Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Pleiku, Khóa 2

39 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Maria  Nguyễn Ngọc Thùy Dương [email protected] 0384296xxx Pleiku, Khóa 2
2 AnTôn Nguyễn Nhật Tân [email protected] 0837179xxx Pleiku, Khóa 2
3 Anton Lê Hữu Hoàn [email protected] 0888050xxx Pleiku, Khóa 2
4 Anton Nguyễn văn nguyên [email protected] 0849722xxx Pleiku, Khóa 2
5 Gioan Nguyễn Hồ Minh Lợi [email protected] 0853700xxx Pleiku, Khóa 2
6 Gio-an-bot-co  Nguyễn Hồng Quân [email protected] 0945415xxx Pleiku, Khóa 2
7 Maria Nguyễn Thị Na [email protected] 0329570xxx Pleiku, Khóa 2
8 Mônica Nguyễn ngọc nam hương [email protected] 0795162xxx Pleiku, Khóa 2
9 TEREXA nguyễn lê na [email protected] 0988604xxx Pleiku, Khóa 2
10 Philipphê Nguyễn Ngọc Tuyến [email protected] 0967819xxx Pleiku, Khóa 2
11 maria Nguyễn Bảo Châu [email protected] 0379038xxx Pleiku, Khóa 2
12 Giuse Phan Hải Sơn [email protected] 0826164xxx Pleiku, Khóa 2
13 Lucia Phan Hoài Bảo Uyên [email protected] 0931180xxx Pleiku, Khóa 2
14 Giuse Phạm Thanh Bôn [email protected] 0847664xxx Pleiku, Khóa 2
15 Giuse Nguyễn Minh Tiến [email protected] 0362874xxx Pleiku, Khóa 2
16 AnTôn Nguyễn hoàng anh tuấn [email protected] 0889629xxx Pleiku, Khóa 2
17 Anton Nguyễn Duy Cường [email protected] 0368413xxx Pleiku, Khóa 2
18 Maria Võ Thị Cẩm Hương [email protected] 0909336xxx Pleiku, Khóa 2
19 Maria Trần Thị Phương Hương [email protected] 0933269xxx Pleiku, Khóa 2
20 Anna Nguyễn Thị Liễu [email protected] 0776250xxx Pleiku, Khóa 2
21 Phê rô Dương Thái Khang [email protected] 0967765xxx Pleiku, Khóa 2
22 Phao Lô  Nguyễn Hữu Hưng [email protected] 0359674xxx Pleiku, Khóa 2
23 Matta Trần Thị Lệ Hằng [email protected] 0777403xxx Pleiku, Khóa 2
24 Têrêsa Lê Thị Bích Phương [email protected] 0373335xxx Pleiku, Khóa 2
25 Anna Ro Cham Ghan [email protected] 0849494xxx Pleiku, Khóa 2
26 Đaminh Vũ Đặng Hoàng Anh [email protected] 0868612xxx Pleiku, Khóa 2
27 Maria  Huỳnh Ngọc Phương Thảo [email protected] 0392392xxx Pleiku, Khóa 2
28 Cecilia Hà Nhật Thanh [email protected] 0937647xxx Pleiku, Khóa 2
29 Giu-se Lê Trung Hậu [email protected] 0947276xxx Pleiku, Khóa 2
30 Anna Nguyễn Thị Hương Ly [email protected] 0799079xxx Pleiku, Khóa 2
31 Micae Võ Tuấn Thạch [email protected] 0387371xxx Pleiku, Khóa 2
32 Maria Nguyễn thị nhi [email protected] 0334319xxx Pleiku, Khóa 2
33 Madalena Hồ Thị Thanh Thủy [email protected] 0933641xxx Pleiku, Khóa 2
34 Phao-lô Phan Hữu Khánh Đoài [email protected] 0382872xxx Pleiku, Khóa 2
35 Đăng khoa Nguyễn Văn Tùng [email protected] 0346540xxx Pleiku, Khóa 2
36 Anna Lê Ái Ly [email protected] 0398618xxx Pleiku, Khóa 2
37 Phanxicô Xaviê Trần Trương Dâng [email protected] 0898513xxx Pleiku, Khóa 2
38 Phanxico Xavie  Hồ Hoàng Sang [email protected] 0775441xxx Pleiku, Khóa 2
39 Maria Nguyễn Quỳnh Anh [email protected] 0989652xxx Pleiku, Khóa 2