 4
81 Maria Phạm Nguyễn Gia Phúc [email protected] 0819443xxx Đà Lạt, Khóa 4
82 Maria Trần Thị Thu Hằng [email protected] 0349661xxx Đà Lạt, Khóa 4
83 maria Bùi Di Na [email protected] 0793685xxx Đà Lạt, Khóa 4
84 Gioan Nguyễn Đình Khánh [email protected] 0975621xxx Đà Lạt, Khóa 4
85 Phê rô Trần Minh Chí [email protected] 0399569xxx Đà Lạt, Khóa 4
86 Maria Trần Bình Trúc Quỳnh [email protected] 0987303xxx Đà Lạt, Khóa 4
87 . Nguyễn Thị Kim Ngân [email protected] 0382346xxx Đà Lạt, Khóa 4
88 Teresa Nguyễn Hoài Thu [email protected] 0916255xxx Đà Lạt, Khóa 4
89 Anna Trần Thị Kim Quyên [email protected] 083 7162xxx Đà Lạt, Khóa 4
90 Teresa  Nguyễn Hà Yến Nhi [email protected] 0921143xxx Đà Lạt, Khóa 4
91 anton Nguyễn Tùng Dương [email protected] 0777979xxx Đà Lạt, Khóa 4
92 Giuse Phạm Quốc Bảo [email protected] 0374162xxx Đà Lạt, Khóa 4
93 Phanxico Nguyễn Phước Hiệp [email protected] 0965250xxx Đà Lạt, Khóa 4
94 Maria Đỗ Thị Diễm Sương [email protected] 0359559xxx Đà Lạt, Khóa 4
95 Maria Nguyễn Thị Minh Trang [email protected] 0963767xxx Đà Lạt, Khóa 4
96 Maria Lê Thị Bích Thảo [email protected] 0393674xxx Đà Lạt, Khóa 4
97 Madalena Nguyễn Thị Kim Ngọc [email protected] 0377531xxx Đà Lạt, Khóa 4
98 Maria Nguyễn Trần Minh Hảo [email protected] 0582100xxx Đà Lạt, Khóa 4
99 Đaminh Nguyễn Lê Khoa [email protected] 0336449xxx Đà Lạt, Khóa 4
100 Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung [email protected] 0975559xxx Đà Lạt, Khóa 4
101 Giuse Thái Thành Tấn [email protected] 0905573xxx Đà Lạt, Khóa 4
102 Maria Nguyễn Thị Diễm Hương [email protected] 0362370xxx Đà Lạt, Khóa 4
103 Maria Nguyễn Thị Minh Châu [email protected] 0365627xxx Đà Lạt, Khóa 4
104 MARIA VŨ HOÀNG VŨ [email protected] 0376722xxx Đà Lạt, Khóa 4
105 Maria Nguyễn Thị Thanh Nga [email protected] 0961588xxx Đà Lạt, Khóa 4
106 Giuse Phạm Hồng Hải [email protected] 0356240xxx Đà Lạt, Khóa 4
107 Phanxico xavie Dương công trực [email protected] 0936376xxx Đà Lạt, Khóa 4
108 Maria Hoàng Thị Thảo Trinh [email protected] 0785049xxx Đà Lạt, Khóa 4
109 Giuse Phạm Duy Tiên [email protected] 0792323xxx Đà Lạt, Khóa 4
110 Đaminh Phạm Văn Trường [email protected] 0789145xxx Đà Lạt, Khóa 4
111 Ignatius Phạm Công Tâm [email protected] 0938203xxx Đà Lạt, Khóa 4
112 Matta Nguyễn Thuỳ Nga [email protected] 0773313xxx Đà Lạt, Khóa 4
113 Phêrô Lại Tiến Sỹ [email protected] 0354251xxx Đà Lạt, Khóa 4
114 Maria Nguyễn Thị Nhàn [email protected] 0934278xxx Đà Lạt, Khóa 4
115 Bernard Lê Ngọc Dũng [email protected] 0906649xxx Đà Lạt, Khóa 4