Danh sách thao viênLinh Thao Giới Trẻ tại Pleiku

39 người đã đăng ký.

Danh sách dưới đây đã được hệ thống ghi nhận là đã đăng kí thành công dù có thể bạn chưa nhận được email thông báo. Nếu có tên trong danh sách dưới đây, bạn hãy đi tham dự khóa linh thao như bình thường.

Bạn có thể nhập tên mình vào ô tìm kiếm phía dưới để kiểm tra đăng kí của bạn đã được ghi nhận hay chưa.

Họ tên Email Điện thoại Khóa linh thao
1 Fx. NGÔ HỮU SANG [email protected] 0798302xxx Pleiku
2 Phêrô Đinh Quang Đạt [email protected] 0705416xxx Pleiku
3 Martino Nguyễn Duy Khánh [email protected] 0932625xxx Pleiku
4 Phaolô Nguyễn Nguyễn Thành Trung [email protected] 0933993xxx Pleiku
5 Phê rô Dương Thái Khang [email protected] 0967765xxx Pleiku
6 Giuse Đinh Thái Bá [email protected] 0366584xxx Pleiku
7 Maria Nguyễn Thị Linh Chi [email protected] 0348780xxx Pleiku
8 Elizabeth  Siu H'Lin [email protected] 0332039xxx Pleiku
9 Vincent Phạm Đức Tài [email protected] 0961343xxx Pleiku
10 Vinh Sơn Nguyễn Minh Đức [email protected] 0798806xxx Pleiku
11 Maria Nguyễn Ngọc Phụng [email protected] 0967825xxx Pleiku
12 Giuse Nguyen Trung Huy [email protected] 0838467xxx Pleiku
13 Maria  Lâm Thị Sao [email protected] 0366861xxx Pleiku
14 Phanxicô Xaviê Trần Trương Dâng [email protected] 0898513xxx Pleiku
15 Phê-rô Trương Văn Bình An [email protected] 0935183xxx Pleiku
16 Maria Hoàng Nữ Hải Yến [email protected] 0359324xxx Pleiku
17 Maria Trương Thị Thành Tâm [email protected] 0779576xxx Pleiku
18 Maria Trần Hoàng Thảo Ly [email protected] 0905812xxx Pleiku
19 Rosa Lima Nguyễn Thị Nha Đoan [email protected] 0901320xxx Pleiku
20 Phêrô Nguyễn Ngọc Hưng [email protected] 0333339xxx Pleiku
21 Phê Rô Nguyễn Huy Hạnh [email protected] 0983013xxx Pleiku
22 Anna Nguyễn Thị Lý [email protected] 0342401xxx Pleiku
23 TÊRÊSA H YE BUON DAP [email protected] 0342401xxx Pleiku
24 Anna Nguyễn Thị Thùy Vân [email protected] 0973458xxx Pleiku
25 Anna Nguyễn Thị Oanh [email protected] 0348553xxx Pleiku
26 MARIA Y LIỄU [email protected] 0342401xxx Pleiku
27 Maria Nguyễn Thị Thu Ngọc [email protected] 0342401xxx Pleiku
28 Maria Vũ Thị Thanh [email protected] 0347064xxx Pleiku
29 Phê rô  Đinh Hữu khôi [email protected] 0388332xxx Pleiku
30 giuse bùi quang hoàng [email protected] 0356417xxx Pleiku
31 Anna Trương thị thuỷ luân [email protected] 0987173xxx Pleiku
32 Maria Madalena Tăng Nữ Việt Trung Anh [email protected] 0949638xxx Pleiku
33 Teresa Võ Thụy Phương Thảo [email protected] 0373291xxx Pleiku
34 Anna Nguyễn Thị Hà [email protected] 0355066xxx Pleiku
35 Maria  Nguyễn Thị Thuý Hằng [email protected] 0399015xxx Pleiku
36 Maria Phạm Thị Kim Phụng [email protected] 0971595xxx Pleiku
37 Phanxico xavier nguyễn hoài bảo [email protected] 0834905xxx Pleiku
38 Maria Nguyễn Thị Hồng Thắm [email protected] 0777088xxx Pleiku
39 Maria Đặng thị Mận [email protected] 0989826xxx Pleiku